Prof. Dr.

Yeşim Erbil

Genel cerrahi

Online randevu alın ya da bizi arayın: 0 850... numarayı göster

~Doğum Tarihi ve Yeri: 02/07/1963, İstanbul Yabancı Dil: İngilizce Eğitim Durumu • 1977-1980 Şişli Terakki Lisesi • 1981-1987 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi • 1987-1992 İstanbul Tıp Fakültesi Genel C... daha fazla

Randevu al

Tarih seçip, randevunuzu aldıktan sonra size doğrulama e-maili göndereceğiz.

Hizmetler

Tiroidektomi
Boyun diseksiyonu
Santral boyun diseksiyonu
Lenf metastazlarının çıkarılması
Böbrek üstü bezi (adrenal) cerrahisi
Laparoskopik adrenalektomi
Tiroid cerrahisi
Tiroid kanseri cerrahisi
Lobektomi
Lateral boyun diseksiyonu
İç guatr ameliyatı
Adrenalektomi
Guatr ameliyatı
Paratiroid cerrahisi
daha fazla

Hakkımda

Hakkımda

~Doğum Tarihi ve Yeri: 02/07/1963, İstanbul
Yabancı Dil: İngilizce
Eğitim Durumu
• 1977-1980 Şişli Terakki Lisesi
• 1981-1987 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
• 1987-1992 İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi uzmanlık eğitimi
İş Deneyimi
• 1992-1999 İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi uzmanı
• 1999 yılında Doçent
• 2005 yılında Profesör
• Halen İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda tam zamanlı profesör olarak çalışılmaktadır (1992 yılından beri ağırlıklı Endokrin Cerrahisine yönelik)
• 2012-Halen Türk Cerrahi Derneği Başkanlığı yürütülmektedir
• 2014-Halen Tıpta Uzmanlık Kurulu Genel Cerrahi Müfredat Komisyonu Başkanlığı yürütülmektedir

Yayınları ve Özel Çalışmaları
• SCI ve SCI expanded kapsamında dergilerde yayınlanan 130 uluslararası makale (100’ünde 1. isim, 75’i prospektif çalışma),
• 2007 yılında 7 impact faktörlü J Clin Endocrinol Metab dergisinde “Effect of lugol solution on thyroid gland blood flow and microvessel density in the patients with Graves' disease.” İsimli makale ile, Graves Hastalığında kullanılan iyot solüsyonunun tiroid bezi kanlanmasını azalttığı ilk kez objektif verilerle kanıtlanmıştır. Bu çalışma Graves ile ilgili yazılan her makale ve kitapta kaynak olarak gösterilmektedir,
• Uluslararası kongrelerde sunulan 50 bildiri ve poster çalışması,
• Türkçe ve İngilizce basılan hakemli dergilerde 150 ulusal makale,
• Ulusal kongrelerde sunulan 150 bildiri ve poster çalışması,
• 6 kitap yazarlığı (Endokrin cerrahisi ile ilgili konuların görsel materyaller ile aktarıldığı kitaplar 3000’er adet basılıp ücretsiz dağıtılmıştır. Kitaplar: Tiroid ve Paratiroid Cerrahi Atlası, Adrenal Cerrahisi, GEP-NET, Olgularla Endokrinoloji, Cerrahlar için Endokrinoloji, Sıklıkla Yaptığımız Hatalar),
• 26 tercüme kitap bölüm yazarlığı (Genel Cerrahi konuları ile ilgili bölümler),
• 4 kitap bölüm yazarlığı (Genel Cerrahi, Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, Tiroid Hastalıkları, Paratiroid Hastalıkları),
• 125 uluslararası makalesi 4800 sitasyon almıştır
• “Cerrahi Düğüm Tekniklerinin” uygulanabileceği bir ürünün patent başvurusu,
• Hi index 15,
• 200-1015 yılları arasında Azerbaycan ve Türkiye’nin çeşitli illerinden 20 Genel Cerrahi uzmanının katıldığı, tarafımca verilen 3-6 aylık süreli eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi,
• İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeler Biriminde 35 projenin onaylanması,
• 10 yıl içerisinde 25 adet uluslararası araştırması (basılı yayını) olan kişilere verilen YÖP projesinin 3 kez alınmasına hak kazanılması,
• “24 uzmanlık tezi” danışmanlığı,
• 55 adet DVD eğitim projesi (Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı sırasında, “TCD Eğitim Seti” ve “Olgularla Yanlışlar Doğrular” projelerinin planlanması, modüllerin oluşturulması, animasyonların dizaynı çalışmaları. Toplam 750 saatlik eğitim programı içermektedir),
• 2000-2015 yılları arasında, 26 adet internet üzerinden canlı ameliyat yayınının (web cast) gerçekleştirilmesi (Canlı yayınların amacı, endokrin cerrahisi algısının güçlendirilmesi, boyun diseksiyonunun öğretilmesi, güvenli tiroidektominin sağlanmasıdır. Her yayında yaklaşık 500-800 arası ip bağlanmaktadır),
• İstanbul Tıp Fakültesinde öğrenci ve asistanların eğitim müfredatının sanal ortama aktarılmasını amaçlayan ve “İTF e-Akademi” isimli projenin gerçekleştirilmesi. (Proje 3 ay içerisinde hayata geçerek 7 ayda 36.000 total video izlenmiştir. Öğrencilerin, özellikle sıkıntı çektiği pratik konuların sanal ortama aktarılması sağlanmıştır. Bu konuların başında anatomi derslerinde uygulanan kadavra diseksiyonları da yer almaktadır. Bu sistem ölçme ve değerlendirmeye tamamıyla uygun olarak hazırlanmıştır. http://itfmoe.istanbul.edu.tr/ ve http://itfeakademi.istanbul.edu.tr/

• 2000 yılında, Endokrinolojide Diyalog Derneğine ait web sayfasında yayınlanan “e-öğrenme” modüllerinin hazırlanması (Amatör çabalarla hazırlanan bu modüller, Tıp alanında Türkiye’de ilk sanal öğrenme örneğidir. Endokrin Cerrahisi ile ilgili 250 modül içermektedir ve toplam 150.000 izleme gerçekleşmiştir),
• “Gamma probe ile eksizyon yönteminin” dünyada ilk kez “ikincil girişim boyun bölgesi cerrahisinde” uygulanmasın tarafımca gerçekleştirilmesi,
• 1997 yılında, Tiroid kanseri metastazlarının tanısında “Tg-wash out” yönteminin ülkemizde ilk kez kullanılması ve yaygınlaştırılması. (1970 yılında tarif edilmiş olan bu yöntem tarafımca ilk kez uygulama sahasına sokulmuştur. Bu dönemde dünyada Tg-wash out yöntemi henüz kullanılmamakta olup, “tarafımdan” 200 hastalık seri, 2002 yılında yayınladıktan sonra tüm dünyada tiroid kanseri lenf metastazlarında tanı tetkiki olarak uygulanmaya başlanmıştır),
• 2012 yılında İstanbul “Tabip Odası Bilim Ödülü” alınmıştır.

Deneyimleri
• 2000-2002 İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeliği (İTO Yönetim Kurulu Üyeliği sırasında 50 Tıp öğrencisi için, özel sektör ve öğretim üyelerinden burs sağlanmıştır. Görev sonlandıktan sonra da, burs organizasyonu çalışmalarına 12 yıl süresince devam edilmiştir),
• 2000-2010 İstanbul Tabip Odası Hastane Temsilciliği,
• 2014-2015 İstanbul Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Genel yönetsel faaliyetlerinin dışında İTF e-Akademinin kurulup sürdürülmesi çalışmaları yürütülmüştür),
• 2014-Halen İstanbul Tıp Fakültesi e-Akademi Programı sorumlusu (İstanbul Tıp Fakültesinde öğrenci ve asistanların eğitim müfredatının sanal ortama aktarılmasını amaçlayan ve “İTF e-Akademi” projesi gerçekleştirilmiştir. Proje 3 ay içerisinde hayata geçerek 7 ayda 36.000 total video izlenmiştir. Öğrencilerin özellikle sıkıntı çektiği pratik konuların sanal ortama aktarılması sağlanmıştır. Bu konuların başında anatomi derslerinde uygulanan kadavra diseksiyonları da yer almaktadır. Bu sistem ölçme ve değerlendirmeye uygun olarak hazırlanmıştır. http://itfmoe.istanbul.edu.tr/ ve http://itfeakademi.istanbul.edu.tr/
• 2012-Halen “Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı” devam etmektedir (Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı sırasında, yönetsel faaliyetlerin dışında, “TCD Eğitim Seti” ve “Olgularla Yanlışlar Doğrular” isimli projelerin planlanması, modüllerin oluşturulması, animasyonların dizaynı çalışmaları ve toplam 750 saatlik eğitim programı faaliyetleri yürütülmüştür).
• “Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurslarının” 13 yıldır düzenlenmesi sağlanmıştır (350 katılımcı, 100 konuşmacı).
Haberler ve web adresleri
• www.yesimerbil.com
• www.eniyihekim.com/yesim-erbil/genel-cerrahi/istanbul
• https://www.facebook.com/endokrincerrahisi?ref=aymt_homepage_panel
• https://www.youtube.com/watch?v=hXTuZMbEdOs
• http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/saglik/341627/Hekime_dava_artti_cerrahliga_ilgi_azaldi.html
• http://www.hurr1y1t.c1m.tr/k111b1k/1ag11k/29797207.a1p

• http://www.tvar11v1.c1m/2014-y111nda-6-b1n-k111-1b1z1t1-am111yat1-11du--c1rrah1-d1r-b1k-pr1f-dr--y111m 666824ya.htm1


Adres: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fatih / Çapa İstanbul 34093

Telefon:

Mezun olunan okullar

 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1987
 • İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 1992
 • İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Doçent, 1999
 • İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Profesör, 2005
 • Halen İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda çalışıyor
daha fazla

Deneyimler

 • 20 yıldır endokrin cerrahisi ile ilgileniyor
 • Matastatik tiroid kanserlerinde gamma probe ile eksizyon yöntemininin ilk kez bulunup uygulanması
 • İkincil girişim boyun cerrahisinde gamma probe yönteminin ilk olarak uygulanması
 • Sinir monitörizasyonunun Türkiyede ilk olarak kullanımı ve uygulaması
 • 2014-2015 İstanbul Tıp Fakültesi Dekan yardımcılığı
 • 2012-Halen Türk Cerrahi Derneği Başkanlığı
 • 2013-Halen İstanbul Tıp Fakültesi e-Akademi sorumlusu
 • 2000-Halen Endokrinolojide Diyalog Derneği Yönetim Kurulu Üüyesi
 • 2002-Halen Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Kursu Sekreteri ve Başkanlığı
 • 2012 yılında İstanbul Tabip Odası Bilim Ödülü
 • İnternet üzerinden tiroid ameliyatlarının canlı yayını
daha fazla

Hastalıklar

daha fazla

Hasta görüşleri

Görüş ekle
 • çok memnunum

  Dünyada çok iyi doktorlar vardır, çok iyi insanlarda ama hem en iyi doktor hem de en iyi insan bir arada bulmak çok zordur. Biz aile olarak her iki memnuniyeti şahsında toplamış olan Yeşim Erbil'le tanışmak onuruna sahip olduk, Bu yüzden hem çok mutluyuz hem de geleceğe daha güzel bakar olduk. Onun gülen gözleri ve güven veren sözleri olmasaydı bir annenin ağlayan yüreği nasıl rahatlardı bilmiyorum. İyi ki anneniz sizi dünyaya getirmiş, iyi ki bizim doktorumuz olmuşsunuz. Sevgi ve sonsuz saygılarımızla. Yasemin Yücel & İlay Kübra Yücel

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 15 Ekim 2015)

  Çok teşekkür ederim, ben de bu güzel aileyi tanıdığım için çok mutlu oldum, sağolun

 • çok memnunum

  Yeşim Hoca'yı anlatmaya kelimeler yetmez bence çünkü mükemmel bir insan ve Mükemmel bir doktor 2011 babamın hastalığı esnasın da yeşim hocayla tanıştık bize çok destek oldu bi yakınımız gibi ilgilendi o zor Günler'de en büyük destekçimiz oldu istanbuldan Urfa'ya babami muane etmeye geldi ve tek Şartı ücretsiz gelmek oldu nekadar Israr ettiysekde Ücret almayı kabul etmedi ve uçak biletlerini bile kendi karşıladı ne çare babami kaybettik ve yine en büyük destekçimiz yeşim hoca oldu bi psikoloğ gibi bütün aileyi teselli etmeye çalışdı onun insanlığını bir Ömür unutamayız ailemizden biri gibi davrandı bize ona nekadar teşekkür etsek azdır daha sonra Urfa'dan bir kaç hasta yönlendirdik yeşim Hoca'yı anlatmak la bitiremediler ve bize minnet duydular yeşim hocayla tanışdırdığımız için ben yeşim hocayi tanıdığım için gurur duyuyorum örnek bir hekim iyiki varsın hocam seni seviyoruz...

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 25 Ağustos 2015)

  çok teşekkür ederim, sağolun

 • çok memnunum

  Sayın Prof.Dr Yeşim Erbil sayesinde Guatr rahatsızlığım sona erdi.Boynumdaki şişlik,yutkunamama ve hırıltı yaşam kalitemi olumsuz yönde etkilemişti.Çok başarılı bir ameliyat sayesinde bu rahatsızlığımdan ömür boyu kurtuldum.Sayın Prof.Dr Yeşim Erbile ve emeği geçen ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.Bu rahatsızlığı çeken herkese başarılı hocamız Prf.Dr Yeşim Erbili tavsiye ediyorum.

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 10 Ağustos 2015)

  çok teşekkürler

 • çok memnunum

  Doktor hanim başarılı ve saygın bir hekim. Her zaman güler yüzlü ve ilgili yaklaşımlarından dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Başarılarının devamını ve sağlıklı günler dilerim.

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 25 Kasım 2015)

  çok teşekkürler

 • çok memnunum

  Önemli başka bir sorundan dolayı bir aylık ameliyatlı olarak, tekrar acil paratiroid ameliyatı olmam gerektiğini öğrendiğimde dünya başıma yıkıldı sanki. Prof Yeşim Erbil'i tanıyana kadar. Güven duygusunu bu kadar yitirdiğimiz bir dönemde, konumunda zirve yapmış bir hekim olarak bu kadar egosuz, kibirsiz sizin sorununuzu kendi sorunu gibi benimseyen cana yakın tatlı, siz geceyi hastanede geçirirken bile evinden size resim yollayan ben yanındayım hissini yaşatan ilgisini alakasını kesmeden yanınızda olan samimi sıcak idealist hümanist başarılı güzel kadın. İyi ki sizi tanıdım, iyi ki varsınız. Siz benim insanlığa olan inancım oldunuz.

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 25 Kasım 2015)

  Bu güzel sözler için çok teşekkür ederim, herşey gönlünüzce olsun

 • çok memnunum

  2 ŞUBAT 2014 tarihinden itibaren Hipertroit hastasyım.İlk bir yıl gitmediğim Endokrin uzmanı kalmadı.Profesöründen uzmanına şifa,daha doğrusu takibimi yapacak bir doktor aradım ve buldum da ancak beklediğim ilgiyi bulamadım daha doğrusu 30 saniyeden fazla hiç kimsenin yanında kalamadım ve bu durum beni hiç istemediğim halde bireysel araştırmalara itti.İlk bir yıldan sonra bugüne kadar kendi takibimi kendim yaptım ancak bu durumdan çok rahatsızdım ta ki bu site aracılığıyla hocama mesaj gönderene kadar.Dün sabah hocam beni aradı.İnanın iki gündür bunu çevremdeki herkese anlatıyorum.Nasıl olabilirdi bizim memlekette bırak koltuğu kürsüyü altında bi sandalyesi olanın yanına bir zahmet girerken koca prof. beni arar.Çok mutlu oldum ve artık iyileşmiştim.Bugüne randevu verdi ve bugün yanına gittiğimde çok özel hissettim ve sanki 100 kg. hissettiğim beynim normal ağırlığına dönmüştüm.Bu memlekette tıbba olan inancım yeniden geldi.Tedavi sürecim henüz başlıyor ancak ben iyileştim.Hocama ne kadar dua teşekkür etsem azdır.Var olsun ve umarım kendisi gibi öğrencileri gelecek nesiller adına yetişiyordur.

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 19 Kasım 2015)

  Sevgili Gökhan çok teşekkür ederim. İnanmak iyileşmenin yarısıdır, çok sevindim rahatlamana, en kısa zamanda kurtulacağına aminim hastalığından. Sevgiler

 • çok memnunum

  İnsana insan olduğu için değer veren hiç birini ayırt etmeksizin aynı ilgiyi gösteren Canım hocam Yeşim Erbil.. Bütün dünyayı gezip insanlara tek tek anlatmak isterdim muhteşemliğinizi. Tiroidim de nodüllerim vardı çok zor günler geçirdim netten arayış içerisindeyken Yeşim hanımı gördüm işte dedim burada o kişi.. Önce tereddüt ettim ulaşamam dedim yinede şansımı denedim. Yanıldığımı hemen farkettim okadar ilgili okadar alakalı bir doktor rüyamda görsem inanmazdım. Hemen sonuçlarımı istedi baktı ve görüşmek için İstanbul'a çağırdı. Korkuyordum hayatın tadı kalmamıştı ki O güzel yüzünü görünceye dek. Tetkiklerimin ardından başarılı bir ameliyat sonrası sesimi duyduğumda dünyalar benim olmuştu. Benim hayalim,benim Canım doktorum size ne kadar teşekkür etsem az sizin için ne yapsam az sizi çok seviyorum. Rabbim her zaman yanınızda olsun ömrünüz uzun olsun canım doktorum...

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 25 Kasım 2015)

  Çok teşekkür ederim, tüm yorumlar çok değerli sağolun varolun..

 • çok memnunum

  Dr olmak yalnızca hastalığın teşhis ve tedavisinden ibaret değilmiş dedirten dr. Bir çok dr olumsuz konuşmalarıyla umudumu yitirdiğim anda karşıma çıkan mütevazi samimi güzel yürekli kadın.Bir maile hemen dönüş yapıp bir telefon uzaklığındaki yakınlığı ile hayatıma ışık şifa katan YEŞİM ERBİL...Engin bilgi beceri ve deneyimini o güler yüzü ve içtenliğiyle birleştirip bizlere umut şifa hayat katan,bu zamanda tüm erdemleriyle İNSAN olmayı başarmış ve insana insan gibi davranan CAN...Gerek ameliyat öncesi gerek sonrası verdiği bilgiler konuya olan hakimiyeti,o müthiş motive edici tavrı ilgi ve alakası enerjisi ile iyiki varmış iyiki tanımışım iyiki benim dr diyebileceğim ve herkese tavsiye edebileceğim İNSAN...İyi niyetli insan gittiği her yere ışığını ve bereketini götürür.Işığınızı yansıttığınız birbirinize güzelliklerle sirayet ettiğiniz E servisinde nezdinizde size, çalışan tüm arkadaşlarınıza ve o güzel ekibinize çok teşekkür ederim.O güzel yüreğinizle; sevgi ışığınız tüm çevrenize yayılsın onlarıda şifalandırsın inşallah...Kalbiniz hep çocuk kalsın...Allah o şifalı ellerinize kuvvet, ömrünüze ömür,anne babanıza ebedi saadet ve rahmet nasip etsin inşallah.Sizi en güzele ALLAH 'a emanet ediyorum. Sizi çok seviyorum.Saygılar sevgiler MAKBULE YÜKSEL

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 15 Kasım 2015)

  Makbulecim çok teşekkür ederim, gönlüne sağlık. Ben de seni çok seviyorum.

 • çok memnunum

  oncelikle bu siteye cok tesekkür ederim  Prof.Dr Yesim ERBİL hocamı bu site sayesinde buldum.. Kendisi icin burada yazılan yorumları okuyunca " böyle bir doktor olabilir mi ? " dedim ama kendisini tanıyınca yapılan yorumların az bile olduğunu gördüm.. İnanın burdaki yorumlar abartı değil. Anneme" troid kanseri " teshisi koyulduktan sonra hemen doktor arastırmalarına basladım ve Numune Hastanesi'ndeki hocalar da dahil ilk olarak Yesim ERBİL hocamın adını verdiler.. Kendisini arastırınca alanında en iyisi oldugunu bizzat okudum sıra geldi randevu almaya :) Böyle işinin ehli bir doktor hemen bize randevu verir mi acaba diye düsünürken aksam Yesim Erbil hocama mail attım bana tam gece 01.30da döndü " hemen al anneni gel " dedi.. sanki yıllardır tanıyordum hocamı o kadar samimi ve ictendi ki, inanamadık.. Annemin kanser teshisi koyuldugu icin inanılmaz korkuları vardı ama hocam bıkmadan usanmadan 45 dk bize en ince ayrıntısına kadar durumu ve korkulcak bir sey olmadıgını anlattı.. Hemen ameliyat oncesi tetkitleri yapıldı tabi ki hocam bu islemi de hızlandırdı her sey 1,5 günde bitti.. annemin korkuları Yesim hocamin sayesinde bitmisti ameliyata o kadar rahat gitti ki.. ameliyatı 2 saat sürdü ve annem cıktıgında hepimiz rahat bir nefes aldık ne agrısı vardı ne sancısı.. hocam bastan sona kadar o kadar ilgiliydi ki gecenin kacı olursa olsun 1 kere bile of demeden sorularımı yanıtladı ilgisini hic eksik etmedi.. annem suan ameliyat olalı 10 gün oluyor ve bugün temizlik bile yaptı.. Eger troidle ilgili bir sorununuz varsa hic baska doktorlara gidipte zamanınızı boşa harcamayın Prof Dr. Yesim Erbil hocam fizanda da olsa gidin ve ameliyatınızı ona olun.. Biz hergün şükür ediyoruz kendisine.. Doktorlugunun yanı sıra gercekten iyi bir insan Yesim hocam.. Benim belfıtıgı ameliyatım icin bile doktor tavsiyesinde bulundu ve bana yardımcı oldu benimle de adeta kendi hastası gibi ilgilendi simdi yesim hocam sayesinde ben de agrılarımdan kurtulacagım :) Türkiye'nin Prof Dr. Yesim ERBİL gibi doktorlara o kadar ihtiyacı var ki.. Paradan önce hastasının saglıgını düsünen ve diger hekimlere örnek olacak bir doktor ! Kendisine önce cok iyi bir doktor sonra da annemi saglıgına kavusturdugu icin cok tesekkür ederim. Kendisini tanısanız bu yorumların az bile oldugunu görürsünüz.. Allah sizi basımızdan eksik etmesin hocam iyi ki varsınız..

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 10 Kasım 2015)

  canım Sehercim hep güzel yüzün gülsün. Çoookk teşekkür ederim. Çok duygulandırdın beni, sağol...

 • çok memnunum

  Sevgili Hocamın yaptığı başarılı operasyon sonunda sağ nodul ve Tiroid den kurtulmus mutlu bir hastasıyım. Gerçekten hastasıyım, keşke mümkün olsa da bi şekilde hergün görüp konusabilsem... görebileceğiniz en iletişime açık, sıradışı şekilde humanistik bir doktordur kendileri. Bu tip sorunlar için doktor arayışında olanlar için tek vazgeçilmez olacaktır. Ama eminim ki en çok da mütevazi kişiliğine hayran olacaksınız tanıyınca. En icten duygularımla selamlıyorum sizi... Tuğba AYDIN

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 27 Ekim 2015)

  Tuğbacım, çok çok teşekkür ederim. Sen her zaman ara canım, Çok sevgiler..

 • çok memnunum

  Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce ameliyat korkusuyla sürekli ertelediğim guatr için doktora gittim yapılan muayene ve tetkikler sonucu sol tarafta çok büyük ve belirgin olan guatrın dışında sağ tarafta bir tane daha olduğunu bunun dışında doktor kanser riskininde olduğunu söyleyince yıkılmıştım. Çok acil ameliyat olmam gerekiyordu hemen çıkıp doktor aramaya basladım eğer olacaksam bu konuda en iyi doktora ameliyat olmam gerektiğini doktorun konuşmalarından anlamıştım zaten bu konuda en iyisini bulamak için araştırmaya başladım istanbula geldim bir kaç doktora muayene oldum ama bunlar beni tatmin etmemişti bu doktorları kötülemek gibi algılanmasın hepsi iyi hekimlerdi ama bana en iyisi lazımdı çünkü ameliyattan çok ama çok korkuyordum internette yeşim hocayı buldum nette yayınlanmış bütün çalışmalarına baktım hemen muayene için randevu aldım yanına çıktım güler bir yüzle sıcak bir karşılama böyle tuhaf olmuştum daha önce alışık olmadığım bir doktor hasta görüşmesiydi bu neyse anlattım hastalığımı beni dinlerken bile çok farklı olduğunu hissettirdi ben bitirdikten sonra yeşim hoca anlatı ama öyle sakin anlaşılır ve güler yüzle bana öyle güven verdiki anlatamam rahatladım sanki hasta ben değilde bir başkasıydı görüşme sırasında ameliyat için gün vermişti ve o kadar korkan ben tamam demiş hatta ameliyat için bir takım işlemlere bile başlamıştım hemen annemi aradım olan biteni anlattım yeşim hocayı anlattım ama bana inanmadı ameliyat öncesi yapılacak işlemlerlede bizzat kendisi ilgileniyor tanıdıkça beni cok şaşırtıyordu çünkü bu bizim alışık olduğumuz bir doktor profili değildi işini bu kadar güzel yapan ve hastasına bu kadar önem ve güven veren bir doktor tanımamış görmemiş ve duymamıştım bu beni cok rahatlatmıştı cesaretlendirmişti ameliyat olacağım gün bana inanmayan annem uçak korkusuna rağmen uçağa binip ıstanbula geldi annem hastaneye varmadan ben ameliyata çoktan gönül rahatlığıyla girmiştim çok başarılı bir ameliyatla guatr dan kurtulmuştum annem beni ameliyat çıkışı gördü gözlerine inanamıyordu yeşim hocayla tanışmışlardı bana dediği şey şuydu az bile anlatmışsın yeşim hocayı bir insan bu kadarmı iyi bu kadarmı güler yüzlü bu kadarmı cana yakın bu kadarmı sıcak olur diyordu annem çok şaşırmıştı her aklına geldiğinde Allah yeşim hocadan razı olsun der evet Allah sizden razı olsun hocam artık ameliyat falan hiç korkmuyorum çünkü artık ben bir melek tanıyorum.

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 26 Ekim 2015)

  Fermancım, çok duygulandım, çok teşekkür ederim. Anneni gördüğüm andan itibaren çok sevdim, yıllardır tanıyor gibi oldum. birbirinize olan düşkünlüğünüz, sevginiz her aileye nasip olsun. Çok teşekkür ederim, her zaman iletişimde olacağız. sevgiler :)

 • çok memnunum

  Merhabalar ben İstanbul Ünver.devlet. Konservatuvarında sanatçı öğretim elemanı olarak çalışıyorum bir düşme sonucu çektirdiğim MR sonucu tesadüf guatr olduğumu öğrendim çeşitli hekimlere giderek tetkikler yaptırıp guatr ameliyatı olmam gerektiğini duyduğumda (mesleğim gereği sesim çok önemli )ve çok kişinin bu ameliyat sonrasında ses tellerinin yada sinirlerinin zedelendiğini öğrendikten sonra korktum .Ve iki hafta önce internette araştırırken güzel , gülen bir yüz ve hekimlik geçmişi, beni hemen randevu almaya itti. Bu güzel insan bir dakika sonra beni arayınca az kalsın küçük dilimi yutacaktım Sekreteri değil kendisi birebir arıyordu o an oh doktorumu buldum dedim hemen watshaptan tetkiklerimi çekip göndermemi istedi bir hafta sonra yani 13 ekim salı beni ameliyat etti ve ben ameliyat sonrası ne kadar kalitesiz yaşadığımı(sinirsel gerginlik ses tellerime bası) ve nefesimi neden kullanamadığımı anladım. Sadece beni değil kardeşim ve asistanımıda bu arada muayene ederek ilgisini esirgemedi . Allah sizin gibi insanların yolunu açık etsin iyiki varsınız tekrar teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 19 Ekim 2015)

  Birsen hanım, çok teşekkür ederim. O güzel sesiniz ile geleneğimizi yaşatıyorsunuz, daha nicelerine musikimizi aşılarsınız inşallah. Çok teşekkür ederim.

 • çok memnunum

  Yeşim hanımı anlatmaya nereden başlasam bilemiyorum. Onun gibi bir doktorla tanışmanın şaşkınlığından hastalığımı unuttum diyebilirim. Bu site vasıtasıyla kendisinden randevu alır almaz bana ulaşıp rahatsızlığım hakkında genel bilgi aldı ve beni bilgilendirdi (Açıkçası Yeşim hanıma ulaşmak konusunda umutsuzdum). Randevumuzda ise son derece alçak gönüllü bir tavırla ve eğitimci olmanın verdiği deneyimle her şeyi o kadar güzel anlattı ki, o güne kadar olan bütün kaygılarım yok oldu. Onunla ilk görüşmemizden hastaneden çıkışıma kadar her şeyle bizzat ilgilendi. Süreç hakkında bütün tereddütlerimi ve endişelerimi giderecek şekilde bana izahat etti. Ameliyathanede elinizi tutan bir profesör mü? Şaka yapıyor olmalısınız!!! Bir ay önce tam da böyle düşünüyordum. Ama O, beni tam da böyle ameliyata hazırladı. Biliyorum ki; Türkiye’de O’nun deneyiminde doktor sayısı bir elin parmaklarını geçmez ama kişilik özellikleriyle birlikte düşündüğümüzde Yeşim Hoca gibisi bulunamaz. Ne mutlu; ailesine, ekibine ve öğrencilerine …

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 15 Ekim 2015)

  Güzel yüzünüz hep gülsün, sıkıntı yaşamasın. Çok teşekkür ederim.

 • çok memnunum

  Birkaç yıl önce tiroid bezimde nodül saptanmıştı.Bu site sayesinde Prof.Dr.Yeşim Erbil'i buldum ve bu mükemmel insanla tanışma fırsatını yakaladım.O kadar ilgili, sıcakkanlı ve samimi bir insanki daha ilk görüşte insan kendini gerçekten emin ellere teslim ettiğini anlıyor.Bana hastalığımla ilgili tüm detayları anlattı ve daha ilk konuşmamızda ameliyat olmaya karar verdim. Yeşim hoca ameliyat öncesi de sonrası da ilgisini ve desteğini hiç esirgemedi. Birkaç gün önce ameliyatımı oldum ve şuan oldukça iyiyim.Ben daha önce bu kadar kolay ulaşılabilen ve bu kadar güven verici bir doktorla karşılaşmamıştım.İyiki sizi buldum ve tanıdı m Yeşim Hocam.Herşey için size çok teşekkür ederim.

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 7 Ekim 2015)

  Sevgili Hasret, senin gibi candan, tatlı bir hastayı her doktora nasip etsin. Teşekkür ederim, okulunda da başarılar dilerim.

 • çok memnunum

  Yaklaşık 1 yıl tiroid tedavisi gördükten sonra ameliyat olmam gerektiği söylendi. Daha sonra bu alanda en iyi hekim arayışına girdim ve Prof.Dr. Yeşim Erbil ile tanışma fırsatı buldum. Daha ilk randevuda gösterdiği ilgi ve alaka sayesinde ameliyat ile ilgili bütün önyargılarımi yendim. Yeşim Hocamızın pozitif yaklaşımı, enerjisi, mütevaziliği yanı sıra alanında uzman olması sizin emin ellerde olduğunuzu fazlasıyla hissettiriyor. Bir kaç gün önce Yeşim Hocamız sayesinde çok başarılı bir ameliyat geçirdim. Ameliyat sonrası da gösterdiği ilgi ve alaka inanılmazdı. Ayrıca operasyon bittikten sonra eşimin yanına kadar gidip, dosthane bir şekilde elinden tutup bilgi vermesi beni ve eşimi çok mutlu etti. Kendisi hem uzmanlığı hem insanlığıyla örnek bir hekim. Size bir kez daha her şey için çok teşekkür ediyor, ülkemizde sizin gibi daha nice hekimlerin yetişmesini diliyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. Ali Çakıroğlu ve Ailesi

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 24 Eylül 2015)

  Ali bey size ve ailenize çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Sağolun.

 • çok memnunum

  Yeşim Hoca ile tanıştığım için gerçekten çok mutluyum. Onun gibi bir öğretim görevlisinin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hala gelecek kuşaklar için hekim yetiştirdiğini bilmek bana büyük bir umut ve mutluluk verdi. Yeşim hoca mesleki deneyimi ve başarısının yanı sıra inanılmaz derecede ilgili, sizi rahatlatıcı derecede samimi ve güven verici bir doktor. İyi ki kendisi ile tanışma ve tedavi olma şansına sahip olabilmişiz. Herşey için çok teşekkürler hocam. İyi ki varsınız.

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 10 Eylül 2015)

  çok teşekkür ederim

 • çok memnunum

  Yeşim Hoca'yı anlatmaya kelimeler yetmez bence çünkü mükemmel bir insan ve Mükemmel bir doktor 2011 babamın hastalığı esnasın da yeşim hocayla tanıştık bize çok destek oldu bi yakınımız gibi ilgilendi o zor Günler'de en büyük destekçimiz oldu istanbuldan Urfa'ya babami muane etmeye geldi ve tek Şartı ücretsiz gelmek oldu nekadar Israr ettiysekde Ücret almayı kabul etmedi ve uçak biletlerini bile kendi karşıladı ne çare babami kaybettik ve yine en büyük destekçimiz yeşim hoca oldu bi psikoloğ gibi bütün aileyi teselli etmeye çalışdı onun insanlığını bir Ömür unutamayız ailemizden biri gibi davrandı bize ona nekadar teşekkür etsek azdır daha sonra Urfa'dan bir kaç hasta yönlendirdik yeşim Hoca'yı anlatmak la bitiremediler ve bize minnet duydular yeşim hocayla tanışdırdığımız için ben yeşim hocayi tanıdığım için gurur duyuyorum örnek bir hekim iyiki varsın hocam seni seviyoruz...

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 10 Eylül 2015)

  çok teşekkür ederim

 • çok memnunum

  26Haziran 2015'te İstanbul Capa Devlet hastanesinde paratiroit ameliyati oldum.Ameliyatimi yapan Prof.Dr.Yeşim Erbil'e sonsuz teşekkürler ediyorum.Kendisine Ankara'dan ulaştik tavsiye ve internetden.Gerek telefondan ve gerek İstanbul'a gittgmiz ilk randevusundaki bizi karsilayişi,ogüzel güler yüzü,hastalıgmla ilgili yönlendirisi,hastaneye yatiş sürecinden çikis sürecine kadar ilgisi,ne gerekiyosa nasil mutlu olacaksan o denli yaklaşimi,emegine saglik...Sanirim daha cok anlatmam gerek daha bir suru ilgi emek basari....Su an gayet iyiyim ameliyatin ardindanda ilgisini esirgemeyen bi telefon kadar uzagimda olan Yeşim Hocam sana cok tesekkurler,iyiki varsin iyiki tanidik sizi başarilarinizin ve iyi niyetiniz devamiyla uzun saglikli bi ömür diliyorum.Sevgiyle saygıyla kalın ..Sizi seviyorum.

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 10 Ağustos 2015)

  Seray hanım teşekkür ederim

 • çok memnunum

  20 gün önce tiroid kanseri olduğumu öğrendiğimde kendi doktorum da dahil kimsenin açıklama yapmaması en zor süreçti. Sonra bu konuda en iyi hekim araştırmasına girdiğimde karşıma çıkan tek isim oldu kendisi. Ağlaya Ağlaya İstanbul'a gittim. Öyle güzel karşıladı öyle güzel anlattı ki hastalığımı Bursa'ya dönerken bu hastalık benim derdim değil dersim diyebildim. Hekimlikte mükemmel olduğunu ispatlamış kendisi ama ben insan olarak ta bu kadar mükemmel birini tanıyabildiğim için çok mutluyum...Bu süreçte yanımda olduğu için , her daim aklıma takılan bir soru olduğunda hiç usanmadan cevapladığı için ve tam ümidimi kaybederken arayıp nasıl olduğumu sorduğu için minnettarım...

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 10 Ağustos 2015)

  çok teşekkür ederim, her şey yoluna girecek, bir telefon mesafesindeyim..

 • çok memnunum

  Doktor hanım o kadar cana yakın ki uzun zamandır gidiyorduk .Eşim ve benim doktorum.Bir ara kaybettik daha sonrasında gene araştırarak ulaştık.Tedavilerimiz başarılı sonuçlandı.Memnunuz doktorumuzdan.

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 15 Kasım 2015)

  çok teşekkür ederim, sağolun

 • çok memnunum

  Mardin den Yeşim hocama sevgiler saygılar 2 ay kadar önce Yeşim hocayı bir arkadaşın tavsiyesi ile birde internet'te araştırarak ona gelmeye karar verdim.48 yaşındayım yaklaşık 30 yıldır 2 taraflı çok hızlı çalışan çok ilerlemiş multı nodüler guatrlı hastasıydım.3-4 sene önce kardeşiminde aynı hastalıktan memlekette ameliyat olmuş lakin ameliyat olduğuna bin pişman ameliyattan sonra nefes alamama uyurken çok farklı tonlarda horlama 2 merdiven çıkınca nefes nefese kalmalar olduğu için keşke olmasaydım ,dediği için açıkçası bende tereddüt edip hep bekledim. ta Prof.Dr.Yeşim Erbil hocamı tanıyana kadar 12 gün önce ameliyat oldum.İnanın yeniden doğmuş gibiyim.12 gün içinde yaşamın tadını almaya başladım.Yeşim hoca mükemmel bir insan hastaları ile bire bir ilgilenmesi güler yüzlülüğü aradığın her saatte rahatlıkla ulaşa bileceğin insana güven ve rahatlık sağlayan bir hekim İyiki tanıdım sizi hocam iyiki varsınız Rabbim sizlerden razı olsun.uzun sihhatli ömürler nasip etsin.Yeşim hoca ve ekibine özellikle serviste görev yapan o hastadan bu hastaya hiç bıkmadan usanmadan koşturan hemen herkese yardimcı olan Şengül hemşire hanıma teşekkürlerimi sunuyorum.Allaha emanet olun.ALİ ÖZEL

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 10 Kasım 2015)

  Ali bey ben de size çok teşekkür ederim. Çok uyumlu, zarif bir hastasınız. Herşey gönlünüzce olsun. sağolun. Şengül hemşireye ileticeğim güzel sözlerinizi

 • çok memnunum

  Dünya'da çok iyi doktorlar vardır, çok iyi insanlarda. Ama hem en iyi doktor hem de en iyi insanı bir arada bulmak çok zordur. Biz aile olarak her iki meziyetide en şahsında toplamış olan Yeşim ERBIL' le tanışmak onuruna sahip olduk. Bu yüzden çok mutluyuz ve geleceğe daha güzel bakar olduk. Onun gülen gözleri ve güven veren sözleri olmasaydı bir annenin ağlayan yüreği nasıl rahatlardı bilmiyorum. Iyi ki anneniz sizi dünyaya getirmiş, iyi ki bizim doktorumuz olmuşsunuz. Sevgi ve sonsuz saygılarımla Yasemin YÜCEL.

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 15 Ekim 2015)

  Çok teşekkür ederim, ben de bu güzel aileyi tanıdığım için çok mutlu oldum, sağolun

 • çok memnunum

  Tiroid sorunlarım nedeniyle yaklaşık bir senedir takip altındaydım. Biyopsi ve tahlillerin sonucunda tiroidlerimin büyümesi nedeniyle bu yaz başlangıcında ameliyat yapılarak alınması gerektiği ortaya çıktı. En sonunda sürekli gittiğim Endokrinoloji doktorumdan ameliyatı yapacak uzman cerrah aradığımı söyleyince Yeşim Erbil hocamızı tavsiye ediyorum dedi. Randevu alarak sonuçlarımızla birlikte gittik. Bizi son derece güler yüzle karşıladı. Çok pozitifti, bu enerjiyi bize de yansıttı. İşte aradığımız doktoru bulduk dedik. Detaylı açıklamalarıyla bizi rahatlattı, beni her zaman günün her saatinde arayabilirsiniz diyerek sonsuz güven verdi. Ben daha önceki deneylerimde bu derecede güven duyduğum bir doktorla karşılaşmamıştım. Ayrıca çok tecrübeli bir profesör olmasına karşın son derece mütevaziydi. O gün ameliyat günümüzü kararlaştırdık, hatta bize rahat olun tatilinizi yapın dinlenmiş olarak gelin dedi. Bu süre zarfında irtibatımız telefonla sürdü. İki ay sonra eylül başında karşılaştığımızda yine aynı gülümsemesiyle beni ameliyata hazırladı. Ameliyat masasında bile elimi bırakmadı. Pozitif enerjisi ile moral verdi. Sonucunda mükemmel ve başarılı bir ameliyatla beni sağlığıma kavuşturdu. Her şey yolunda gitmişti, ayıldığımda yine o güzel gülümsemesiyle yanı başımdaydı. Bir gece hastanede kaldım ve taburcu oldum. Evdeki süreçte de hemen hemen her gün beni telefonla arayıp sağlık durumumu sordu. Ben telefonla aradığımda da kendisine sorunsuzca ulaştım. Bir hasta olarak, bundan başka ne isteyebilirdim ki? Ne mutlu ki öğrencileriniz ve ekibiniz sizin gibi bir hoca'ya sahipler.O güler yüzünüze, pozitif enerjinize, mütevaziliğinize hayran olmamak elde değil. Her şey için size ve ekibinize sonsuz teşekkürler,sizi çok seviyorum hocam.

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 21 Eylül 2015)

  Aysel hanım bu güzel satırları okuduğum zaman gözlerim doldu. rahmetli babamın bunları okumasını çok arzu ederdim. Umarım anneme, babama ve bana emeği geçen herkese layık oluyorumdur. Çok teşekkür ederim. her zaman bir telefon mesafesindeyim.. Sağolun..

 • çok memnunum

  Eşimin biyopsi sonucunun kanser çıkması sonucunda çok üzüldük ve karamsarlığa düştük,ve sonra ümitsizlik içinde internette hekim arayışına girdiğim sırada yeşim hocanın sayfasını gördüm ve açıkçası bukadar büyük başarıları olan bir doktorun bizimle pek ilgilenmeyecegini düşündüm ama yinede gorusmek üzere bir randevu talep ettim sağolsun bizi geri çevirmedi ve kendisiyle görüştükten sonra ön yargim tamamen yıkıldı karşımıza çok mütevazı bir donanımlı bilgili yanı ünvaninin her zerresini sonuna kadar hak eden bir insan olduğunu gördüm,olaya okadar hakimdiki bütün kaygilarimiz sona erdi(esim korkuyor diye ameliyata bizzat kendisi elini tutarak ve moral vererek götürdü ben hayatımda ilk defa böyle birşey gördüm)ve hamdolsun şimdi çok iyiyi.kısacası ilmin ve tevazunun zirvesinde olan yeşim erbil hocama ailece minnettarız. Teşekkürler hocam...

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 21 Eylül 2015)

  çok teşekkür ederim, sizin bana olan güveniniz tamdı. Çok naziksiniz çok teşekkür ederim, bir hekim olarak en büyük ödül bu yorumlar, sağolun..

 • çok memnunum

  sevgili yeşim hocam, iyiki sizi tanımışım , iyiki bu ülkede sizin gibi gönlü geniş , sevgisini paylaşabilen ve bir o kadar da mütevazi olmayı bilen nadir hocalarımızdan birisiniz.Mesleğinizde ve insanlığınızda bana göre zirve yapmışsınız.2011 yılından beri tiroid nodül teşhisiyle kontrol altındaydım , bu sene mayıs ayında ameliyat olmam gerektiği söylendi bende yeni bir doktor arayışına girdim ve yeşim erbil,i bu sayede tanıdım, hasta doktor ilişkisi bu kadar mı iyi olur bir hekimin kendimi onun yanında hiç hasta gibi değilde yeşim hanımın yakın dostu, kardeşi gibi hissettim .08,07,2015 günü yeşim hanımın sihirli elleriyle ameliyat oldum ve şimdi süperim ses kısıklığı veya herhangi bir sorun yok her şey gayet yolunda. bana ameliyat öncesi ve sonrası verdiği moral ve destek için çok teşekkür ediyorum ve o mübarek ellerinde öpüyorum. sevgilerimle yasemin Uzun

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 11 Eylül 2015)

  çok teşekkür ederim, çok naziksiniz

 • çok memnunum

  Yeşim Hoca'yı anlatmaya kelimeler yetmez bence çünkü mükemmel bir insan ve Mükemmel bir doktor 2011 babamın hastalığı esnasın da yeşim hocayla tanıştık bize çok destek oldu bi yakınımız gibi ilgilendi o zor Günler'de en büyük destekçimiz oldu istanbuldan Urfa'ya babami muane etmeye geldi ve tek Şartı ücretsiz gelmek oldu nekadar Israr ettiysekde Ücret almayı kabul etmedi ve uçak biletlerini bile kendi karşıladı ne çare babami kaybettik ve yine en büyük destekçimiz yeşim hoca oldu bi psikoloğ gibi bütün aileyi teselli etmeye çalışdı onun insanlığını bir Ömür unutamayız ailemizden biri gibi davrandı bize ona nekadar teşekkür etsek azdır daha sonra Urfa'dan bir kaç hasta yönlendirdik yeşim Hoca'yı anlatmak la bitiremediler ve bize minnet duydular yeşim hocayla tanışdırdığımız için ben yeşim hocayi tanıdığım için gurur duyuyorum örnek bir hekim iyiki varsın hocam seni seviyoruz...

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 24 Ağustos 2015)

  Çok teşekkür ederim. Buraya yazdığınız yorumlar meslek hayatımın en büyük kazancı benim için, sağolun, teşekkürler

 • çok memnunum

  30 yıl önce guatr ameliyatı olan annemin maalesef hastalığı nüksetmiş hemde ileri derecede idi.Çeşitli özel ve devlet hastanelerinde tetkikler,ilaç tedavileri yapıldı.Sonuç kesin ameliyat..Fakat hastalık ileri derecede olduğundan görüştüğümüz tüm doktorlar çok iyi bir doktora ameliyat olmamızı tavsiye edip ameliyata pek girmek istemediler..Bu durum da annem üzerinde iyice baskı oluşturduv ve ameliyattan iyice korkmaya başladı..Biz bu işin altından kalkacak bir doktor arayışına girdik.Bu sırada çapa da çalışan hemşire bir tanıdığımız bu işi üstlendi ve Yeşim Hocamdan randevuyu aldı..Hocamın yanına girip çıkınca neredeyse ameliyat günü bile belli olmuştu...Hocam o yarım saatte annemi öyle yüreklendirdi öyle tüm endişelerini giderdi ki Ameliyattan o kadar korkan ve yıllarca erteleyen annem sanki ameliyat olmuş herşey bitmiş gibi mutlu hissediyordu.Sizin tahliller için Çatalca dan gelip gitmeniz zor olur deyip hemen ertesi günü bir geceliğine yatırdı ve gece gündüz tüm tetkiklerimizi yaptırdı..Ameliyat başarılı geçti..Ses tellerinin bir tarafı İlk ameliyattan hasarlı kaldığı için nefes alma sorunu olacağından yoğun bakıma alındı.. Bu esnada dahi günde defalarca bizi aradı mesaj attı devamlı bilgilendirdi..Diğer hocaları ilgilendiren konularda direkt irtibat kurdu..Bizi yönlendirdi..Hatta 1 ay sonraki kontrolden önce bizzat arayıp kontrolü unutmadınız dimi şugün şu saatte burda olun diyecek kadar hastasına sahip çıkan bir doktor..Helal olsun.. Merhametli,alçakgönüllü,sevecen,anaç, hasta ve hasta yakınlarıyla empati kuran kendini onların yerine koyup öyle davranan bir kişi..Hatta sohbetlerimiz esnasında kanser şüphesi olan gençten bir hastası için öyle üzülüyordu öyle dua ediyordu ki şahsına saygım ve sevgim kat be kat arttı..Buradan hem Hocama, hemde ekibindeki diğer doktor ve hemşirelere saygı ve sevgilerimi sunuyorum..Tiroidle ilgili bir sıkıntınız varsa fazla dolaşmayın.. Yeşim Hocaya güvenin ÇAPA ya güvenin..

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 14 Ağustos 2015)

  çok teşekkür ederim, vefakar annene sen de çok çok iyi bir evlat olarak ilgileniyorsun. Tüm ekip olarak hayranlıkla izledik sizin ana-oğul ilişkiniz. allah sağlıklı ömürler versin

 • çok memnunum

  Aşırı derece memnunum seçeneği de olmalıydı :))))Yeşim hocam canım benim... Kalbim onu buldu ve kendisini seçti. Hayatimda hiç ameliyat olmamıstım üstüne bir de kanser kelimesi aman Allahım. Geceleri ağlar oldum gizlice. Dedim kendime ben napıcam kimi bulucam da kendimi teslim edicem ya yanlış bir şey olur da sesimi kaybedersem ya bir daha eskisi gibi şarkı söyleyemezsem... Sesim benim ekmeğimdi. Sonra internette bir makalede ismini gördüm daha sonra kendisinin mail adresini bularak derdimi anlattım ve kısa bir sürede yanıt geldi... Heyecanla baktım mailime hemen telefonunu vermiş, tetkiklerine bakayım demiş. Bu ilgi oh be dedirtti ilk olarak o gecenin sabahında hemen kendisini aradım açtı telefonumu, kendimi tanıttım beni anında tanıdı. Mailimden sonra kendisi beni faceden bulmuş şarkılarımı dinlemiş logoma bile dikkat etmiş (hastasını bu denli tanımaya çalışan bir doktora rastladınız mı?) Bana övgüler yağdırdı bu denli güzel cümleler beni çok mutlu etti. Solist olduğumu ve ses tellerimin ne kadar önemli olduğunu, bu endişemi söylememe gerek kalmadan kendisi belirtti. Ameliyat günü geldi çattı. Çok korkuyordum. Ameliyat sabahından evel gece beni rahatlatmak icin mesaj attı süper kahraman. Ameliyat geldi çatti beni kapıda karşıladi asansörde annemlere hoşçakal dedikten sonra gözlerim doldu ta ki ameliyathanenin girişinde kendisine rastlayana dek. Güler yüzlü enerjik o mükemmel insan beni cok rahatlattı, benim söylediğim şarkıları telefonundan açmış anestezi uzmanlarına reklamımı yapiyor bakın bu göksu diye:)) Mutlu uyudum, gülümseyerek uyandım. Bitti gitti, atlattım. Sonuç da çok güzel. Şükürler olsun. Sahnelere geri döndüm şarkı söylemeye tam gaz devam. Hocam her şey için çok teşekkürler. Sizi çok seviyorum. Önce kalbimde, konserim olduğunda da en önde yeriniz hazır:))))

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 15 Ağustos 2015)

  Göksu'cum, sesini profesyonel olarak kullanan kişiler için (solist, öğretmen gibi) sesin tonunda bile değişiklik olması, hastada ciddi sorun yaratabilir. Her cerrah bu konuyu çok iyi bilir ve tedirgin olur veya olmalıdır. Sen sürecin en başında inandın ve güvendin, bu çok önemliydi. Güzel sesinin tüm ülkenin dinlemesini çok istiyorum. Muhteşem bir sese sahipsin, Allah vergisi bir durum tabi. Yolun açık olsun canım.

 • çok memnunum

  10 Haziran 2015 de Dr.Yeşim ERBİL hocama troid ameliyatı oldum.Güler yüzlü anlattıklarında samimi telefonu 7/24 saat açık hastalarının sorunlarıyla ilgilenerek çözüm getiren arandığında cevap veren ulaşılamadığında geri dönen sn.hocamdan Allah razı olsun.Eş vedostlarıma kendisinden övgüyle bahsetmekteyim.

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 15 Ağustos 2015)

  Salih bey çok teşekkür ederim, çok naziksiniz sağolun.

 • çok memnunum

  Tiroid cerrahisi alanında uzun yıllardır yoğunlaşan, bilimsel birikimin yanında insan psikolojisini çok iyi bilen ve tedavinin ilk aşamasının güçlü bir hasta-hekim ilişkisi kurulması olduğuna inanan bir doktor. Ankara’da tiroid nodülümün tespit edilmesinden sonra tavsiye üzerine kendisine başvurdum. Cerrahi operasyon hakkında yaşanması muhtemel riskleri de içeren bir görüşme sonrasında ilk ameliyatım olmasına rağmen aldığım güven duygusu ile hemen ameliyat kararı verdim. Operasyon öncesi ve sonrasında yakın ilgisi ile birlikte mesleğini seven çalışkan ekibi yaşadığınız stresi minimuma indiriyor. Ticareti değil hekimliği tercih eden, mesleğine tutkun ve yeni hekimler yetiştirmek için mesai harcayan bir isim. Türkiye’nin birçok ilinde tanınması ve tavsiye edilmesi bunun işaretidir. Israrla tavsiye edilir.

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 11 Ağustos 2015)

  Sevgili C. Çok teşekkür ederim, karşılıklı güven iyileşmenin yarısıdır. Çok sevgiler ve teşekkürler