Prof. Dr.

Yeşim Erbil

Genel cerrahi

Online randevu alın ya da bizi arayın: 0 850... numarayı göster

~Doğum Tarihi ve Yeri: 02/07/1963, İstanbul Yabancı Dil: İngilizce Mobil Tel: İş Tel: 31283 e-mail: yerbil2003@yahoo.com Eğitim Durumu • 1977-1980 Şişli Terakki Lisesi • 1981-1987 Cerrah... daha fazla

Randevu al

Tarih seçip, randevunuzu aldıktan sonra size doğrulama e-maili göndereceğiz.

Hizmetler

Tiroidektomi
Boyun diseksiyonu
Santral boyun diseksiyonu
Lenf metastazlarının çıkarılması
Böbrek üstü bezi (adrenal) cerrahisi
Laparoskopik adrenalektomi
Tiroid cerrahisi
Tiroid kanseri cerrahisi
Lobektomi
Lateral boyun diseksiyonu
İç guatr ameliyatı
Adrenalektomi
Guatr ameliyatı
Paratiroid cerrahisi
daha fazla

Hakkımda

Hakkımda

~Doğum Tarihi ve Yeri: 02/07/1963, İstanbul
Yabancı Dil: İngilizce
Mobil Tel:
İş Tel: 31283
e-mail: yerbil2003@yahoo.com
Eğitim Durumu
• 1977-1980 Şişli Terakki Lisesi
• 1981-1987 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
• 1987-1992 İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi uzmanlık eğitimi
İş Deneyimi
• 1992-1999 İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi uzmanı
• 1999 yılında Doçent
• 2005 yılında Profesör
• Halen İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda tam zamanlı profesör olarak çalışılmaktadır (1992 yılından beri ağırlıklı Endokrin Cerrahisine yönelik)
• 2012-Halen Türk Cerrahi Derneği Başkanlığı yürütülmektedir
• 2014-Halen Tıpta Uzmanlık Kurulu Genel Cerrahi Müfredat Komisyonu Başkanlığı yürütülmektedir

Yayınları ve Özel Çalışmaları
• SCI ve SCI expanded kapsamında dergilerde yayınlanan 130 uluslararası makale (100’ünde 1. isim, 75’i prospektif çalışma),
• 2007 yılında 7 impact faktörlü J Clin Endocrinol Metab dergisinde “Effect of lugol solution on thyroid gland blood flow and microvessel density in the patients with Graves' disease.” İsimli makale ile, Graves Hastalığında kullanılan iyot solüsyonunun tiroid bezi kanlanmasını azalttığı ilk kez objektif verilerle kanıtlanmıştır. Bu çalışma Graves ile ilgili yazılan her makale ve kitapta kaynak olarak gösterilmektedir,
• Uluslararası kongrelerde sunulan 50 bildiri ve poster çalışması,
• Türkçe ve İngilizce basılan hakemli dergilerde 150 ulusal makale,
• Ulusal kongrelerde sunulan 150 bildiri ve poster çalışması,
• 6 kitap yazarlığı (Endokrin cerrahisi ile ilgili konuların görsel materyaller ile aktarıldığı kitaplar 3000’er adet basılıp ücretsiz dağıtılmıştır. Kitaplar: Tiroid ve Paratiroid Cerrahi Atlası, Adrenal Cerrahisi, GEP-NET, Olgularla Endokrinoloji, Cerrahlar için Endokrinoloji, Sıklıkla Yaptığımız Hatalar),
• 26 tercüme kitap bölüm yazarlığı (Genel Cerrahi konuları ile ilgili bölümler),
• 4 kitap bölüm yazarlığı (Genel Cerrahi, Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, Tiroid Hastalıkları, Paratiroid Hastalıkları),
• 125 uluslararası makalesi 4800 sitasyon almıştır
• “Cerrahi Düğüm Tekniklerinin” uygulanabileceği bir ürünün patent başvurusu,
• Hi index 15,
• 200-1015 yılları arasında Azerbaycan ve Türkiye’nin çeşitli illerinden 20 Genel Cerrahi uzmanının katıldığı, tarafımca verilen 3-6 aylık süreli eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi,
• İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeler Biriminde 35 projenin onaylanması,
• 10 yıl içerisinde 25 adet uluslararası araştırması (basılı yayını) olan kişilere verilen YÖP projesinin 3 kez alınmasına hak kazanılması,
• “24 uzmanlık tezi” danışmanlığı,
• 55 adet DVD eğitim projesi (Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı sırasında, “TCD Eğitim Seti” ve “Olgularla Yanlışlar Doğrular” projelerinin planlanması, modüllerin oluşturulması, animasyonların dizaynı çalışmaları. Toplam 750 saatlik eğitim programı içermektedir),
• 2000-2015 yılları arasında, 26 adet internet üzerinden canlı ameliyat yayınının (web cast) gerçekleştirilmesi (Canlı yayınların amacı, endokrin cerrahisi algısının güçlendirilmesi, boyun diseksiyonunun öğretilmesi, güvenli tiroidektominin sağlanmasıdır. Her yayında yaklaşık 500-800 arası ip bağlanmaktadır),
• İstanbul Tıp Fakültesinde öğrenci ve asistanların eğitim müfredatının sanal ortama aktarılmasını amaçlayan ve “İTF e-Akademi” isimli projenin gerçekleştirilmesi. (Proje 3 ay içerisinde hayata geçerek 7 ayda 36.000 total video izlenmiştir. Öğrencilerin, özellikle sıkıntı çektiği pratik konuların sanal ortama aktarılması sağlanmıştır. Bu konuların başında anatomi derslerinde uygulanan kadavra diseksiyonları da yer almaktadır. Bu sistem ölçme ve değerlendirmeye tamamıyla uygun olarak hazırlanmıştır. http://itfmoe.istanbul.edu.tr/ ve http://itfeakademi.istanbul.edu.tr/

• 2000 yılında, Endokrinolojide Diyalog Derneğine ait web sayfasında yayınlanan “e-öğrenme” modüllerinin hazırlanması (Amatör çabalarla hazırlanan bu modüller, Tıp alanında Türkiye’de ilk sanal öğrenme örneğidir. Endokrin Cerrahisi ile ilgili 250 modül içermektedir ve toplam 150.000 izleme gerçekleşmiştir),
• “Gamma probe ile eksizyon yönteminin” dünyada ilk kez “ikincil girişim boyun bölgesi cerrahisinde” uygulanmasın tarafımca gerçekleştirilmesi,
• 1997 yılında, Tiroid kanseri metastazlarının tanısında “Tg-wash out” yönteminin ülkemizde ilk kez kullanılması ve yaygınlaştırılması. (1970 yılında tarif edilmiş olan bu yöntem tarafımca ilk kez uygulama sahasına sokulmuştur. Bu dönemde dünyada Tg-wash out yöntemi henüz kullanılmamakta olup, “tarafımdan” 200 hastalık seri, 2002 yılında yayınladıktan sonra tüm dünyada tiroid kanseri lenf metastazlarında tanı tetkiki olarak uygulanmaya başlanmıştır),
• 2012 yılında İstanbul “Tabip Odası Bilim Ödülü” alınmıştır.

Deneyimleri
• 2000-2002 İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeliği (İTO Yönetim Kurulu Üyeliği sırasında 50 Tıp öğrencisi için, özel sektör ve öğretim üyelerinden burs sağlanmıştır. Görev sonlandıktan sonra da, burs organizasyonu çalışmalarına 12 yıl süresince devam edilmiştir),
• 2000-2010 İstanbul Tabip Odası Hastane Temsilciliği,
• 2014-2015 İstanbul Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Genel yönetsel faaliyetlerinin dışında İTF e-Akademinin kurulup sürdürülmesi çalışmaları yürütülmüştür),
• 2014-Halen İstanbul Tıp Fakültesi e-Akademi Programı sorumlusu (İstanbul Tıp Fakültesinde öğrenci ve asistanların eğitim müfredatının sanal ortama aktarılmasını amaçlayan ve “İTF e-Akademi” projesi gerçekleştirilmiştir. Proje 3 ay içerisinde hayata geçerek 7 ayda 36.000 total video izlenmiştir. Öğrencilerin özellikle sıkıntı çektiği pratik konuların sanal ortama aktarılması sağlanmıştır. Bu konuların başında anatomi derslerinde uygulanan kadavra diseksiyonları da yer almaktadır. Bu sistem ölçme ve değerlendirmeye uygun olarak hazırlanmıştır. http://itfmoe.istanbul.edu.tr/ ve http://itfeakademi.istanbul.edu.tr/
• 2012-Halen “Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı” devam etmektedir (Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı sırasında, yönetsel faaliyetlerin dışında, “TCD Eğitim Seti” ve “Olgularla Yanlışlar Doğrular” isimli projelerin planlanması, modüllerin oluşturulması, animasyonların dizaynı çalışmaları ve toplam 750 saatlik eğitim programı faaliyetleri yürütülmüştür).
• “Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurslarının” 13 yıldır düzenlenmesi sağlanmıştır (350 katılımcı, 100 konuşmacı).
Haberler ve web adresleri
• www.yesimerbil.com
• www.eniyihekim.com/yesim-erbil/genel-cerrahi/istanbul
• https://www.facebook.com/endokrincerrahisi?ref=aymt_homepage_panel
• https://www.youtube.com/watch?v=hXTuZMbEdOs
• http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/saglik/341627/Hekime_dava_artti_cerrahliga_ilgi_azaldi.html
• http://www.hurr1y1t.c1m.tr/k111b1k/1ag11k/29797207.a1p

• http://www.tvar11v1.c1m/2014-y111nda-6-b1n-k111-1b1z1t1-am111yat1-11du--c1rrah1-d1r-b1k-pr1f-dr--y111m 666824ya.htm1


Adres: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fatih / Çapa İstanbul 34093

Telefon:

Mezun olunan okullar

 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1987
 • İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 1992
 • İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Doçent, 1999
 • İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Profesör, 2005
 • Halen İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda çalışıyor
daha fazla

Deneyimler

 • 20 yıldır endokrin cerrahisi ile ilgileniyor
 • Matastatik tiroid kanserlerinde gamma probe ile eksizyon yöntemininin ilk kez bulunup uygulanması
 • İkincil girişim boyun cerrahisinde gamma probe yönteminin ilk olarak uygulanması
 • Sinir monitörizasyonunun Türkiyede ilk olarak kullanımı ve uygulaması
 • 2014-2015 İstanbul Tıp Fakültesi Dekan yardımcılığı
 • 2012-Halen Türk Cerrahi Derneği Başkanlığı
 • 2013-Halen İstanbul Tıp Fakültesi e-Akademi sorumlusu
 • 2000-Halen Endokrinolojide Diyalog Derneği Yönetim Kurulu Üüyesi
 • 2002-Halen Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Kursu Sekreteri ve Başkanlığı
 • 2012 yılında İstanbul Tabip Odası Bilim Ödülü
 • İnternet üzerinden tiroid ameliyatlarının canlı yayını
daha fazla

Hastalıklar

daha fazla

Hasta görüşleri

Görüş ekle
 • çok memnunum

  Yeşim Hoca'yı anlatmaya kelimeler yetmez bence çünkü mükemmel bir insan ve Mükemmel bir doktor 2011 babamın hastalığı esnasın da yeşim hocayla tanıştık bize çok destek oldu bi yakınımız gibi ilgilendi o zor Günler'de en büyük destekçimiz oldu istanbuldan Urfa'ya babami muane etmeye geldi ve tek Şartı ücretsiz gelmek oldu nekadar Israr ettiysekde Ücret almayı kabul etmedi ve uçak biletlerini bile kendi karşıladı ne çare babami kaybettik ve yine en büyük destekçimiz yeşim hoca oldu bi psikoloğ gibi bütün aileyi teselli etmeye çalışdı onun insanlığını bir Ömür unutamayız ailemizden biri gibi davrandı bize ona nekadar teşekkür etsek azdır daha sonra Urfa'dan bir kaç hasta yönlendirdik yeşim Hoca'yı anlatmak la bitiremediler ve bize minnet duydular yeşim hocayla tanışdırdığımız için ben yeşim hocayi tanıdığım için gurur duyuyorum örnek bir hekim iyiki varsın hocam seni seviyoruz...

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 25 Ağustos 2015)

  çok teşekkür ederim, sağolun

 • çok memnunum

  Sayın Prof.Dr Yeşim Erbil sayesinde Guatr rahatsızlığım sona erdi.Boynumdaki şişlik,yutkunamama ve hırıltı yaşam kalitemi olumsuz yönde etkilemişti.Çok başarılı bir ameliyat sayesinde bu rahatsızlığımdan ömür boyu kurtuldum.Sayın Prof.Dr Yeşim Erbile ve emeği geçen ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.Bu rahatsızlığı çeken herkese başarılı hocamız Prf.Dr Yeşim Erbili tavsiye ediyorum.

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 10 Ağustos 2015)

  çok teşekkürler

 • çok memnunum

  Birkaç yıl önce tiroid bezimde nodül saptanmıştı.Bu site sayesinde Prof.Dr.Yeşim Erbil'i buldum ve bu mükemmel insanla tanışma fırsatını yakaladım.O kadar ilgili, sıcakkanlı ve samimi bir insanki daha ilk görüşte insan kendini gerçekten emin ellere teslim ettiğini anlıyor.Bana hastalığımla ilgili tüm detayları anlattı ve daha ilk konuşmamızda ameliyat olmaya karar verdim. Yeşim hoca ameliyat öncesi de sonrası da ilgisini ve desteğini hiç esirgemedi. Birkaç gün önce ameliyatımı oldum ve şuan oldukça iyiyim.Ben daha önce bu kadar kolay ulaşılabilen ve bu kadar güven verici bir doktorla karşılaşmamıştım.İyiki sizi buldum ve tanıdı m Yeşim Hocam.Herşey için size çok teşekkür ederim.

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 7 Ekim 2015)

  Sevgili Hasret, senin gibi candan, tatlı bir hastayı her doktora nasip etsin. Teşekkür ederim, okulunda da başarılar dilerim.

 • çok memnunum

  Yaklaşık 1 yıl tiroid tedavisi gördükten sonra ameliyat olmam gerektiği söylendi. Daha sonra bu alanda en iyi hekim arayışına girdim ve Prof.Dr. Yeşim Erbil ile tanışma fırsatı buldum. Daha ilk randevuda gösterdiği ilgi ve alaka sayesinde ameliyat ile ilgili bütün önyargılarımi yendim. Yeşim Hocamızın pozitif yaklaşımı, enerjisi, mütevaziliği yanı sıra alanında uzman olması sizin emin ellerde olduğunuzu fazlasıyla hissettiriyor. Bir kaç gün önce Yeşim Hocamız sayesinde çok başarılı bir ameliyat geçirdim. Ameliyat sonrası da gösterdiği ilgi ve alaka inanılmazdı. Ayrıca operasyon bittikten sonra eşimin yanına kadar gidip, dosthane bir şekilde elinden tutup bilgi vermesi beni ve eşimi çok mutlu etti. Kendisi hem uzmanlığı hem insanlığıyla örnek bir hekim. Size bir kez daha her şey için çok teşekkür ediyor, ülkemizde sizin gibi daha nice hekimlerin yetişmesini diliyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. Ali Çakıroğlu ve Ailesi

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 24 Eylül 2015)

  Ali bey size ve ailenize çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Sağolun.

 • çok memnunum

  Yeşim Hoca ile tanıştığım için gerçekten çok mutluyum. Onun gibi bir öğretim görevlisinin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hala gelecek kuşaklar için hekim yetiştirdiğini bilmek bana büyük bir umut ve mutluluk verdi. Yeşim hoca mesleki deneyimi ve başarısının yanı sıra inanılmaz derecede ilgili, sizi rahatlatıcı derecede samimi ve güven verici bir doktor. İyi ki kendisi ile tanışma ve tedavi olma şansına sahip olabilmişiz. Herşey için çok teşekkürler hocam. İyi ki varsınız.

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 10 Eylül 2015)

  çok teşekkür ederim

 • çok memnunum

  Yeşim Hoca'yı anlatmaya kelimeler yetmez bence çünkü mükemmel bir insan ve Mükemmel bir doktor 2011 babamın hastalığı esnasın da yeşim hocayla tanıştık bize çok destek oldu bi yakınımız gibi ilgilendi o zor Günler'de en büyük destekçimiz oldu istanbuldan Urfa'ya babami muane etmeye geldi ve tek Şartı ücretsiz gelmek oldu nekadar Israr ettiysekde Ücret almayı kabul etmedi ve uçak biletlerini bile kendi karşıladı ne çare babami kaybettik ve yine en büyük destekçimiz yeşim hoca oldu bi psikoloğ gibi bütün aileyi teselli etmeye çalışdı onun insanlığını bir Ömür unutamayız ailemizden biri gibi davrandı bize ona nekadar teşekkür etsek azdır daha sonra Urfa'dan bir kaç hasta yönlendirdik yeşim Hoca'yı anlatmak la bitiremediler ve bize minnet duydular yeşim hocayla tanışdırdığımız için ben yeşim hocayi tanıdığım için gurur duyuyorum örnek bir hekim iyiki varsın hocam seni seviyoruz...

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 10 Eylül 2015)

  çok teşekkür ederim

 • çok memnunum

  26Haziran 2015'te İstanbul Capa Devlet hastanesinde paratiroit ameliyati oldum.Ameliyatimi yapan Prof.Dr.Yeşim Erbil'e sonsuz teşekkürler ediyorum.Kendisine Ankara'dan ulaştik tavsiye ve internetden.Gerek telefondan ve gerek İstanbul'a gittgmiz ilk randevusundaki bizi karsilayişi,ogüzel güler yüzü,hastalıgmla ilgili yönlendirisi,hastaneye yatiş sürecinden çikis sürecine kadar ilgisi,ne gerekiyosa nasil mutlu olacaksan o denli yaklaşimi,emegine saglik...Sanirim daha cok anlatmam gerek daha bir suru ilgi emek basari....Su an gayet iyiyim ameliyatin ardindanda ilgisini esirgemeyen bi telefon kadar uzagimda olan Yeşim Hocam sana cok tesekkurler,iyiki varsin iyiki tanidik sizi başarilarinizin ve iyi niyetiniz devamiyla uzun saglikli bi ömür diliyorum.Sevgiyle saygıyla kalın ..Sizi seviyorum.

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 10 Ağustos 2015)

  Seray hanım teşekkür ederim

 • çok memnunum

  20 gün önce tiroid kanseri olduğumu öğrendiğimde kendi doktorum da dahil kimsenin açıklama yapmaması en zor süreçti. Sonra bu konuda en iyi hekim araştırmasına girdiğimde karşıma çıkan tek isim oldu kendisi. Ağlaya Ağlaya İstanbul'a gittim. Öyle güzel karşıladı öyle güzel anlattı ki hastalığımı Bursa'ya dönerken bu hastalık benim derdim değil dersim diyebildim. Hekimlikte mükemmel olduğunu ispatlamış kendisi ama ben insan olarak ta bu kadar mükemmel birini tanıyabildiğim için çok mutluyum...Bu süreçte yanımda olduğu için , her daim aklıma takılan bir soru olduğunda hiç usanmadan cevapladığı için ve tam ümidimi kaybederken arayıp nasıl olduğumu sorduğu için minnettarım...

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 10 Ağustos 2015)

  çok teşekkür ederim, her şey yoluna girecek, bir telefon mesafesindeyim..

 • çok memnunum

  Tiroid sorunlarım nedeniyle yaklaşık bir senedir takip altındaydım. Biyopsi ve tahlillerin sonucunda tiroidlerimin büyümesi nedeniyle bu yaz başlangıcında ameliyat yapılarak alınması gerektiği ortaya çıktı. En sonunda sürekli gittiğim Endokrinoloji doktorumdan ameliyatı yapacak uzman cerrah aradığımı söyleyince Yeşim Erbil hocamızı tavsiye ediyorum dedi. Randevu alarak sonuçlarımızla birlikte gittik. Bizi son derece güler yüzle karşıladı. Çok pozitifti, bu enerjiyi bize de yansıttı. İşte aradığımız doktoru bulduk dedik. Detaylı açıklamalarıyla bizi rahatlattı, beni her zaman günün her saatinde arayabilirsiniz diyerek sonsuz güven verdi. Ben daha önceki deneylerimde bu derecede güven duyduğum bir doktorla karşılaşmamıştım. Ayrıca çok tecrübeli bir profesör olmasına karşın son derece mütevaziydi. O gün ameliyat günümüzü kararlaştırdık, hatta bize rahat olun tatilinizi yapın dinlenmiş olarak gelin dedi. Bu süre zarfında irtibatımız telefonla sürdü. İki ay sonra eylül başında karşılaştığımızda yine aynı gülümsemesiyle beni ameliyata hazırladı. Ameliyat masasında bile elimi bırakmadı. Pozitif enerjisi ile moral verdi. Sonucunda mükemmel ve başarılı bir ameliyatla beni sağlığıma kavuşturdu. Her şey yolunda gitmişti, ayıldığımda yine o güzel gülümsemesiyle yanı başımdaydı. Bir gece hastanede kaldım ve taburcu oldum. Evdeki süreçte de hemen hemen her gün beni telefonla arayıp sağlık durumumu sordu. Ben telefonla aradığımda da kendisine sorunsuzca ulaştım. Bir hasta olarak, bundan başka ne isteyebilirdim ki? Ne mutlu ki öğrencileriniz ve ekibiniz sizin gibi bir hoca'ya sahipler.O güler yüzünüze, pozitif enerjinize, mütevaziliğinize hayran olmamak elde değil. Her şey için size ve ekibinize sonsuz teşekkürler,sizi çok seviyorum hocam.

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 21 Eylül 2015)

  Aysel hanım bu güzel satırları okuduğum zaman gözlerim doldu. rahmetli babamın bunları okumasını çok arzu ederdim. Umarım anneme, babama ve bana emeği geçen herkese layık oluyorumdur. Çok teşekkür ederim. her zaman bir telefon mesafesindeyim.. Sağolun..

 • çok memnunum

  Eşimin biyopsi sonucunun kanser çıkması sonucunda çok üzüldük ve karamsarlığa düştük,ve sonra ümitsizlik içinde internette hekim arayışına girdiğim sırada yeşim hocanın sayfasını gördüm ve açıkçası bukadar büyük başarıları olan bir doktorun bizimle pek ilgilenmeyecegini düşündüm ama yinede gorusmek üzere bir randevu talep ettim sağolsun bizi geri çevirmedi ve kendisiyle görüştükten sonra ön yargim tamamen yıkıldı karşımıza çok mütevazı bir donanımlı bilgili yanı ünvaninin her zerresini sonuna kadar hak eden bir insan olduğunu gördüm,olaya okadar hakimdiki bütün kaygilarimiz sona erdi(esim korkuyor diye ameliyata bizzat kendisi elini tutarak ve moral vererek götürdü ben hayatımda ilk defa böyle birşey gördüm)ve hamdolsun şimdi çok iyiyi.kısacası ilmin ve tevazunun zirvesinde olan yeşim erbil hocama ailece minnettarız. Teşekkürler hocam...

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 21 Eylül 2015)

  çok teşekkür ederim, sizin bana olan güveniniz tamdı. Çok naziksiniz çok teşekkür ederim, bir hekim olarak en büyük ödül bu yorumlar, sağolun..

 • çok memnunum

  sevgili yeşim hocam, iyiki sizi tanımışım , iyiki bu ülkede sizin gibi gönlü geniş , sevgisini paylaşabilen ve bir o kadar da mütevazi olmayı bilen nadir hocalarımızdan birisiniz.Mesleğinizde ve insanlığınızda bana göre zirve yapmışsınız.2011 yılından beri tiroid nodül teşhisiyle kontrol altındaydım , bu sene mayıs ayında ameliyat olmam gerektiği söylendi bende yeni bir doktor arayışına girdim ve yeşim erbil,i bu sayede tanıdım, hasta doktor ilişkisi bu kadar mı iyi olur bir hekimin kendimi onun yanında hiç hasta gibi değilde yeşim hanımın yakın dostu, kardeşi gibi hissettim .08,07,2015 günü yeşim hanımın sihirli elleriyle ameliyat oldum ve şimdi süperim ses kısıklığı veya herhangi bir sorun yok her şey gayet yolunda. bana ameliyat öncesi ve sonrası verdiği moral ve destek için çok teşekkür ediyorum ve o mübarek ellerinde öpüyorum. sevgilerimle yasemin Uzun

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 11 Eylül 2015)

  çok teşekkür ederim, çok naziksiniz

 • çok memnunum

  Yeşim Hoca'yı anlatmaya kelimeler yetmez bence çünkü mükemmel bir insan ve Mükemmel bir doktor 2011 babamın hastalığı esnasın da yeşim hocayla tanıştık bize çok destek oldu bi yakınımız gibi ilgilendi o zor Günler'de en büyük destekçimiz oldu istanbuldan Urfa'ya babami muane etmeye geldi ve tek Şartı ücretsiz gelmek oldu nekadar Israr ettiysekde Ücret almayı kabul etmedi ve uçak biletlerini bile kendi karşıladı ne çare babami kaybettik ve yine en büyük destekçimiz yeşim hoca oldu bi psikoloğ gibi bütün aileyi teselli etmeye çalışdı onun insanlığını bir Ömür unutamayız ailemizden biri gibi davrandı bize ona nekadar teşekkür etsek azdır daha sonra Urfa'dan bir kaç hasta yönlendirdik yeşim Hoca'yı anlatmak la bitiremediler ve bize minnet duydular yeşim hocayla tanışdırdığımız için ben yeşim hocayi tanıdığım için gurur duyuyorum örnek bir hekim iyiki varsın hocam seni seviyoruz...

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 24 Ağustos 2015)

  Çok teşekkür ederim. Buraya yazdığınız yorumlar meslek hayatımın en büyük kazancı benim için, sağolun, teşekkürler

 • çok memnunum

  30 yıl önce guatr ameliyatı olan annemin maalesef hastalığı nüksetmiş hemde ileri derecede idi.Çeşitli özel ve devlet hastanelerinde tetkikler,ilaç tedavileri yapıldı.Sonuç kesin ameliyat..Fakat hastalık ileri derecede olduğundan görüştüğümüz tüm doktorlar çok iyi bir doktora ameliyat olmamızı tavsiye edip ameliyata pek girmek istemediler..Bu durum da annem üzerinde iyice baskı oluşturduv ve ameliyattan iyice korkmaya başladı..Biz bu işin altından kalkacak bir doktor arayışına girdik.Bu sırada çapa da çalışan hemşire bir tanıdığımız bu işi üstlendi ve Yeşim Hocamdan randevuyu aldı..Hocamın yanına girip çıkınca neredeyse ameliyat günü bile belli olmuştu...Hocam o yarım saatte annemi öyle yüreklendirdi öyle tüm endişelerini giderdi ki Ameliyattan o kadar korkan ve yıllarca erteleyen annem sanki ameliyat olmuş herşey bitmiş gibi mutlu hissediyordu.Sizin tahliller için Çatalca dan gelip gitmeniz zor olur deyip hemen ertesi günü bir geceliğine yatırdı ve gece gündüz tüm tetkiklerimizi yaptırdı..Ameliyat başarılı geçti..Ses tellerinin bir tarafı İlk ameliyattan hasarlı kaldığı için nefes alma sorunu olacağından yoğun bakıma alındı.. Bu esnada dahi günde defalarca bizi aradı mesaj attı devamlı bilgilendirdi..Diğer hocaları ilgilendiren konularda direkt irtibat kurdu..Bizi yönlendirdi..Hatta 1 ay sonraki kontrolden önce bizzat arayıp kontrolü unutmadınız dimi şugün şu saatte burda olun diyecek kadar hastasına sahip çıkan bir doktor..Helal olsun.. Merhametli,alçakgönüllü,sevecen,anaç, hasta ve hasta yakınlarıyla empati kuran kendini onların yerine koyup öyle davranan bir kişi..Hatta sohbetlerimiz esnasında kanser şüphesi olan gençten bir hastası için öyle üzülüyordu öyle dua ediyordu ki şahsına saygım ve sevgim kat be kat arttı..Buradan hem Hocama, hemde ekibindeki diğer doktor ve hemşirelere saygı ve sevgilerimi sunuyorum..Tiroidle ilgili bir sıkıntınız varsa fazla dolaşmayın.. Yeşim Hocaya güvenin ÇAPA ya güvenin..

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 14 Ağustos 2015)

  çok teşekkür ederim, vefakar annene sen de çok çok iyi bir evlat olarak ilgileniyorsun. Tüm ekip olarak hayranlıkla izledik sizin ana-oğul ilişkiniz. allah sağlıklı ömürler versin

 • çok memnunum

  Aşırı derece memnunum seçeneği de olmalıydı :))))Yeşim hocam canım benim... Kalbim onu buldu ve kendisini seçti. Hayatimda hiç ameliyat olmamıstım üstüne bir de kanser kelimesi aman Allahım. Geceleri ağlar oldum gizlice. Dedim kendime ben napıcam kimi bulucam da kendimi teslim edicem ya yanlış bir şey olur da sesimi kaybedersem ya bir daha eskisi gibi şarkı söyleyemezsem... Sesim benim ekmeğimdi. Sonra internette bir makalede ismini gördüm daha sonra kendisinin mail adresini bularak derdimi anlattım ve kısa bir sürede yanıt geldi... Heyecanla baktım mailime hemen telefonunu vermiş, tetkiklerine bakayım demiş. Bu ilgi oh be dedirtti ilk olarak o gecenin sabahında hemen kendisini aradım açtı telefonumu, kendimi tanıttım beni anında tanıdı. Mailimden sonra kendisi beni faceden bulmuş şarkılarımı dinlemiş logoma bile dikkat etmiş (hastasını bu denli tanımaya çalışan bir doktora rastladınız mı?) Bana övgüler yağdırdı bu denli güzel cümleler beni çok mutlu etti. Solist olduğumu ve ses tellerimin ne kadar önemli olduğunu, bu endişemi söylememe gerek kalmadan kendisi belirtti. Ameliyat günü geldi çattı. Çok korkuyordum. Ameliyat sabahından evel gece beni rahatlatmak icin mesaj attı süper kahraman. Ameliyat geldi çatti beni kapıda karşıladi asansörde annemlere hoşçakal dedikten sonra gözlerim doldu ta ki ameliyathanenin girişinde kendisine rastlayana dek. Güler yüzlü enerjik o mükemmel insan beni cok rahatlattı, benim söylediğim şarkıları telefonundan açmış anestezi uzmanlarına reklamımı yapiyor bakın bu göksu diye:)) Mutlu uyudum, gülümseyerek uyandım. Bitti gitti, atlattım. Sonuç da çok güzel. Şükürler olsun. Sahnelere geri döndüm şarkı söylemeye tam gaz devam. Hocam her şey için çok teşekkürler. Sizi çok seviyorum. Önce kalbimde, konserim olduğunda da en önde yeriniz hazır:))))

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 15 Ağustos 2015)

  Göksu'cum, sesini profesyonel olarak kullanan kişiler için (solist, öğretmen gibi) sesin tonunda bile değişiklik olması, hastada ciddi sorun yaratabilir. Her cerrah bu konuyu çok iyi bilir ve tedirgin olur veya olmalıdır. Sen sürecin en başında inandın ve güvendin, bu çok önemliydi. Güzel sesinin tüm ülkenin dinlemesini çok istiyorum. Muhteşem bir sese sahipsin, Allah vergisi bir durum tabi. Yolun açık olsun canım.

 • çok memnunum

  10 Haziran 2015 de Dr.Yeşim ERBİL hocama troid ameliyatı oldum.Güler yüzlü anlattıklarında samimi telefonu 7/24 saat açık hastalarının sorunlarıyla ilgilenerek çözüm getiren arandığında cevap veren ulaşılamadığında geri dönen sn.hocamdan Allah razı olsun.Eş vedostlarıma kendisinden övgüyle bahsetmekteyim.

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 15 Ağustos 2015)

  Salih bey çok teşekkür ederim, çok naziksiniz sağolun.

 • çok memnunum

  Tiroid cerrahisi alanında uzun yıllardır yoğunlaşan, bilimsel birikimin yanında insan psikolojisini çok iyi bilen ve tedavinin ilk aşamasının güçlü bir hasta-hekim ilişkisi kurulması olduğuna inanan bir doktor. Ankara’da tiroid nodülümün tespit edilmesinden sonra tavsiye üzerine kendisine başvurdum. Cerrahi operasyon hakkında yaşanması muhtemel riskleri de içeren bir görüşme sonrasında ilk ameliyatım olmasına rağmen aldığım güven duygusu ile hemen ameliyat kararı verdim. Operasyon öncesi ve sonrasında yakın ilgisi ile birlikte mesleğini seven çalışkan ekibi yaşadığınız stresi minimuma indiriyor. Ticareti değil hekimliği tercih eden, mesleğine tutkun ve yeni hekimler yetiştirmek için mesai harcayan bir isim. Türkiye’nin birçok ilinde tanınması ve tavsiye edilmesi bunun işaretidir. Israrla tavsiye edilir.

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 11 Ağustos 2015)

  Sevgili C. Çok teşekkür ederim, karşılıklı güven iyileşmenin yarısıdır. Çok sevgiler ve teşekkürler

 • çok memnunum

  Yıl 2012 ve ben troid ca tanısıyla hasta olduğumu öğrendim, vücut dengem gitmiş aşırı bitkin aşırı kilolu hayattan bezmiş bir insanken , talihim Yeşim ERBİL hocamı karşıma çıkardı.Çeşitli tedavilerden sonra ameliyatımı yaparak sağlığımı ve dolayısıyla yaşam sevgimi bana geri verdi.Bugün beni görenler tanıyamaz hale geldi, hergören kişi bir on yıl gençleştiğimi söyler oldu..Artık yaşamayı daha çok seviyorum ..Meslekte ve insanlıkta zirve yaparken kibir ve egoda eser bırakmamış değer Yeşim hocam sizi çok çok çok seviyorum, İyiki varsınız iyiki bu ülkenin ferdisiniz..Herzaman size bir hayat borcum var..

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 11 Ağustos 2015)

  Estafurullah, çok teşekkür ederim. Ne mutlu bir hekim için böyle geri bildirimler almak, teşekkürler.

 • çok memnunum

  Tanıdığım en iyi doktor! Troid ameliyatı olmam gerektiğini ilk duyduğumda çok korkmuştum ailecek detaylı bir arama sonucunda Yeşim hocaya ameliyat olmaya karar verdim. Belkide hayatımda verdiğim en doğru karardı bu. Onunla tanışmamız benim için bir şanstı. Kendisi doktordan öte kesinlikle yardım meleği. Ameliyat öncesinde tüm sorularımıza özenle detaylı bir şekilde bana ve aileme anlatıp tüm endişelerimizi yok etti. Ameliyat masasına kendisi sayesinde huzur ve güvenle yattım. Ameliyattan çıktıktan sonrada takipleri bizzat kendisi yaptı. Ameliyat sonrasında da hastalarına karşı bu denli içten, yakın ve ilgili oluşundan dolayı kendisini tebrik ediyorum.

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 10 Ağustos 2015)

  teşekkür ederim

 • çok memnunum

  JALE BAHÇELİLER Gözünüz kapali kendinizi teslim edebiliceginiz bir doktorun,hasta yorumlarini okumaktasiniz suan...eger kendisiyle tanıştıysanız en emin ellerdesiniz demektir... tanışdıgım andan itibaren verdiği pozitif ve sevecen tavrıyla hastalarına hem güven veriyor hemde rahatlamanızı saglıyor... Sorulara acık net cevaplar vererek bilgilendirme yapıyor..zaten kendisi alanında son derece tecrübeli ve profersonel.. yaklaşık 20 gün önce tiroid nodülü ameliyatı oldum..sayesinde .ertesi gün normal yaşantıma geri döndüm...elimi tuttugu andan itibaren içimde en ufak korku ve tereddüt kalmadı..işine olan saygısı ve profesyonelliginin yanı sıra son derce alçak gönüllü merhametli mü- kem- mell bir kişilik..Sayın PROF. Dr. YEŞİM ERBİL hocam herşey için sonsuz teşekkür ederim..iyi ki sizi tanıdım..iyi ki benim doktorumsunuz... sizi ÇOKK SEVİYORUM....saygılarımla

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 10 Ağustos 2015)

  Canım çok çok teşekkürler, her şey gönlünce olsun

 • çok memnunum

  Yeşim hoca, öğrencisi olmaktan gurur duyduğum bilim kadını ve eşsiz bir insan. Bizlerle olan ilişkisi öğrenci-hoca ilişkisinden çok bi abla-kardeş ilişkisi kimi zaman. Rahatça odasına gidip çay kahve eşliğinde saatlerce her konuda konuşabiliyor, yeri geldiğinde dertleşip yeri geldiğinde mesleğin zorlukları hakkında uzun uzun konuşabiliyor, çoğu zamanda eğlenip gülebiliyorsak bi hocadan çok daha fazlası olmaz mı? Yalnız biz öğrencileriyle değil, hastalarla olan ilişkisi de hayran olunası. Kendi alanında bir numara olmasının yanında, kapı kapı gezip tanı alamayan bir hasta önüne geldiği zaman günümüz hekimleri gibi yapıp hastayı geri çevirmek yerine ona yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapan örnek bir hekim. Bir kez daha iyi ki İstanbul Tıp Fakültesi'nde okuyorum diyorsam, sebebi kıymetli Yeşim Hocamızdır. Bizlere kattığınız her şey için, dostluğunuz, hocalığınız, yol göstericiliğiniz için teşekkürler hocam. Sizi seviyorum :)

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 10 Ağustos 2015)

  Çok duygulandım gerçekten çok teşekkür ederim canım

 • çok memnunum

  Hocama çok şey borçluyum. Kendisi guatr ameliyatımı gerçekleştirdi. Ameliyat korkumdan kendisinin sıcak, ilgili ve açıklayıcı yaklaşımı sayesinde kurtuldum. Ameliyat sonrasında ben dahil diğer hastalarına yaklaşımı, ilgisi her hastanın beklediği türden. Sayesinde sağlığıma yeniden kavuştum. Herşey için çok teşekkür ederim.

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 10 Ağustos 2015)

  Nilgüncüm çok teşekkürler, sevgiler

 • çok memnunum

  slm ben mardinden şükrü çifçi prof.dr yaşim erbil hocamızı ınternet aracılığı ile kendisine ulaştım hastamızın durumunu kendisine anlatığımız zaman telefonun diğer ucunda bir prof. değilde ailenin bir ferdi gibi bizi dinledi kendisi hastayı görmek istedi bizde hiç vakit kaybetmeden istanbul ünv.çapa tıp fak.yolla çıktık yol boyunca irtibatını bizden kesmedi oraya vardığımızda hocamız ile karşılaştığımızda sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi karşıladı bizleri bu durum bizim ve hastamıza iyi bir moral kaynağı oldu hiç bekletmeden hastaya gereken müdahallerde bulundu hasta üzerinde yaptığı araştırma sonucu tiroid kanser teşhisi konuldu teşhis konulduktan sonra bizim ile birebir ilgilenip gereken tedavi için diğer meslektaşlarını toplayıp bizim ile ilgilenmelerini ve gereken tedaviyi uygulamalarını istedi tabi bu kesinlikle karşılıksız olup sadece kendi şahsi insanlığından kaynaklanan bir hizmet oldu tabi bu ilgi alaka hastaya çok iyi sonuç vermiş oldu bu durumda bizler de sayın yeşim hocamıza canı gönülden teşekkür eder hayatında başarılarının devamını diler kendisini çok çok seviyoruz iyi ki tanımışız Allah kendisini başımızdan eksik etmesin şuan hastamız çok çok iyi durumda mardindeyız ve hallen yeşim hocamız bizimle ilegi ve alakadardır. bu durumda kendisine minnettarız. bu gibi hasta arkadaşlara yeşim hocayı kesinlikle tevsiye ediyoruz türkiye istanbulsuz,istanbulda çapasız,çapada prof.dr. yeşim erbil hoca olmassa hiç bir anlamı yok demektir. saygılarımla şükrü çifçi mardin ............

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 10 Ağustos 2015)

  Şükrü bey çok teşekkür ederim, yüreğinize sağlık, ne mutlu bana

 • çok memnunum

  2 ay önce yeşim hanıma ameliyat oldum. pamuk gibi bir insan. çok korkuyordum ama sağolsun beni yatıştırdı. ameliyatımda çok başarılı oldu. elleri dert görmesin. sağolsun

  DOKTORUN CEVABI:

  Prof. Dr. Yeşim Erbil ( 10 Ağustos 2015)

  teşekkür ederim, siz sağolun

Hasta soruları

 • HOCAM iyi günler ben kahramanmaraştanım hocam size bir sorum olacak iki meme ve iki kol altında lenf nodulleri var size muayene geleceğim. fakat k.maraştaki doktorlar ameliyat dediler bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.saygılarımla

  05 eylül 2015

Soru sorun

Sorunuz (isminiz gözükmeden) doktorun profilinde yayınlanacak