Adresler

Hakkımda

Hakkımda

Prof. Dr. Tarkan Soygür kendi muayenehanesinde sağlık hizmeti vermektedir.

Tedavi edilen hastalıklar

 • Sünnet
 • İnmemiş Testis
 • Mikro Penis
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu
 • Altını Islatma Problemi
 • Böbrek Hastalıkları
 • Veziko-Üreteral Reflü
 • Böbrek Genişlemesi
 • Üreterosel
 • Up Darlık
 • Böbrek Taşı
 • Gömük Penis
 • Hipospadyas
 • Varikosel
 • Fıtık
daha fazla

Bilinen diller

 • İngilizce

Mezun olunan okullar

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Sunulan tıbbi hizmetler

 • Sünnet
 • Laparoskopik Cerrahi
 • Üriner Diversiyon Cerrahisi
 • Laserasyon Onarımı
 • Periton Diyalizi
 • Perkütan Iğne Aspirasyonu
 • Ürografi
 • Renal Ultrason
 • Adrenalektomi
 • Pyeloplasti
 • Esd (Sedimantasyon)
 • Kriyoterapi
 • Gerilimsiz Vajinal Bant Işlemi
 • Radikal Sistektomi
 • Tam Idrar Tahlili(Tit)
 • Penil Protez
 • Preoperatif Değerlendirme
 • Ua(Ürinaliz)
 • İntravenöz Pyelografi ( İvp )
 • Nefrostomi
 • Prostat Kanserinde Görüntüleme
 • Böbrek Ultrasonu
 • Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
 • Transvajinal Mesane Boynu Süspansiyonu
 • Ürostomi
 • Jackson Pratt Dren
 • Kateter Yerleştirme
 • Enjeksiyon Im
 • Böbrek Transplantasyonu
 • Laparoskopik Adrenalektomi
 • Litotripsi
 • Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
 • X-Ray
 • Tam Kan Sayımı-Hemogram
 • Prostat Biyopsisi
 • Enjeksiyon Iv
 • Diyaliz
 • Prostatektomi
 • MRI
 • Prostat Spesifik Antijen (Psa) Testi
 • Kan Elektrolit Testi
 • Sistoüretroskopi
 • Kriyoablasyon
 • Nefrektomi
 • Flexible Üreteroskopi
 • Penis Implantı
 • Robot Destekli Cerrahi
 • Mutluluk Çubuğu
 • İntravenöz Ürografi
 • Da Vinci Robotik Cerrahi
 • Perkütan Nefrostomi
 • Transüretral Prostat Rezeksiyonu (Turp)
 • Vakum Konstrüksiyon Cihazları(Penil Protez)
 • Hemaferez
 • Robot Destekli Ürolojik Prosedürler
 • Vazektomi
 • Sistoskopi Ve Üreteroskopi
 • Lokal Anestezi
 • Robotik Cerrahi
 • Sistektomi
 • Robot Destekli Laparoskopik Prosedürler
 • Abdominal Ultrasonografi
 • Laparoskopi
 • Sistoskopi
 • Hemodiyaliz
 • Microtese
daha fazla

Hasta seçenekleri

Görüş sayıları: 17

 • 17
 • 0
 • 0