Prof. Dr.

Oğuz Basut

Kulak burun boğaz

Online randevu alın ya da bizi arayın: 0 224... numarayı göster

ÖZGEÇMİŞ: Doğum Yeri ve Yılı: Hamburg/1964 Tıp Öncesi Eğitimi: Erenköy Zihni Paşa İlkokulu - İstanbul 1970-73, Hasan Uğurlu İlkokulu - Samsun 1973-75, Ayvacık Ortaokulu - Samsun 1975-78, Haydarpaş... daha fazla

Randevu al

Tarih seçip, randevunuzu aldıktan sonra size doğrulama e-maili göndereceğiz.

Hizmetler

daha fazla

Hakkımda

Hakkımda

ÖZGEÇMİŞ:
Doğum Yeri ve Yılı: Hamburg/1964
Tıp Öncesi Eğitimi:
Erenköy Zihni Paşa İlkokulu - İstanbul 1970-73, Hasan Uğurlu İlkokulu - Samsun 1973-75, Ayvacık Ortaokulu - Samsun 1975-78, Haydarpaşa Lisesi - İstanbul 1978-81
Unvanları:
Yardımcı Doçent 1996, Doçent 2000, Profesör 2009
Yabancı Dil: İngilizce
Mesleki İlgi Alanları:
Otoloji - Nörotoloji
Parotis Hastalıkları ve Cerrahisi
Fonksiyonel ve Plastik Burun Cerrahisi - Rinoplasti
Pediatrik KBB
Üyesi Olduğu Mesleki Kuruluşlar
Ulusal:Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği
Bursa Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Hekimleri Derneği
Otoloji-Nörotoloji Derneği
Türk Tabibler Birliği
Bursa Tabib Odası
Uluslararası : European Academy of Otology Neurootogy (EAONO)
Yayın Kurullarında Görev:
KBB İhtisas Dergisi
Aldığı Süreli Yayınlar:
Kulak Burun Boğaz Klinikleri
KBB Postası
Türkiye Klinikleri Medical Research
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri
Üyesi Olduğu Diğer Kuruluşlar:
Uludağ Motosiklet Kulübü Derneği
Bursa Briç Spor Kulübü Derneği
Hobileri:
Motosiklet
Bilgisayar Program - Donanım / İnternet
Skin Diving - Balıkçılık
Uyguladığı Teşhis/Tanı Yöntemleri:
Detaylı TAM KBB muayenesi
Endoskopi
Uzmanlaştığı Tedavi Alanları:
Otoloji - Nörotoloji
Parotis Hastalıkları ve Cerrahisi
Fonksiyonel ve Plastik Burun Cerrahisi - Rinoplasti
Pediatrik KBB

VİDEOLAR:
https://www.youtube.com/watch?v=gyYFLnOlWLI
https://www.youtube.com/watch?v=HCCCIS6FlLA
https://www.youtube.com/watch?v=g68TaW27DWM
https://www.youtube.com/watch?v=_xL-hDQcLL8
https://www.youtube.com/watch?v=fDvq-AgCN7Y

YAYINLAR:
YURTDIŞI:
1. Erişen L, Basut O, Tezel İ, Onart S, Arat M, Hızalan İ, Coşkun H: Regional epidemiologic features of the lip, oral cavity, and oropharynx. Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology. 15 (2-4): 225 – 229, 1996.
2. Basut O, Tezel İ, Erişen L, Coşkun H: Topographic distributaion of cancer ot the larynx. Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology. 15 (2-4): 231-2, 1996.
3. Coşkun H, Erişen L, Basut O, Onart S, Tezel İ: Factors affecting wound infection rates in head and neck surgery. Otolaryngol Head Neck Surg, 123 (3): 328-33, 2000.
4. Erişen L, Yırcalı G, Mescioğlu A, Basut O, Coşkun H: Quantitative analysis of the drainage after
neck dissection. Otolaryngol Head Neck Surg, 123 (5): 603-6, 2000
5. Erişen L, Basut O, Coşkun H, Hızalan İ: An unusual penetrating facial injury due to fishing-line sinker. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 59(8): 945-7, 2001.
6. Erisen L, Coskun H, Basut O: Objective and early diagnosis of chylous fistula in the postoperative period. Otolaryngol Head Neck Surg, 126 (2): 172-5, 2002.
7. Coşkun H, Erişen L , Tolunay Ş, Basut O, Onart S, Tezel İ: Incidental association of thyroid carcinoma and squamous cell carcinoma of head and neck. Am J Otolaryngol 2002; 23(4)
8. Akın S, Basut O. A new flap design for monitoring the circulation of a buried free radial forearm flap in pharyngoesophageal reconstruction. J Reconstr Microsurg. 2002 Oct;18(7):591-4.
9. Coşkun H, Karadag M, Şenkaya I, Basut O, Erişen L. “Removal of an Aspirated Denture Through a Tracheostome”. Journal of Bronchology. 10(2): 129-132, April 2003
10. Erisen L, Coskun H, Ozuysal S, Basut O, Onart S, Hizalan I, Tezel I. Basaloid squamous cell carcinoma of the larynx: a report of four new cases. Laryngoscope 2004, 114(7):1179-83.
11. Erisen L, Basel B, Irdesel J, Zarifoglu M, Coskun H, Basut O, Tezel I, Hizalan I, Onart S: Shoulder function after accessory nerve-sparing neck disscetions. HEAD NECK 2004; 26:967-71.
12. Coşkun H, Erişen L, Basut O. Selective neck dissection for clinically no neck in laryngeal cancer: Is dissection of level IIB necessary? Otolaryngol Head Neck Surg 2004; 131: 655-9.
13- Dilber M, Kasapoglu F, Erisen L, Basut O, Tezel I. The relationship between shoulder pain and damage to the cervical plexus following neck dissection.
Eur Arch Otorhinolaryngol. 2007; 264(11): 1333-8, PMID: 17554547
14- Kasapoglu F, Erisen L, Coskun H, Basut O. Endolaryngeal cordectomy using cold instruments for treatment of T1 glottic cancers. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2007 264:1065-70 PMID: 17431655
15- Kasapoğlu F, Tüzemen G, Hızalan İ, Erişen L, Basut O, Onart S, Coşkun H, Özmen A. Prognosis in sudden hearing loss: Is it the disease or the treatment that determines the prognosis? Int. Adv. Otol. 2009;5(2): 187-194
16- Yıldırım T, Ozmen OA, Erişen L, Kasapoğlu F, Coşkun H, Basut O, Onart S, Hızalan I. The role of selective neck dissection in pathological N1 squamous cell carcinomas of the head and neck. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2011 Mar-Apr;21(2):63-9.
17- Şen E, Basut O, Öztürk İ, Demir UL, Özmen ÖA, Kasapoğlu F, Durgut O. Oral kavite kanserlerinde sentinel lenf nodu biyopsisinin rolü. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2012;22(2):81-6.
18- Demir UL, Karaca S, Basut O. Tip 2 timpanoplastide kemik çimento veya inkus interpozisyonu: Prognostik faktörler ve fonksiyonel sonuçlar. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2012;22(2):99-104.
19- Durgut O, Basut O, Demir UL, Özmen ÖA, Kasapoğlu F, Coşkun H. Association between skin flap thickness and Frey's syndrome in parotid surgery. Head Neck DOI 10.1002/hed.23233, 2013

YURTİÇİ:
1- Arat M, Erişen L, Tiregül H, Şan İ, Akyol H, Basut O, Erkan G, Koçak M: Trakeal stenozlar ve cerrahi tedavileri. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17 ( 3 ): 527-536, 1990.
2- Akyol H, Tezel İ, Onart S, Erişen L, Basut O : Dilde nörofibrom. Otolarengolojide ve Sanat Dallarında Disfoniler Enternasyonel Sempozyumu Kitabı, İstanbul, 1991, ss. 161 - 162.
3- Erişen L, Tezel İ, Onart S, Basut O : Fatal seyreden submental abse. Otolarengolojide ve Sanat Dallarında Disfoniler Enternasyonel Sempozyumu Kitabı, İstanbul, 1991, ss. 163 - 164.
4- Erişen L, Tezel İ, Hızalan İ, Onart S, Arat M, Basut O : Uyku apnesi sendromu. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 3 (5) : 63 - 82, 1993.
5- Erişen L, Tezel İ, Onart S, Basut O, Hızalan İ : Oral kavite ve dil kökü kanserlerinde bilgisayarlı tomografinin değeri. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 3 (7) : 33 - 35, 1993.
6- Şan İ, Onart S, Tolunay Ş, Erişen L, Tiregül H, Akyol H, Basut O, Erkan G, Koçak M : Fibröz histiositoma (vaka takdimi). XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongre Kitabı, İstanbul, 1994, ss. 168 - 170.
7- Basut O, Tezel İ, Erişen L, Hızalan İ, Onart S, Avşar T : Rinitli olguların ayırıcı tanısında nazal smear'in yeri. XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongre Kitabı, İstanbul, 1994, ss. 269 - 271.
8- Tiregül H, Erişen L, Tezel İ, Onart S, Basut O : Endonazal etmoidektomi girişimi sonrası ender görülen bir komplikasyon olgusu. XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongre Kitabı, İstanbul, 1994,
ss. 288 - 290.
9- Akyol H, Onart S, Erişen L, Tezel İ, Kaleli T, Basut O : Mandibulokutanöz fistül olgusuna cerrahi yaklaşımımız. XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongre Kitabı, İstanbul, 1994, ss. 349 - 351.
10- Arat M, Erişen L, Tiregül H, Şan İ, Akyol H, Basut O, Erkan G, Koçak M : Uzun süreli entübasyona bağlı trakeal stenoz olgusu ve cerrahi tedavisi. XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongre Kitabı, İstanbul, 1994, ss. 916 - 918.
11- Basut O, Arat M, Erişen L : Allerjik rinit akut dönem tedavisinde Loratadine'in yeri. XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongre Kitabı, İstanbul, 1994,
ss. 927 - 930.
12- Onart S, Basut O : Boyun disseksiyonunda lateral curve insizyonun önemi. Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Sempozyumu Kitabı, Renk-İş Ofset, İstanbul, 1994, ss. 156 - 157.
13- Onart S, Tezel İ, Erişen L, Basut O : Endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan erişkin hastalarda lokal anestezinin önemi. Kulak Burun Boğaz ihtisas Dergisi, 3(7):10 - 11, 1993.
14- Tezel İ, Erişen L, Basut O, Onart S, Coşkun H : Angiomatous antrochoanal polyps. Türk Otolarengoloji Arşivi. 32 (1) : 10 - 12, 1994.
15- Arat M, Erişen L, Coşkun Y, Basut O: Efüzyonlu otitis mediada timpanometri bulgularının değerlendirilmesi. KBB Postası 1996, 5 (1):13-18.
16- Tezel İ, Erkan G, Basut O, Erişen L: Septum deviasyonlarının maksiller sinüs mukosiliyer klirensine etkisinin sintigrafik bir yöntemle araştırılması. 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kitabı, Erol Ofset Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 1997, ss. 117-20.
17- Basut O, Tezel İ, Onart S, Erişen L, Özdilek T: Glomus karotikumda preoperatif embolizasyonun değerlendirilmesi. 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kitabı, Erol Ofset Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 1997, ss. 375-8
18- Erişen L, Basut O, Arat M, Coşkun H: Ventilasyon tüpü komplikasyonlarında çok ender bir olgu. 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kitabı, Erol Ofset Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 1997, ss. 417-20.
19- Erişen L, Arat M, Hızalan İ, Basut O, tezel İ, Onart S, Coşkun H: Yanak boşluğu kitleleri ve cerrahi tedavileri. 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kitabı, Erol Ofset Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 1997, ss. 735-8.
20- Tezel I, Basut O, Onart S, Ökten G: Otojen İntrakraniyal Komplikasyon Riski Olan Hastalarda MRI'ın Önemi. XXIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kitabı, Erol Ofset Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 1997, 931-4.
21- L. Erişen, O. Basut, H. Coşkun, İ. Tezel, İ. Hızalan, S. Onart.Adenotonsillektomi olgularımız ve endikasyonların değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 1999; 1(2): 85-8.
22- Basut O, Tezel I, Onart S, Erişen L. Allerjik rinit tanısında basit sitolojik bir yöntemin güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 1999; 1(3): 142-4.
23- Onart S, Basut O, Erişen L, Tezel İ, Caymaz A, Irmak F: Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisinde postoperatif komplikasyon: orta konka sineşisi. XXIV. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi Kitabı, İstanbul, 1999, ss. 657-9.
24- Basut O, Coşkun H, Erişen L, Ertürk A, Tezel İ, Onart S. Paparella ve Sheppard ventilasyon tüplerinin etkinliği ve komplikasyonları. Otoskop 2000; 1: 16-19.
25- Basut O, Erişen L, Coşkun H, Ertürk A, Tezel İ: Baş-boyun yassı epitel hücreli karsinomlarında mutant p53’ün klinikopatolojik parametreler ile ilişkisi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 2000; 7 (1): 42-6.
26- Erişen L, Coşkun H, Basut O, Onart S, Tezel İ: Baş-boyun onkolojisinde “split thickness skin graft” ile rekonstrüksiyon. Türk Onkoloji Dergisi, 2000; 15 (2): 61-5.
27- Hızalan H, Basut O. Effüzyonlu otitis media. Türkiye Klinikleri KBB “Otitis Media Özel Sayısı”, 2001; 1 (2): 68-79.
28- Erişen L, Başel B, Coşkun H, Basut O, Hızalan İ, Tezel İ, Onart O, Erol O: Disseke edilen lenf nodu sayısı ve boyun nüks oranlarının boyun diseksiyonu tipine göre değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2001; 8 (5): 391-6.
29- Coşkun H, Onart S, Basut O, Erişen L, Tezel İ. Disfajiye neden olan diffüz idyopatik iskelet hiperostozisi. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2002;4(1):38-42.
30- Erişen L, Paralı E, İlçöl Y, Coşkun H, Basut O: Baş-Boyun yassı epitel hücreli karsinomlarında kan dolaşımındaki tümör belirleyiciler, KBB Türkiye Klinikleri 2003; 3(1): 16-22.
31- Basut O, Özdilek T, Coşkun H, Erişen L, Tezel İ, Onart S, Hızalan İ. Tinnituslu hastalarda hiperinsülinemi sıklığı ve diyabet diyetinin tinnitus üzerine etkisi. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2003, 10(5): 183-7.
32- Kasapoğlu F, Erişen L, Coşkun H, Basut O, Tezel İ, Hızalan İ, Onart S. Total larenjektomi sonrası farengokütanöz fistül gelişimini etkileyen faktörler ve fistül tedavisine yaklaşımımız. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2003; 11(1): 5-10.
33- Basut O, Tezel İ, Coşkun H, Onart S, Yırcalı G. Diabetes Mellitus ve aterosklerotik kalp hastalığı olan hastalarda uyarılmış işitsel beyin sapı yanıtları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29 (3): 1-5, 2003.
34- Basut O, Coskun H, Erişen L, Tezel İ, Onart S. Bir larengeal amiloidoz olgusu. Türk Otolarengoloji Arşivi 2003; 41(3): 164-8.
35- Coşkun H, Heper Y, Hızalan İ, Erişen L, Basut O, Akalın H., “Rino-serebral mukormikozis, 3 olgu sunumu”, Türk Otolarengoloji Arşivi 2004, 42(1): 41-50.
36- İnci N, Hızalan İ, Kaya Turgut Ö, Tezel İ, Onart S, Erişen L, Basut O, Coşkun H. Geniş vestibüler akuaduktus sendromu: 2 olgu sunumu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 30(2): 131-5.
37- Erişen L, Coşkun H, Korun N, Gebitekin C, Basut O. Total farengolarenjektomi ve gastrik pull-up girişimi uygulanan 10 olgunun değelendirilmesi. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2004; 11(4): 108-12.
38- Dilber M, Erişen L, Yerci Ö, Coşkun H, Basut O, Onart S, Hızalan İ. Tiroid dışı baş-boyun kitlelerinde ince iğne aspireasyon sitolojisi sonuçları: Uludağ deneyimi. Türk Otolarengoloji Arşivi 2005; 43(2): 86-95.
39- Basut O. Otitis Media'da Bakteriyoloji ve Tedavi, Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2005, 1(7):20-25.
40- Kasapoğlu F, Onart S, Basut O. Pre-operative evaluation of patients with chronic rhinosinusitis by direct radiographies, computed tomography and nasal endoscopy. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. (basıma kabul edildi)
41- Basut O. Pediatrik obstrüktif uyku apnesi sendromu. Türkiye Klinikleri "Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu" Özel sayısı, 2007: 3(23);124-128.
42-Basut O. Tiroidektomi tipleri ve diferansiye tiroid karsinomlarında tiroidektominin kapsamı. Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Tiroid Cerrahisi Özel Sayısı 2007, 49 (3): 27-30.
43- Öztürk Ç, Saraydaroğlu Ö, Erişen L, Coşkun H, Basut O, Kasapoğlu F. Larenks, oro-hipofarenks ve oral kavite yassı hücreli karsinomlarında lenf nodu boyutu ile metastaz ve ekstrakapsüler yayılım ilişkisi. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 2008;18(1):7-13
44- Eryılmaz A, Erişen L, Ursavaş A, Karadağ M, Onart S, Basut O, Coşkun H. Saf horlama hastalığı ve hafif-orta tıkayıcı uyku apnesi sendromunda palatal implant tedavisi. Türk Otolarengoloji Arşivi, 2008; 46(2): 96-14.
45- Turgut OK, Erişen L, Coşkun H, Basut O, Onart S, Hızalan I. Hypothyroidism after primary surgical treatment for laryngeal and hypopharyngeal cancer. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2008 May-Jun;18(3):125-130. PMID: .
46- Kasapoğlu F, Basut O. Tirotoksik Kasırga. Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Tiroidektomi Komplikasyonları özel sayısı, 2009: 2(1);42-46
47- Özmen A, Dokuzlar U, Özdemircan T, Kasapoğlu F, Coşkun H, Basut O, Onart S. Septorinoplasti Sonrası Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 2009.
48- Kasapoğlu F, Durgut O, Şen E, Özmen A, Ceyhan A, Coşkun H, Basut O, Onart S. Endoskopik juvenil nazofarengeal anjiofibrom cerrahisi - Uludağ KBB sonuçları. 2011, 37(1): 7-11.

BİLDİRİLER:
YURTDIŞI:
1-Erişen L, Coşkun H, Basut O, Onart S, Tezel İ: Factors affecting wound infection rates in head and neck surgery. XVI. World Congress of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery. 03-07 March 1997, Sydney-Australia, p.344 (Poster)
2-Erişen L, Yırcalı G, Mescioğlu A, Basut O, Coşkun H: Quantitative analysis of the drainage after neck dissection. 102. Annual Meeting of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, San Antonio, Texas, Sep.13-16 1998. (Sözel)
3- Erişen L, Basut O, Yırcalı G, Mescioğlu A, Coşkun H, Tezel İ, Hızalan İ, Onart S: Objective and early diagnosis of the chylous fistula in postoperative period. 1st World Congress on Head and Neck Oncology, Madrid, Spain, Nov.29- Dec.03 1998. (Poster)
4- Basut O, Charabi S, Tos M, Thomsen J: Growth of cystic vestibular schwannoma. 3rd International Conference on Acoustic Neurinoma and other CPA tumors. Roma, Italy, June 12-17 1999. (Poster)
5- Basut O, Charabi S, Tos M, Thomsen J: Subdural hematoma, a rare complication after rerouting of facial nerve at the vestibular schwannoma surgery. 3rd International Conference on Acoustic Neurinoma and other CPA tumors. Roma, Italy, June 12-17 1999. (Poster)
6- Erişen L, Basut O, Coşkun H, Tezel İ, Hızalan İ, Onart S. Evaluation of the adenotonsillectomy cases and the indications. IV. International Symposium on Tonsils and Adenoids, 2-5 November 1999, Ghent – Belgium. (Sözel)
7- Gören S, Basut O, Şahin Ş. Sucralfate for post-tonsillectomy pain treatment in children. European Society of Anaesthesiologists 8th Annual Meeting with the Austrian International Congress, 1-4 April 2000, Vienna – Austria. (Sözel)
8- Erişen L, Paralı E, İlçöl Y, Coşkun H, Basut O, Tezel İ, Hızalan İ, Onart S. Circulating tumor markers in squamous cell carcinoma of the head and neck. 5th International Conference on Head and Neck Cancer, July 29, August 02, 2000, San Francisco, California. (Sözel)
9- Coşkun H, Erişen L, Özuysal S, Basut O, Tezel İ, Hızalan İ, Onart S. Basaloid squamous cell carcinoma of the larynx. 2nd World Congress of the International Federation of Head and Neck Oncologic Societies, 8th Interantional Congress of Oral Cancer and 1st International Symposium of Rehabilitation and Speech Therapy in Head and Neck Cancer, 29 November - 04 December 2002, Rio de Janeiro, Brasil. (Sözel olarak sunulmuştur)
10- Erişen L, Başel B, İrdesel J, Zarifoğlu M, Coşkun H, Basut O, Tezel İ, Hızalan İ, Onart S. The effect of preservation of accessory nerve in neck dissection on shoulder dysfunction. 2nd World Congress of the International Federation of Head and Neck Oncologic Societies, 8th Interantional Congress of Oral Cancer and 1st International Symposium of Rehabilitation and Speech Therapy in Head and Neck Cancer, 29 November - 04 December 2002, Rio de Janeiro, Brasil. (Sözel olarak sunulmuştur)
11- Coşkun H, Erişen L, Basut O. Elective neck dissection for No laryngeal cancer, is removal of level IIb necessary? American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery, “107th Annual Meeting”,September 21-24, 2003, Orlando, Florida, ABD. (Sözel olarak sunulmuştur)
12- Kaya Turgut O, Erişen L, Coşkun H, Basut O, Onart S, Hızalan İ, Tezel İ. Hypothyroidism after treatment for laryngeal and hypopharyngeal cancer. XVIII. World Congress of International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies. 25-30 June 2005, Rome, Italy. (Sözel olarak sunulmuştur)

YURTİÇİ:
1- Akyol H, Tezel İ, Onart S, Erişen L, Basut O: Dilde nörofibrom. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XI. Akademik Haftası, "Otolarengolojide ve Sanat Dallarında Disfoniler Enternasyonel Sempozyumu", 8-11 Ekim 1990, İstanbul. (Sözel)
2- Erişen L, Tezel İ, Onart S, Basut O: Fatal seyreden submental abse. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XI. Akademik Haftası, "Otolarengolojide ve Sanat Dallarında Disfoniler Enternasyonel Sempozyumu", 8-11 Ekim 1990, İstanbul. (Sözel)
3- Şan İ, Onart S, Tolunay Ş, Erişen L, Tiregül H, Akyol H, Basut O, Erkan G, Koçak M : Fibröz histiositoma (vaka takdimi). XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi, 5-12 Ekim 1991, Antalya. (Poster)
4- Basut O, Tezel İ, Erişen L, Hızalan İ, Onart S, Avşar T : Rinitli olguların ayırıcı tanısında nazal smear'in yeri. XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi, 5-12 Ekim 1991, Antalya. (Poster)
5- Tiregül H, Erişen L, Tezel İ, Onart S, Basut O : Endonazal etmoidektomi girişimi sonrası ender görülen bir komplikasyon olgusu. XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi, 5-12 Ekim 1991, Antalya. (Poster)
6- Akyol H, Onart S, Erişen L, Tezel İ, Kaleli T, Basut O : Mandibulokutanöz fistül olgusuna cerrahi yaklaşımımız. XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi, 5-12 Ekim 1991, Antalya. (Poster)
7- Arat M, Erişen L, Tiregül H, Şan İ, Akyol H, Basut O, Erkan G, Koçak M : Uzun süreli entübasyona bağlı trakeal stenoz olgusu ve cerrahi tedavisi. XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi, 5-12 Ekim 1991, Antalya. (Sözel)
8- Basut O, Arat M, Erişen L : Allerjik rinit akut dönem tedavisinde Loratadine'in yeri. XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi, 5-12 Ekim 1991, Antalya. (Poster)
9- Erişen L, Tezel İ, Hızalan İ, Onart S, Arat M, Basut O : Uyku apnesi sendromu. Çapa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Aylık Bilimsel Toplantısı, Nisan 1992, İstanbul. (Sözel)
10- Onart S, Basut O : Boyun disseksiyonunda lateral curve insizyonun önemi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XII. Akademik Haftası, "Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Sempozyumu ", 13-15 Mayıs 1992, İstanbul. (Sözel)
11- Erişen L, Tezel İ, Onart S, Basut O, Hızalan İ : Role of computed tomography in cancers of oral cavity and base of tongue. XV. World Congress of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, 20 - 25 June 1993, İstanbul. (Poster)
12- Onart S, Tezel İ, Erişen L, Basut O: The importance of local anesthesia in endoscopic sinus surgery in adults. XV. World Congress of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, 20 - 25 June 1993, İstanbul. (Sözel)
13- Tezel İ, Erişen L, Basut O, Onart S, Coşkun H : Angiomatous antrochoanal polyps. XV. World Congress of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, 20 - 25 June 1993, İstanbul. (Poster)
14- Arat M, Erişen L, Basut O: Timpanoplastide anatomo-fizyolojik özelliklerin korunmasının fonksiyonel kazanca etkileri. XXIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,30 Eylül - 4 Ekim 1995, Antalya. (Sözel)
15- Arat M, Erişen L, Coşkun Y, Basut O: Efüzyonlu otitis mediada timpanometri bulgularının değerlendirilmesi. XXIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül - 4 Ekim 1995, Antalya. (Poster)
16- Basut O, Tezel I, Onart S, Erişen L: Allerjik rinit tanısında basit sitolojik bir metodun güvenilirliğinin araştırılması. XXIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül - 4 Ekim 1995, Antalya. (Sözel)
17- Tezel İ, Erkan G, Basut O, Erişen L : Septum deviasyonlarının maksiller sinüs mukosilier klirensine etkisinin sintigrafik bir yöntemle araştırılması. XXIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül - 4 Ekim 1995, Antalya. (Sözel)
18- Basut O, Tezel I, Onart S, Erişen L, Özdilek T: Glomus Karotikumda Preoperatif Embolizasyonun Değerlendirilmesi: Olgu Sunusu. XXIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül - 4 Ekim 1995, Antalya. (Poster)
19- Erişen L, Basut O, Arat M, Coşkun H: Ventilasyon tüpü komplikasyonlarında çok ender bir olgu. XXIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül - 4 Ekim 1995, Antalya. (Poster)
20- Erişen L, Arat M, Hızalan I, Basut O, Tezel I, Onart S, Coşkun H: Yanak boşluğu kitleleri ve cerrahi tedavileri. XXIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül - 4 Ekim 1995, Antalya. (Sözel)
21- Tezel I, Basut O, Onart S, Ökten G: Otojen intrakraniyal komplikasyon riski olan hastalarda MRI'ın önemi. XXIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül - 4 Ekim 1995, Antalya. (Poster)
22- Basut O, Tezel I, Erişen L, Coşkun H: Topographic distribution of the larynx cancers. I.N.E.C., World Instıtute of Ecology and Cancer, Biannual meeting, 6-8 Ekim 1995, Bursa.(Poster)
23- Erişen L, Basut O, Tezel I, Onart S, Arat M, Hızalan I, Coşkun H: Regional epidemiologic features of the lip, oral cavity and oropharynx. I.N.E.C., World Instıtute of Ecology and Cancer, Biannual meeting, 6-8 Ekim 1995, Bursa.(Poster)
24- Basut O, Irmak F, Erişen L, Coşkun H, Tezel İ: Pediatrik Baş-Boyun Kitleleri; Retrospektif Analiz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XIV. Akademik Haftası “Pediatrik Otolaringoloji Sempozyumu”, 01-04 Eylül 1996, İstanbul. (Poster)
25- Coşkun H, Basut O, Hızalan İ: Azitromisin’in üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki etkinliği. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XIV. Akademik Haftası “Pediatrik Otolaringoloji Sempozyumu”, 01-04 Eylül 1996, İstanbul. (Poster)
26- Ceylan M, Kuyucu M, Parlak M, Erişen L, Uysal S, Basut O, Tuncel E: The value of CT and MRI in T-staging of laryngeal cancer. European Congress of Radiology, March 2-7, 1997, Vienna. (Poster olarak sunulmuştur)
27- Ceylan M, Kuyucu M, Parlak M, Erişen L, Uysal S, Basut O, Tuncel E: Larinks kanserlerinde kıkırdak invazyonunun MR ve BT ile değerlendirilmesi. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi, 06-10 Ekim 1996, Nevşehir. (Sözel)
28- Tezel İ, Basut O, Özdilek T, Erişen L, Onart S: Tinnituslu hastalarda hiperinsülinemi insidansı. XXIV. Ulusal Otolaringoloji-Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 23-27 Eylül 1997, Antalya. (Sözel)
29- Erişen L, Basut O, Yırcalı G, Coşkun H, Aksoy K: Boyun disseksiyonu sonrası drenajın analizi ve şilöz fistül açısından değerlendirilmesi. XXIV. Ulusal Otolaringoloji-Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 23-27 Eylül 1997, Antalya. (Sözel)
30- Onart S, Basut O, Erişen L, Coşkun H, Tezel İ, Irmak F, Caymaz A, Yırcalı G: Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisinde postoperatif bir komplikasyon; Orta konka sineşisi. XXIV. Ulusal Otolaringoloji-Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 23-27 Eylül 1997, Antalya. (Poster)
31- Onart S, Coşkun H, Basut O, Erişen L, Tezel İ: Servikal osteofitlere bağlı disfaji. XXV. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir. (Sözel)
32- Basut O, Erişen L, Coşkun H, Ertürk A, Tezel İ, Onart S. Baş-boyun yassı epitel hücreli karsinomlarında mutant p53’ün klinikopatolojik parametreler ile ilişkisi. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir. (Sözel)
33- Erişen L, Coşkun H, Basut O, Onart S, Tezel İ. Baş-boyun onkolojisinde “split-thickness skin graft” ile rekonstrüksiyon. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir. (Sözel)
34- Coşkun H, Erişen L, Basut O, Onart S, Tezel İ. Larenks yassı epitel hücreli karsinomuna eşlik eden tiroid papiller karsinomu. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir. (Sözel)
35- Basut O, Yırcalı G, Tezel İ, Coşkun H, Onart S, Ökten B. Diabetes mellitus ve aterosklerotik kalp hastalığı olan hastalarda uyarılmış işitsel beyin sapı yanıtları. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir. (Poster)
36- Coşkun H, Gücü A, Basut O, Erişen L, Hızalan İ. Açık cerrahi gerektiren yabancı cisim aspirasyonu. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir. (Poster)
37- Erişen L, Basut O, Coşkun H, Hızalan İ. Olta kurşununa bağlı ilginç bir delici yüz yaralanması. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir. (Poster)
38- Onart S, Erişen L, Koçak M, Basut O, Coşkun H, Tezel İ. Effüzyonlu otitis mediada allerjinin rolü. 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir. (Poster)
39- Basut O, Noyan B. Deneysel sinir kesisinde onarım yöntemlerinin karşılaştırılması. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı Özet Kitabı, 22-26 Eylül 2001, Antalya. (Sözel)
40- Erişen L, Başel B, Coşkun H, Basut O, Tezel İ, Hızalan İ, Onart S, Erol O. Boyun disseksiyonu tipine göre disseke edilen lenf nodu sayılarının ve boyun nüks oranlarının değerlendirilmesi. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı Özet Kitabı, 22-26 Eylül 2001, Antalya. (Sözel)
41- Coşkun H, Erişen L, Yiğit S, Basut O, Tezel İ, Onart S. Tükürük fistülünün erken tanısında boyun drenajı ve serum amilaz düzeylerinin değerlendirilmesi. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı Özet Kitabı, 22-26 Eylül 2001, Antalya. (Sözel)
42- Erişen L, Coşkun H, Basut O, Özmen A, Parlak M. Erişkin tekrarlayan retrofarengeal abse ve tiroidit nedeni olarak ender görülen bir olgu: piriform sinüs fistülü. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı Özet Kitabı, 22-26 Eylül 2001, Antalya. (Poster)
43- Coşkun H, Hızalan İ, Erişen L, Helvacı S, Basut O, Onart S. Rinoserebral mukormikozis, 2 olgu sunumu. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı Özet Kitabı, 22-26 Eylül 2001, Antalya. (Poster)
44- Yiğit S, Basut O, Erişen L, Coşkun H, Öztürk E. İlginç bir yaralanma. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı Özet Kitabı, 22-26 Eylül 2001, Antalya. (Poster)
45- Kasapoğlu F, Erişen L, Coşkun H, Basut O, Tezel İ, Hızalan İ, Onart S. Total larenjektomi sonrası farengokütan fistül gelişimini etkileyen faktörler ve fistül tedavisine yaklaşımımız. 7. Uludağ Onkoloji Sempozyumu "Larenks Kanserleri - Multidisipliner Yaklaşım", 13-15 Aralık 2002. (Poster olarak sunulmuştur).
46- Erişen L, Coşkun H, Korun N, Gebitekin C, Basut O. Total farengolarengoözefajektomi ve gastrik pull-up girişiminin morbidite-mortalitesi ve olgularımızla ilgili deneyimlerimiz. XV. Ulusal Kanser Kongresi, 24-27 Nisan 2003, Antalya. (Poster olarak sunulmuştur.)
47- İnci N, Hızalan İ, Kaya Turgut Ö, Onart S, Erişen L, Basut O, Coşkun H: Geniş vestibüler akuaduktus sendromu (2 olgu sunumu). XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-9 Ekim 2003, Antalya. (Sözel olarak sunulmuştur)
48. Çelik ŞB, Coşkun H, Erişen L, Basut O, Onart S, Kaya Turgut Ö: Bilateral kord paralizisinin tedavisinde endoskopik aritenoidektomi. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-9 Ekim 2003, Antalya. (Elektronik poster olarak sunulmuştur)
49. Kaya Turgut Ö, Coşkun H, Erişen L, Basut O, Tezel İ, Hızalan İ, Çelik ŞB: Larengotrakeal stenozlarda tedavi seçenekleri. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-9 Ekim 2003, Antalya. (Elektronik poster olarak sunulmuştur)
50. Kasapoğlu F, Onart S, Basut O, Coşkun H, Erişen L, Tezel İ, Hızalan İ. Kronik rinosinüzitli hastalarda direkt radyografiler, bilgisayarlı tomografi ve nazal endoskopi ile değerlendirme. Uludağ'2004 KBB Günleri "Otorinolarengolojide Multidisipliner Yaklaşımlar", 4-7 Mart 2004, Uludağ, Bursa. (poster olarak sunulmuştur)
51. Dilber M, Erişen L, Yerci Ö, Coşkun H, Basut O, Onart S, Hızlan İ. Tiroid dışı baş-boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon sitolojisi sonuçlarımız: Uludağ Deneyimi. Baş-Boyun Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşım. 25-28 Eylül 2004, Çeşme-İzmir. (poster olarak sunulmuştur.)
52. Kasapoğlu F, Erişen L, Basut O, Coşkun H, Tezel İ, Dilber M, Onart S, Hızalan İ. The relationship between the shoulder pain and the damage of the cervical plexus following neck dissection. V. Balkan Congress of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, 07-10 Eylül 2006, Edirne. (poster olarak sunulmuştur)
53. Kasapoğlu F, Tüzemen G, Basut O, Hızalan İ, Coşkun H, Onart S, Erişen L. Akut işitme kaybında tedavi yaklaşımlarımız ve sonuçlarımız. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 8. Türk-Yunanistan Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, 2. Ulusal KBB Hemşireliği Kongresi, 26-31 Mayıs 2007, Antalya.(Poster olarak sunulmuştur.)
54. Kasapoğlu F, Erişen L, Basut O, Coşkun H. Erken evre dil karsinomlarında transoral tedavi sonuçlarımız. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 8. Türk-Yunanistan Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, 2. Ulusal KBB Hemşireliği Kongresi, 26-31 Mayıs 2007, Antalya.(Elektronik-poster olarak sunulmuştur.)
55. Dokuzlar U, Coşkun H, Basut O, Onart S, Kasapoğlu F. Septorinoplasti Sonrası Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-31 Mayıs 2007, Antalya. (poster olarak sunulmuştur)
56. Basut O, Noyan B, Demirci U. Frey Sendromunda yeni bir tanı yöntemi; Galvanik Deri Cevapları. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 08-11 Ekim 2008, Antalya. (Sözel olarak sunulmuştur) (En iyi Baş-Boyun Araştırması 3.lük ödülü almıştır)
57. Yıldırım T, Erişen L, Özmen A, Kasapoğlu F, Demirci U, Coşkun H, Basut O, Hızalan İ, Onart S. Larenks, hipofarenks ve oral kavite yassı hücreli karsinomlarının patolojik N1 boyunlarında seçici boyun diseksiyonun yeri. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 08-11 Ekim 2008, Antalya. (sözel olarak sunulmuştur) (En iyi Baş-Boyun Araştırması 2.lik ödülü almıştır)


KATILDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER:

YURTDIŞI:
1- 3rd International Conference on Acoustic Neurinoma and other CPA tumors. June 12-17 1999, Roma, Italy. (Tebliğ ile)
2- AAO-HNSF Annual Meeting. September 24-27, 2000, Washington CD, USA (Dinleyici olarak)
3- "Weekend of the Nose. January 19-20, 2001, Prague (Dinleyici olarak)
4- Almirall Closed Symposia, March 03 2007, Paris FRANSA (Dinleyici olarak)
5- Surgical Foundation Course, March 06-08 2007, Cochlear Training and Education Centre, Mechelen BELÇİKA (Kursiyer olarak)
6- 9th International Otology Course, June 28-30 2007, Beziers-FRANSA (Kursiyer olarak)
7- Otology Update 2008, 11th Course on Ear and Temporal Bone Surgery Including Live Surgery and Temporal Bone Dissection, 1-5 April 2008, Hannover-ALMANYA (Kursiyer olarak)
8- 7th Wullstein Symposium (New Developments in Hearing Technology), 4-7 December 2008, Würzburg-ALMANYA (Dinleyici olarak)
9- Second International Symposium on Bone Conduction Hearing- - Craniofacial Osseointegration. 11-13 June 2009. Göteborg, SWEDEN.
10- Munich International Teaching Course on Vestibular and Ocular Motor Disorders, 6 May 2011, Münih - ALMANYA

YURTİÇİ:
1- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XI. Akademik Haftası, "Uluslararası Otolarengolojide ve Sanat Dallarında Disfoniler Sempozyumu", 08-11 Ekim 1990, İstanbul. (Tebliğ ile)
2- Türk Otorinolarengoloji Derneği XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi, 05-12 Ekim 1991, Antalya. (Tebliğ ile)
3- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XII. Akademik Haftası, "Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Sempozyumu", 13-15 Mayıs 1992, İstanbul. (Tebliğ ile)
4- Haseki Hastanesi KBB Kliniği, Ses ve Ses Bozuklukları Konferansları Dizisi, 23 Mayıs 1992, İstanbul.(Dinleyici olarak)
5- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XIII. Akademik Haftası, "Orta Kulak Rekonstrüksiyonu ve Kafa Tabanı Cerrahisi Sempozyumu", 13-15 Mayıs 1992, İstanbul. (Dinleyici olarak)
6- XXIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-04 Ekim 1995, Antalya. (Tebliğ ile)
7- I.N.E.C., World Institute of Ecology and Cancer, 06-08 Ekim 1995, Bursa.(Tebliğ ile)
8- “Endoskopik Endonazal Sinüs Cerrahisinin Dünü, Bugünü, Yarını” Kursu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, 27-28 Mayıs 1996, Ankara.
9- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XIV. Akademik Haftası, "Pediatrik Otolarengoloji Sempozyumu", 01-04 Eylül 1996, İstanbul. (Tebliğ ile)
10- VII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 02-05 Kasım 1997, Bursa. (Toplantı düzenleme kurulu üyesi olarak)
11- “Uludağ’98 KBB Günleri Pediatrik Otorinolarengoloji” Sempozyumu, 19-22 Mart 1998, Bursa. (Toplantı düzenleme kurulu üyesi olarak)
12- GATA 100. kuruluş yılı, “Kronik Otitis Media Cerrahi Tedavisindeki Son Gelişmeler” Sempozyumu, 11-12 Mayıs 1998, Ankara. (Dinleyici olarak)
13- Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 01-05 Haziran 1998, Antalya. (Dinleyici olarak)
14- Politzer Society XXI. Annual Meeting, 07-11 June 1998, Antalya. (Dinleyici olarak)
Instruction Courses:
o Selective Neurectomy for the Treatment of Disabling Vertigo (Gregorio Babighian)
o Pitfalls in Stapes Surgery (Jean Bernard Causse)
o Drug Delivery System to Inner Ear (Kaufman Arenberg)
o Surgical Hintpoints of Translabyrinthine Acoustic Tumor Surgery (Mirko Tos)
15- Transpetrozal Yaklaşımlar ve Temporal Kemiğin Cerrahi Mikrotopografik Anatomisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi, KBB, Nöroşirürji Anabilim Dalları, 30-31 Ekim 1998, Kadavra Uygulamalı Cerrahi Teknikler ve Pratik Anatomi Disseksiyon Çalışması.
16- Uludağ Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi / Uludağ Üniversitesi Deney Hayvanları Yetiştirme ve Araştırma Merkezi, “Deney Hayvanı Kullanımı ve Bakımı Sertifikasyon Kursu” , 30 Nisan-02 Mayıs 1999, Bursa. (Kursiyer olarak)
17- 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir (Sözel sunu ve Poster ile)
18- Uludağ 2000 KBB Günleri “Otolarengolojik Allerji”, 2-5 Mart 2000, Uludağ – Bursa (Toplantı düzenleme kurulu sekreteri olarak)
19- “Sesimi Seviyorum” KBB Hastalıklarında Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 28-30 Nisan 2000, Kapadokya – Nevşehir
20- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı “VIII. Mezuniyet Sonrası Kulak Hastalıklarında Mikroşirürjikal Tedavi Eğitim Kursu”, 3-5 Mayıs 2000, Ankara
21- II. Palandöken KBB Sempozyumu, “Rinolojide Yenilikler”, 21-24 Mart 2001, Erzurum. (Dinleyici olarak)
22- Türk-Amerikan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, 9-12 Haziran 2001, İstanbul. (Dinleyici olarak)
23- 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, 22-26 Eylül 2001, Antalya. (Tebliğ ile)
24- 1. Otoskop Grubu Sempozyumu, 12-14 Ekim 2001, Abant-Bolu. (Panelist olarak)
25- 1. Cochlear Implantation ve Nöro-Otoloji Sempozyumu. İstanbul Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, 8-9 Kasım 2001, İstanbul. (Dinleyici olarak)
26- Uludağ 2002 KBB Günleri “Otitis Media - Bugün”, 21-24 Mart 2002, Uludağ – Bursa (Toplantı sekreteri olarak)
27- Mediterranean Society of Otology and Audiology, Regional Meeting Greece & Turkey, 10-13 April 2002, "Controversies in Otology & Audiology", Altınyunus - Çeşme - İzmir. (Dinleyici olarak)
28- Allerjik Rinit ve Septorinoplasti, 18-19 Nisan 2002, Eskişehir. (Dinleyici olarak)
29- II. Otoskop Grubu Sempozyumu, 11-13 Ekim 2002, The Marmara - İstanbul. (Panelist olarak)
30- 7. Uludağ Onkoloji Sempozyumu "Larenks Kanserleri - Multidisipliner Yaklaşım", 13-15 Aralık 2002. (Dinleyici olarak ve poster sunusu ile)
31- Uluslararası İstanbul Otorinolarengoloji Toplantısı-2003, 09-11 Mayıs 2003, İstanbul (Dinleyici olarak)
32- XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-9 Ekim 2003, Antalya. (Panelist ve poster sunusu ile)
33- GATA Otoloji, Nöro-Otoloji Günleri, 5-8 Kasım 2003, Ankara (Dinleyici olarak)
34- Uludağ'2004 KBB Günleri "Otorinolarengolojide Multidisipliner Yaklaşımlar", 4-7 Mart 2004, Uludağ, Bursa (Kongre Sekreteri, Oturum başkanı ve Poster sunusu ile)
35- 2. Akademi Toplantısı. 15-18 nisan 2004, Adana. (panelist olarak)
36- Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Vakfı Eğitim Programı, "Timpanoplastide Greftleme teknikleri, sorunlar ve çözümleri", 04 Mayıs 2004, İstanbul. (panelist olarak)
37- A'dan Z'ye Eksternal Septorinoplasti Kursu, 05-07 Mayıs 2004, Malatya. (Dinleyici olarak)
38- KBB'da Harvard Uygulamaları II. Sempozyumu, 17-19 Mayıs 2004, İstanbul (Panelist olarak)
39- 4. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu, 17-21 Mart 2005, Erzurum (Panelist olarak)
40- "Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi". Bursa Cerrahi Derneği Bölgesel Toplantısı. 26 Mart 2005. (Dinleyici olarak)
41- "3. Akademi Toplantısı", Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun cerrahisi Vakfı. 14-17 Nisan 2005, İzmir. (Panelist olarak)
42- 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi, 3. Türk-Amerikan KBB Dernekleri Ortak Toplantısı, 6. Türk-YunanistanKBB Dernekleri Ortak Toplantısı, 1. KBB Hemşireliği Toplantısı, 21-25 Mayıs 2005, Antalya.(Panelist olarak)
43- "Eğitim Becerileri Kursu", Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. 17-21 Ekim 2005. Bursa (kursiyer olarak)
44- "3. Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörotoloji Odyoloji Kongresi, 25-26 Kasım 2005, Ankara (Dinleyici olarak)
45- UPEG'06 2. Ulusal Acil Servis Hekimliği Günleri. 17-19 Şubat 2006, Uludağ-Bursa (konuşmacı olarak)
46- Uludağ'2006 KBB Günleri "Adenoid ve Tonsil Hastalıkları", 2-5 Mart 2006, Uludağ, Bursa (Düzenleme Kurulu Eş Başkanı, Poster Sunusu ile)
47- Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Vakfı 4. Akademi Toplantısı. 13-15 Nisan 2006, Ankara (Kurs eğitmeni olarak)
48- 1. Bodrum Rhino Camp, 4-7 Mayıs 2006, Muğla (Panelist olarak)
49- V. Balkan Congress of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery. 07-10 Eylül 2006, Edirne. (Poster sunusuyla)
50- Acıbadem-Bursa Hastanesi "Uyku Hastalıkları Sempozyumu". 19-20 Mayıs 2007, Bursa (Dinleyici olarak)
51- Acıbadem-Bakırköy Hastanesi "Ses ve Yutma Bozuklukları Sempozyumu". 23 Mayıs 2007, İstanbul (Dinleyici olarak)
52- "4. Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörotoloji Odyoloji Kongresi, 22-24 Kasım 2007, İzmir (Panelist olarak)
53- 12. Uludağ Onkoloji Sempozyumu "Farenks Kanserlerinde Güncel Tedavi". 07-09 Aralık 2007, Bursa. (Oturum başkanı olarak)
54- Uludağ'2008 KBB Günleri "Geriatrik Otorinolarengoloji", 6-9 Mart 2008, Uludağ, Bursa. (Düzenleme Kurulu Sekreteri olarak)
55- "6. Akademi Toplantısı", Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun cerrahisi Vakfı. 10-13 Nisan 2008, Çeşme-İzmir. (Kurs eğitmeni olarak)
56- "8. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi". 15-17 Mayıs 2008, Ankara.(Kurs eğitmeni olarak)
57- 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 08-11 Ekim 2008, Antalya. (Konuşmacı olarak)
58- Meslek Hastalıkları Kongresi. 20-22 Kasım 2008, Bursa. (Konuşmacı olarak)
59- Acıbadem-Bursa Hastanesi "Baş-Boyun ve Akciğer Kanserleri Sempozyumu". 21-22 Şubat 2009, Bursa. (Konuşmacı olarak)
60- Video Konferanslar-7 Otolarengolojide güncel konular. 21-22 Mart 2009, Adana. (Konuşmacı olarak)
61- 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi.28 Ekim-01 Kasım 2009, Antalya. (Kongre düzenleme kurulu üyesi ve Kurs eğitmeni olarak)
62- Uludağ'2010 KBB Günleri "Otorinolarengoloji’de Kanıta Dayalı Yaklaşımlar", 11-14 Mart 2010, Uludağ, Bursa. (Düzenleme Kurulu üyesi olarak)
63- Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 2009-2010 Eğitim dönemi VI. toplantısı. 20 Mart 2010, Eskişehir. (Panelist olarak)
64- 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 08-10 Nisan 2010, Ankara. (Kurs eğitmeni olarak)
65- 1. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, 12-16 Mayıs 2010. Gazimagosa-Kıbrıs. (Panelist olarak)
66- 7. İç Kulak ve Kokleer İmplantasyon Sempozyumu, 13-16 Ekim 2010. Bodrum-Muğla. (Panelist olarak)
67- 15. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 9-12 Aralık 2010. İstanbul. (Panelist olarak)
68- Uludağ-Acıbadem Kulak Burun Boğaz Ortak Toplantısı. 17-18 Eylül 2011, Bursa. (konuşmacı olarak)
69- 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012, Antalya. (Panelist moderatörü olarak)
70- Vertigo Academy International. 15-18 Kasım 2012, Antalya (Dinleyici olarak)
71- Uludağ Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Rinoplasti Kursu. 24 Kasım 2012, Bursa (Düzenleme Kurulu Başkanı)
72- 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 02-06 Kasım 2013, Antalya. (Panelist olarak)
73- Uludağ-2014 KBB Günleri. "Kulak Burun Boğaz'da 5N1K". 06-09 Mart 2014, Bursa (Düzenleme Kurulu üyesi ve oturum başkanı olarak).

Mezun olunan okullar

 • Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık, 1989 - 1993
 • Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - Doçentlik Ünvanı, 2000
 • Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - Profesörlük Ünvanı, 2009
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp, 1981 - 1987
daha fazla

Deneyimler

 • Danimarka Gentofte Hospital KBB departmanı, Uzman Doktor,
 • Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - Asistan, 1989-1993
 • Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - Öğretim Üyesi, 1996

Hastalıklar

daha fazla

Hasta görüşleri

Görüş ekle
 • çok memnunum

  Suana kadar gittiğimiz en iyi doktor,insan halinden anlayan ve hastanin dilinden konusabilen bir insan.zaten Uzmanlığına diyecek hic bir söz yok alaninda en iyilerden biri

 • çok memnunum

  oldukça ilgiliydi burun kanamalarım için gittim diğer KBB uzmanları doğru dürüst bir neden ve çözüm bulamazken Oğuz hocam net bir teşhis koydu ve tedaviye başladı. çok teşekkürler.

 • çok memnunum

  Benim 3 yıl önce sağ kulak önümde bir şişlik olmuştu. Tonsilit olduktan sonra kullandığım antibiyotiklerin komplikasyonu diye düşünürek önemsememiştim daha sonra geçen yaz tevafuken bir kbb uzmanına gittiğimde parotis tümörü olduğunu, tedavisinin sadece cerrahi olduğunu ve ameliyatnın yüz felci riskinin olduğunu öğrendim.Çok endişeliydim.Ameliyatımı parotis tümörü üzerine uzmanlaşmış ve daha önce bu ameliyatı yapmış bir doktor olmasını istiyordum.Araştırırken Oğuz hocamı gördüm ve aradığım doktor olduğu için çok sevindim hemen muayenehanesine gittim.Hocam benimle çok ilgilendi ve aklımda olan bütün sorularımı sordum korkularımı azalttı yaptığı operasyonlardan fotoğraflarlada destekleyrek bana herşeyi anlattı.Daha önce 300 gibi bir rakamda parotis ameliyatı gerçekleştirdiğini duyuncada içime su serpildi.Sonrasında ameliyatımı oldum. Ameliyat masasına geçene kadar hala ufak bir korkum vardı Oğuz hocamı yanımda görnce oda gitti ve başarılı bir şekilde ameliyatımı oldum.Uyandiğimda ilk olarak aynamı isteyerek yüzüme baktım ve çok şükür ki yüz felcine dair hiçbir sekel yoktu.Oğuz hocamdan Allah razı olsun.Şuan 11. günümdeyim gayet iyiyim.Parotis tümörü olan herkese hocamı şiddetle tavsiye ederim.

 • çok memnunum

  Mrhaba benim oğlum 1 yaşında ve geceleri uykusunda Nefes almakta çok zorluk çekiyo,aşırı horluyor,uykusunda nefes alması duruyodu ve sabaha kadar oğlumu yatağında sağa sola çevirirek tıkanmasına engel olmaya çalışıyoduk.3 doktor gezdik,burun spreyi alerji şurubu verdiler gönderdiler.medical parkta KBB.uyku apnesi teşisi koydu amilyat dedi biz yinede kafamız rahat olsun diye Oğuz hocaya gittik.İYKİDE GİTMİŞİZ.hocam muayne etti ve geniz etinin çok büyük olduğunu hemen amilyat edilmesini bize söyledi.Bizde oğlumuzu Doruk hastanesinde sünnet ettircektik,hocamızda aynı amilyata geldi ve iki amilyat birden oldu.tabi amilyat sonrası oğlum çok sıkıntı çekti hocam sağolsun sürekli aradı,çok ilgilendi,oğlum akşam üzeri normele dönmeye başladı..o gece yine nefesi tıkandı ve hocamı sabah erkenden aradım gelin dedi muayne etti,2 güne düzelicek dedi korkmayın dedi..ve inanın 2 gün sonra bambaşka bir çocuk.ilk defa bununda nefes alarak uyudu ve kendide bizde aylar sonra gece uyuyabildik.hocam okadar düzgün biri ki aldığı para helal olsun.hiç düşünmeyin Bursa için büyük bir şans kendisi..

 • çok memnunum

  Merhaba, ben Yağmur Yılmaz doktorum Oğuz Bey'e çok teşekkür ederim. Ben 5 yaşındayım ateşlenme ve enfeksiyon şikayetlerimden dolayı ailem çocuk doktorlarına götürüyor ve devamlı tabi antibiyotikler. Daha sonra annemin Oğuz Bey'i bulmasıyla asıl şikayetimin geniz eti ve kulaklarıma tüp takılmasıymış. Muayene ve ameliyat sürecim çok güzel geçti bundan dolayı doktoruma tekrar çok teşekkür ederim.

 • çok memnunum

  Ben 4 ay önce orta kulak iltihabından kaynaklanan rahatsizligimdan dolayi ameliyat oldum gerek ameliyat öncesinde gerekse ameliyat sonrasında gösterdiği ilgi mükemmel di. Şuan hiçbir rahatsizligim yok. Kendisinden Allah bin kere razi olsun.

 • çok memnunum

  2 ay önce 4,5 yaşındaki kızımızı aşırı horlama uykuda tıkanma gibi sorunlarla hocamıza götürdüğümüzde bademcik büyümesinden dolayı ameliyat dediğinde ilk baştan çok korktuk, ama bizi ve kızımızı o kadar güzel ameliyata hazırladı ki anne baba psikolojisi ve hasta psikolojisinden çok iyi anlıyor çok güzel yüzlü biz bademcik ve geniz eti ameliyatını aynı anda yaptırmak durumunda kaldık yarım saatte ameliyat bitti 2 saat sonra ameliyatta girdiğimiz gibi hastaneden güle oynaya çıktık sonrası zor olur demişlerdi ama heralde nezle grip olsak daha zor geçerdi şimdi ise inanılmaz güzel uyuyor ve nefes alıyor ellerine sağlık hocam işini iyi yapan ender insanlardansın çok teşekkürler

 • çok memnunum

  Harıka bır doktoru müthiş bır cerrah mükemmel bır ınsan....soylenebılecek baska hiç bırsey yok.ıyı iki sizi tanımısım.hersey ıcın çok teşekkürler.4ay önce bır plastık cerraha burun estetıkı yaptırdım.sonuc tam bır trajedıydı.burun ucunda düşmek çirkin görüntü ve ekn önemlisi cıddı bır nefes problemım öldü.Oğuz hoca ınanılmaz yuksek enerjısı ıle beni karşıladı.tıbbı bılgısıne ınancım ve banka verdigi güveni sayesinde aklımdan hiç bır şüphe olmaksızın kendısıne ıkıncı kez bürüne ameliyatı oldum.8.gunu burun içindeki sılıkonlar çıktığında ınanılmaz rahat nefes alıyordum.goruntu ıse gercekten çok ıyı.ıyı ikı sızı tanımısım.hersey ıcın sıze mınnettarım.

 • çok memnunum

  Merhaba. Benim nefes almamda çok büyük sorunum vardı, neredeyse hiç nefes alamıyordum. Birçok doktora gittim burnumda kemik olduğunu ve ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ama yine başka bir doktor, Oğuz Hocayı tavsiye etti ve en doğru teşhisi Oğuz Hoca'nın koyabileceğini söyledi. Gerçekten de öyle oldu. Benim asıl sorunum nazal valv yetmezliğiymiş ve sonradan öğrendik ki zaten herkesin yapabileceği bir ameliyat değilmiş. Oğuz Hocam'a güvenmekle çok doğru bir şey yapmışım. Ameliyatım çok başarılı geçti, hiçbir problem yaşamadım. Şimdi çok iyiyim. Nefes almak gerçekten çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız Oğuz Hocam.

 • çok memnunum

  Degerli hocamı uzun takipten sonra buldum.Sesim çıkmıyordu konuşamıyordum.Çok korkmuştum.Sayın hocama gittim.İki ilaçla sağlıgıma kavuştum.Hastalarıyla samimi olarak ilğilenen ve takip ederek görevini yapmaktadır.Doktoruma Önce ALLAH sonra kendine güvenim sonsuzdur.Hastalarına bakabilmesi için Allahım saglıgınıda bozmasın İnşallah Amin.Şahsım ve ailem adına kendisine teşekkür ederim.

 • çok memnunum

  Merhabalar benim burnum küçükekn kırılmıştı burnumdan nefes alamıyordum sürekli hastalık ve horlama yapıyordu Oğuz beyi İnternet'e araştırırken buldum yorumlara baktım ve muayne olup görüşmek istedim ve randevu aldım muayne oldum gerek muayne edişi gerek konuştuklaryla güven veren başarılı bir cerrah olduğunu hissediyorsunuz 3gün sonra ameliyat oldum hem deviasyon hemde estetik operasyon geçirdim bugun 2.günüm ve sadcee gözlerimin altında biraz morluk ve şişlik var hiç bir ağrım yok tamponlar varken bile nefes alabiliyorum kendisine çok teşekür ediyorum ben çok memnun kaldım sonuna kadar tavsiye ederim oğuz bey bu konuda gerçekten uzman...

 • çok memnunum

  merhabalar :) sn Oguz BASUT la tanısmamız 8 yıl once olmustu daha öncesinde gittiğim doktor burnumda ki tıkanıklıgı basıt gorup ıkı basarısız ameliyat geçirdim ve sonrasında oguz bey ile tanıştık ve ameliyat planı yaptık burnumda ki yumruk buyuklugunde ki iyi huylu tümörü çok basarılı bir sekilde aldı kendısıne cok sey borcluyum tıp alanında ki basarısından çok cesareti hasta ile ilişkisi ve iletişiminin cok kuvvetli olması beni rahatlatmıs ve güçlü tutmuştu 2 gun once göz kanalı tıkanıklıgı için bır ameliyat geçirdim bu ameliyatımıda oguz basut ve ugur demirci katılımı ile gercekleşti ve çok basarılı gectigıne inanıyorum aradan 8 yıl gecmesıne ragmen aynı enerji aynı rahatlatıcı yaklaşım için doktorum sn oguz basut a sonsuz tesekkurlerımı sunar herseyın gonlunce olmasını dilerim

 • çok memnunum

  Herkese merhaba, daha önce yapmış olduğum yorumu belki merak edenler vardır şuan ameliyat olalı 16. gün o ilk belirtilerden eser yok, kulağım acayip güzel duymaya başladı , kendimi çok rahat hissediyorum özellikle iş hayatına çok iyi etkisi oluyor ne ağrı sızı ne de bir akıntı Oğuz bey'e burdan sonsuz teşekkürler, ben bu kadar kendine güvenen ve başarılı başka bir dok. tanımıyorum

 • çok memnunum

  oncelikle herkeze merhaba ben asiye bundan iki ay once kulak arkasi sislik fark ettim hemen doktora gittim tukuruk bezinde tumor denildi ben cok korktum biyopsi emar sonuc ameliyat denildi baska bir hastaneye gittim orada sok oldumevet ameliyat fakat yuz felci olursun dediler ben o andaki duygularimi anlatamam ben israrla bir daha sordum gercekmi diye evet kesin felc olursun dedi oradanda ciktim eve geldim ben hungur agliyorum felc olucam diye daha sonra tevekkul olup rabbime sukur edip ucuncu doktora gitmeye karar verdim cevremden ve kendi arastirmalarimdan pr.dr. oguz basut a gittim hemen olanlari anlattim bende korkuendise derken hocam korkularimin yersiz oldugunu basari oraninin yuksek oldugunu felc yuzde bir bile olamiyacagimi belirti cok rahatladim hocama guvenip ameliyat olmaya karar verdim ameliyatim kendisininde belirtigi gibi cok basarili gecti hocama cooooooooooktesekkur ediyorum basarilarin devamini diliyorum butur rahatsizligi olanlar oguz basutu ciddi ahnnlamda dusunmeleri ve kendisine guvenilmesini tavsiye ederim

 • çok memnunum

  Merhaba ben, 2011 de duyma kaybı şikayetinden önce ist şişli etfal has. sonra da inegöl medice de bir doktora göründüm toplamda, 3 farklı doktor , 5 odyometri testi ve ilaç kullanımından sonra hiç bir tehiş konulamadı ne de ilerme oldu boşuna dolaştım. Daha sonra en iyisini ararken Oğuz bey'i buldum bana tıp fak. bir odyometri testi yaptırttı ve 3 gün içinde ameliyat etti.Otoskelroz (kireçlenme) hastalığım vardı ve stapedektomi ameliyatı oldum daha tamponlar bile çıkmamışken , eskisinden daha iyi duyuyordum, 4 senedir de hiç bir şikayetim olmadı, Çok başarılı bir ameliyat yapmıştı Oğuz bey, Geçen hafta ise aynı şekilde sol kulağımdan oldum şuan 8. gün daha kulağım açılmadı su içinde yaşıyor gibi boğuk sesler duyuyorum, zaten normale dönmesi 2 ay süre alıyormuş, gelişmeleri yazarım...Herkese sağlık dolu günler dilerim ...

 • çok memnunum

  Bende Oğuz Beyle tanışmış şanslı hastalardan biriyim.Altı yıl önce başka bir doktora tükürük bezi tümörü ameliyatı olmuştum. Ocak ayında tümörün daha geniş bir alanda yayılarak parça parça tekrarladığı anlaşıldı. Ve ilk ameliyatımı yapan doktor bana Oğuz Beyi önerdi.İkinci ameliyatım olacağı için oldukça endişeli idim, çok korkuyordum çünkü yüz felci riski daha fazlaydı.Tabi bunun yanında ameliyattan sonra neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz.Patoloji sonuçları nasıl çıkacak başka sorunlar yaşayacak mıyım, kafanızda binlerce soru ve düşünce. Oğuz Beye gittiğimde bana ameliyatım hakkında bütün bilgileri resimlerle birlikte detaylı olarak anlattı. Zaten o kadar donanımlı, samimi bir hoca ki o anda güveniyorsunuz. Dört ay önce başarılı bir ameliyat geçirdim. Ameliyattan önce ve sonra Oğuz Bey her an yanımdaydı. Şu anda çok iyiyim yüzüm eskisi gibi hiçbir değişiklik yok. Kendisine ilgisinden ve mesleğini bu kadar güzel yaptığı çok teşekkür ediyorum...

 • çok memnunum

  Konu sağlık olunca insan ister istemez titiz davranıyor.Burnumda kemik vardı ve bununla birlikte şeklinde bozulma oluştu hep doğallıktan yana olduğum için ameliyat beni hep korkuttu ve tedirgin etti.Birde çevremden duyduğum ve araştırdığım kadarıyla ameliyat sonrası ağrı sancı kanama evresi oluyormuş bunlar gözümü fazlasıyla korkuttu ve ameliyat olmama en büyük engeldi.Oğuz bey'le tanıştık ve bir anda kendimi ameliyat masasında buldum.Ameliyat olana kadar Oğuz bey'in ilgisine hayran kaldım ameliyattan sonra değişeceğini düşündüm fakat yanılmışım aynı hassasiyetle davrandı ve hiç bir şekilde ağrı sancı kanama olmadı.Birde burnumun şekliyle ilgili çok büyük korkularım vardı hatta uykularım bile kaçtı mimiklerimin bozulmasından ve görüntünün çiğ yapay olmasından çok korktum ama Oğuz bey'e sonsuz teşekkür ediyorum çevremde en yakınlarımda dahil olmak üzere kimse burnumun şeklinin değiştiğinin farkında bile değil.Oğuz beye bu kadar özverili,ilgili,hoşgörülü ve profesyonel olduğu için sonsuz teşekkürler...

 • çok memnunum

  Ameliyatımda ve sonraki kontrol sürecinde gösterdiği ilgisi ve hoşgörüsünden dolayı kendisine tesekkür ederim. Oğuz Bey gibi kaliteli, güler yüzlü ve bir hekimle tanıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Bundan sonraki meslek hayatında başarılarının devamını dilerim.

 • çok memnunum

  Sayin ,degerli hocam anneme yaptiginiz ses teli felci ameliyatinda gösterdiginiz ilgi alaka ve hosgörunuzden dolayi size tesekkurü bir borc biliyorum.Bundan sonraki mesleki hayatinizda basarilarinizin devamini diler saygilarimi arz ediyorum.Herkese gönül rahatligiyla tavsiye edebilecegim bulunmasi ender doktorlardansiniz hersey icin sonsuz tesekkürler...

 • çok memnunum

  Oğuz Bey, teşhis ve tedavi için kesinlikle en iyi seçim. 1 ay önce kendisine ameliyat oldum ve Oğuz Bey gibi kaliteli, güler yüzlü bir hekimle tanıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Yenilikleri takip eden fakat gelenekselden uzaklaşmayan süper bir hekim. Başarılarının devamını diliyor ve kendisine teşekkür ediyorum :)

 • çok memnunum

  isini mukemmel yapan nadir doktorlardan biridir.tukuruk bezi tumoru vardi bir ay once ameliyat oldum hastalarla iletisimi insancil omasi arti puan turkiyenin en iyi kbb cisidir.iyiki oguz hocam gibi degerli bir insani tanidik.

 • çok memnunum

  merhabalar,bundan 1 ay evvel orta kulak iltihabı ameliyatı oldum bir sürü doktor'a gittim fakat bir türlü teşhis konulamamıştı sonra bir şekilde DR.Oğuz BASUT bey ile yollarım kesişti kendisi ile tanıştım ilk tanışma anımızdan itibaren inanlmaz bir iletişim kurduk. Ameliyatımdan ve ameliyat sonrası oluşabilecek hasarlardan çok korkuyordum fakat o güler yüzü ve cana yakın duruşu ile beni rahatlattı panik atak bir hastasını iyileştrdi şuan tedavim sürüyor ama ameliyatımın üzerinden 1 ay geçti çok şükür iyiyim başarılı bir ameliyat süreci geçirdim. Önce allahıma sonra Dr. Oğuz BASUT'a çok dua ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Bu hastalığı yaşayan ve çözüm arayan derman arayan herkese tavsiye ederim. tüm hastalara geçmiş olsun. İNEGÖL'den sevgiler...

 • çok memnunum

  Gerekli Müdahaleyi Yaptığına İnanıyorum Bizim Anlayabileceğimiz Şekilde Sorunumuzu ve Tedavi Yollarını bize anlattı ve gerekli ilgiyi güler yüzlü bir şekilde aldığıma inanıyorum ve doktoruma teşekkür ediyorum

 • çok memnunum

  yaklaşık 1 ay oldu doktorumuzla tanışalı ama oğlumun aglamadan can atarak gttiği ilk doktor suan tedavımız devam ediyor ama suanki ilgisi bile bizi memnun ettı tesekkür edriz

 • çok memnunum

  10 yıl önce yapmış olduğum kaza sonrasında kırılan burnum için yıllarca o ameliyat masasına yatacak ne cesaret nede güvenebileceğim bir hekim denk gelmemişti. Son 5 yıldır neredeyse hiç burun solunumu yapamaz, uykularımda düzensizlik, sürekli ağız solunumu yaptığım için boğaz ağrısı,ses kısıklığı ve diğer tüm şikayetler yaşam kalitemi altüst etmişti. Tesadüfen tanıştığım Oğuz Beyi ,ameliyat ve iyileşme sürecimde daha iyi tanıma fırsatı buldum. Aklınızdaki doktorlara yönelik tüm olumsuz ve ön yargılı izlenimlerinizi yıkabilecek bir hekim ; ,işine hakimiyeti ve etik değerleri ile… Burun ameliyatımda özellikle bir plastik cerraha hiç ihtiyaç duymadım ve sadece, ‘’doktorum , nefes almak istiyorum,normal ,insani ve makul olan şekli vermeniz yeterlidir ‘’ sanırım doğru ifadeymiş. En büyük korkum ifademin bozulmasıydı… Ameliyat beklediğimizden biraz daha uzun sürmekle birlikte, beklenilenden daha zor oldu. Ameliyat sonrası sadece 1 gece kendi isteğim ile hastanede kaldım. Emin olunki en ufacık bir ağrı şikayetim dahi olmadı. Hastanın takibi konusunda oldukça titiz çalışan hekimim, o bitmeyen tüm sorularıma tek tek bıkmadan yanıt verdi. İiyleşme sürecim 1 haftada tamamlanmış ve güncel hayatıma devam edebilir durumdaydım. Hergün soluduğum nefes ve kaliteli bir yaşama beni ulaştırdığı için Oguz Beye şükrediyorum. Ameliyatımın 4 ay sonrasında ; İyiki Oğuz Bey ile karşılaşmışım diyorum. Kimse Burnumdaki değişikliği fark etmiyor. Yakın çevremdekiler daha iyisi olamazdı diyor. Tatilde scuba diving yapabilmek muhteşem, Artık burun solunumu yapabiliyorum. Aldığım her nefes için minnettarım size Oğuz Basut…

 • çok memnunum

  İnsanın sağlığı hayattaki en önemli değerlerinden biridir. Bunu emanet edeceği kişiyi seçmekte en zor işlerden birisidir. Neredeyse tamamen kaybedilmiş işitmemi, tüm korkularıma rağmen ameliyat oldum ile olmadım arasında geçen çok kısa bir sürede tedavi ederek beni gerçek sosyal yaşama kavuşturan hocama sonsuz teşekkürler... Bu kadar kötü işitmemin olduğunu anlayamadığım şu hayatta saatin tik tak sesinden uyuyamamanın ne kadar mutluluk verici olduğunu anlatmak çok zordur.Hocam elleriniz dert görmesin, beni size ulaştıran arkadaşlarıma da çok teşekkürler... Ünvanını sonuna kadar hakeden, kariyerini elde ettikten sonra saygı, sevgi ve güleryüzünü kaybetmemiş böyle insanlara tüm toplum minnettar kalacaktır....

 • çok memnunum

  ÖNCELİKLE SAYGILARIMLA HOCAM ismim Bahadır ÖZTÜRK.sizi internetten fark ettim .daha önce medical park özel hastanede burnumdan ameliyat oldum .fakat doktorum yapmış olduğu ameliyatta burun kıkırdağımın delindiğini söyledi nefes şikayetim vardı halen aynı hocam .lütfen bana yardımcı olun...abim devlet hastanesinde gayet güzel bir ameliyat geçirdi burun estetiğiyle beraber devlettemi olsam aynı doktora emin değilim çünkü benim sorunum farklı diye düşünüyorum. saygılarımla iyi çalışmalar ...

 • çok memnunum

  benim hastalığım tükürük bezi tümörüydü ilk duyduğumuzda şok olduk ve çok üzüldük taki doktorumuz oğuz beyle karşılaşıncaya kadar.Doktorumuz oğuz bey bizi bu hastalık hakkında bilgilendirdi ve psikolojik olarak destek verdi hemen ameliyat olmak istedim yüz felci riski olmasına rağmen oğuz bey ameliyatımı başarıyla tamamladı.Doktorum Oğuz beyi hekese tavsiye ederim. En iyi Hekim Oğuz Beye sonsuz teşekkürler...

 • çok memnunum

  bundan 1 ay kadar önce boynumda çenemin altında bir şişlik hissettim ve biyopsi sonucu parotis tümörü olduğu anlaşıldı alınması gerektiği söylendi. kimse için bıçak altına yatmak kolay değil ve araştırmaya başladım farklı doktorlara gittim....gittiğim doktorlar risk durumundan dolayı almak istemediler bir tanesi alabileceğini söyledi fakat ben ameliyat olmak istemedim. bir tesadüf eseri Prof. Dr.Oğuz Basut ismini duydum hemen randevu alıp gittim, muayene günü olmamasına rağmen kabul etti (tekrar tekrar teşekkürler), bana hastalığın durumunu doğrubileceği kötü sonuçları anlattı ve nasıl oldu bilmiyorum ama ben o gün ameliyat için gün alarak çıktım yanından.bir hafta sonra ameliyatımı oldum ve ne bir korku ne bir heyecan kötüye dair hiç bir duygu hissetmedim,çok şükür çok başarılı bir operasyon geçirdim.gerek ameliyat öncesi gerekse ameliyat sonrası kontrollerimde Oğuz Hocam'a herşey için minnettarım.Çok büyük bir riskle kalıcı yüz felci olabilme ihtimaline karşın hiç korkmadan ameliyatımı oldum şuan tam 12 gün oldu ve ameliyat izi kalmadı denecek kadar az.Tekrar herşey için çok teşekkür ederim Oğuz Bey...Devamını Gör

 • çok memnunum

  Yapmış olduğunuz ameliyat için çok teşekkür ederim. Çoğu doktorun yapmaya çekindiği, felç olur dediği ameliyatı hiçbir şey anlamadan geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Bu doktoru değerlendirin ve sebebini belirtin

Hasta soruları

 • DOKTORUM ÇOK AŞIRI HORLUYORUM,,PSİKOLOJİM BOZULDU,,38 YAŞINDAYIM,EŞİMDEN ÖNCE UYUMAK İSTEMİYORUM,HORLAMAMI DUYAR DİYE KORKUYORUM,ASLINDA ÇOK İYİ ANLAŞAN ÇİFTİZ,HORLAMAMIN EVLİLİĞİMİ ETKİLEMESİNDEN KORKUYORUM,NE YAPABİLİRİM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM,İYİ GÜNLER.

  02 temmuz 2013
 • hocam benim eşimde horlama şikayeti var fakat korkuyor ancak ben geceleri aşırı derecede rahatsız oluyor ve uyuyamıyorum eşimde bu durumdan rahatsız oluyor ameliyat korkusu var hocam eşimi nasıl ikna edipte size getirebilirim. birde hocam sosyal güvencemiz var faydası olurmu bilgilendirirseniz sevinirim.

  01 ekim 2013
 • bebeğim 1yaşına bugün girdi sol kulağında sorun var dediler duymama ve sıvı birikintisi anestezi vererek muayene edip belkide pil takarız sıvıya göre dediler cok üzülüyorum sizce anestezi için cok küçük degilmi bu ne kadar doğrudur şimdiden teşekkür ederim doktor bey...

  29 kasım 2013
 • Hocam oğlumun doğuştan burnunun üzerinde delik var ve içinden kıl çıkıyor .bir keresinde iki miyim iğne inceliginde o delikten zar içinde bir sürü tüy çıktı ve sonradan burnunun sol tarafında şişlik oldu emari ve ultrason çektirdi ama tatmin edici bir teşhis alamadık doktor orayıteizleyelim dedi ama biz kkararsız kaldık raporlarda KTÜ birsey yok dedi ama ne yapacağımızı bilemiyoruz bize yardımcı olursanız sevinirim iyi aksamlar

  08 aralık 2014
 • mrb hocam sol kulağımda zaman zaman akıntı oluyor ve tıkanıyordu muayene olunca kulak zarımda delik olduğunu ogrendım işitme testi yaptırdım küçük sesleri duymadığım işitme kaybım oldugu tespit edildi KBB doktoru amaliyat olman lazım dedi etraftan araştırdım her amalıyat başarılı olmuyor eskısını ararsın diyorlar korkuyorum..bana bu konuda bilgi verirseniz sevinirim tşk.

  19 aralık 2014
 • Ben 15 yasindayim kemigimi aldirmak istiyorum one dogru cikintim var muayenizde ne kadar ucret aliyorsunuz ameliyat oldugumda sigorta karsilarmi ucreri yoksa bizmi veririz biz verirsrk en fazla ne kadar oderiz toplamda lutfen kafamdaki sorulari cevaplayin

  22 ocak 2015
 • merhaba doktorum. ben küçük bi şehirde yaşıyorum. şikayetlerim şunlar ;soğuk ya da sıcak havaya cıktığımda burnum akıyor , fena halde ağız kokusu oluştu, kulak arkasında şişlikler var ve geceleri daha çok olmak uzere nefes alamıyorum. yaşadığım şehirde ne zaman doktora gitsem burun fısfısı ve antibiyotik verip gönderiyorlar. yüksek ihtimal geniz etinden kaynaklı diyorlar ama çözum bulamadılar. eğer geniz etini aldırmak çözümse alırmak istiyorum. sizce ne yapmalıyım?

  08 şubat 2015
 • benim oğlum 13 yaşında amilaz değeri çıkıp iniyor .2 yıl önce kulak çevresi şişmişti götürdüğümüz doktorlar tükrük bezi taşı tükrük bezi enfeksiyonu tükrük bezi tıkanıklığı gibi farklı şeyler söyleyip henüz bir sonuca varıp birtedavi uygulamadılar bu konuda ne yapabiliriz bir yol gösterirseniz seviniriz.gerekirse muayenehanenize geliriz

  28 mart 2015

Soru sorun

Sorunuz (isminiz gözükmeden) doktorun profilinde yayınlanacak

Bu doktordan randevu mu almak istiyorsunuz?

Randevu al