Adresler

Hakkımda

Tedavi edilen hastalıklar

 • Menisküs Yırtığı
 • Lomber Disk Hernisi
 • Albers-Schönberg Hastalığı
 • Eklem Ağrıları
 • Kas Kısalığı
 • Brakial Pleksus
 • Omurga Tümörleri
 • Kondromalazi
 • Kubital Tünel
 • Çocuklarda İç Ve Dışa Basma
 • Kas Hastalıkları (Nöromüskuler Hastalıklar)
 • Boyun Tutulması
 • Osteoartrit
 • Huzursuz Bacak Sendromu
 • Ön Çapraz Bağ Yırtığı
 • Sinir Kesisi
 • Eklem Faresi
 • Ayak Ve Ayak Bileği Hastalıkları
 • Mantar Hastalıkları
 • Lateral Epikondilit
 • Kemik Büyümesi
 • Artrit
 • Doğuştan Ortopedik Sorunlar
 • Tenisçi Dirseği
 • Kemik Tümörü
 • Doğuştan Anomaliler
 • Lumbago
 • Donmuş Omuz
 • Siyatik (Sinir Romatizması)
 • Romatoit Artrit
 • Aşil Tendon Problemleri
 • Ur (tümör)
 • Bacak Kısalığı
 • Travma Sonrası Oluşan Deformiteler
 • Sinir Kökenli Kas Ve Kemik Hastalıkları
 • Dirsek Ağrısı
 • Kemik Erimesi
 • Osteonekroz
 • Çocuk Dirsek Çevresi Kırıkları
 • Ekstremite Uzatma
 • Tendon Yaralanması
 • Kronik Sinovit
 • Kemik Veremi
 • Dirsek Çıkıkları
 • Kamburluk
 • Çocukluk Çağı Kırıkları
 • Humerus Kırığı
 • Rotator Kılıf Yırtığı
 • Ayak Ağrıları
 • Osteoporoz
 • Raşitizm
 • Çıkıklar
 • Femur Kırığı
 • Ayak Bunyonu
 • Çocuk Felci
 • Çekiç Parmak Sorunu
 • Boyun Fıtığı
 • Kalça Kırığı
 • Tibia Kırığı
 • Rotasyon Anomaliler
 • Tortikollis
 • Omurga Enfeksiyonları
 • Sinir Sıkışması
 • Travma Sonrası Kireçlenme
 • Başparmak Çıkıntısı (Halluks Valgus)
 • Tırnak İltihabı
 • Patella Kırığı
 • Dirsek İnstabilitesi
 • Suprakondiler Humerus Fraktürü
 • Kemik Metastazı
 • Kas - İskelet Sistemi Tümörleri
 • Kalça Kemiği Problemleri
 • Omurilik Problemleri
 • Bel Fıtığı
 • Tendon Kesiği
 • Skolyoz
 • Ortopedik Tümörler
 • Beyzbol Parmağı
 • Omurga Kırığı
 • Diz Kireçlenmesi
 • Kist
 • Ayak Bileği Yaralanmaları
 • Spor Yaralanmaları
 • Morton Nöroma
 • Ayak Burkulması
 • Kalça Kireçlenmesi (Koksartroz)
 • Pes Ekinovarus
 • Kırıklar
 • Çatlak
 • Çarpık Ayak
 • Bel Ağrısı
 • Ortopedik Hastalıklar
 • Ewing Sarkom
 • Diz Çıkığı
 • Tırnak Batması
 • Diz Bağ Yaralanmaları
 • Koksa Vara
 • Omuz Sıkışması Sendromu
 • Ayak Deformiteleri
 • Diz Ağrısı
 • Tortikolis (Boyunda Eğrilik)
 • Topuk Dikeni
 • Tendon Kopması
 • Yan Çapraz Bağ Kopması
 • Kalça Çıkığı
 • Skafoid Kırıkları
 • Lif Kopması
 • Ön Çapraz Bağ Kopması
 • Osteomiyelit
 • Artroz
 • Omuz Çıkığı
 • Kemik İltihabı
 • Donmuş Omuz (Adheziv Kapsülit)
 • Diz Kapağı Problemleri
 • Adenit
 • Femur Epifiz Kayması
 • Eklem Yaralanmaları
 • Kifoz
 • Omuz İnstabilitesi
 • Çocuk Ortopedisi Hastalıkları
 • Ankilozan Spondilit
 • Aşil Tendon Rüptürü
 • Kifoskolyoz
 • Sırt Ağrısı
 • ACL Yırtığı
 • Akondroplazi
 • Karpal Tünel
 • Coxartroz
 • Boyun Ağrısı
 • Ekstremite Eşitsizlik
 • Osteoartroz
 • Omuz Ağrısı
 • İrin (iltihap)
 • Osteogenezis İmperfekta (Cam Kemik Hastalığı)
 • Dirsek Kırığı
 • Kas Ağrıları
 • Gonartroz
 • Fıtık
 • Eklem Kireçlenmesi
 • Kemik Kisti
 • Omurga Hastalıkları
 • Femur Başı Kırığı
 • Gluteal Abse
 • Nekroz
 • Romatoid Artrit
 • Polio Sekeli
 • AVN
 • Patella Dislokasyonu
 • Bel Kireçlenmesi
 • Kemik Kanseri
 • El Ve El Bileği Hastalıkları
 • Sert Dirsek (Dirsek Hareket Kısıtlılığı)
 • Bankart Lezyonu
 • Kalsifik Tendinit
 • Çocuk Kalça Çıkığı
 • Kemik Yumuşaması
 • SLAP Yırtığı
 • Kemik Erimesi (Osteoporoz)
 • Düz Taban (Pes Planus)
 • Menisküs
 • Bel Kayması
 • Saç Mantarı
 • Tırnak Mantarı
 • Tırnak Mantarı
 • Tetik Parmak
daha fazla

Sunulan tıbbi hizmetler

 • Ayak Parmağı Ampütasyonu
 • Lp(Lomber Ponksiyon)
 • Ağrı Pompası
 • Sinir İletim Çalışmaları
 • Laminoplasti
 • Robot Destekli Cerrahi
 • Mikrodiskektomi
 • Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması
 • Fana(Antinükleer Antikor)
 • Diskogram
 • Dirsek Artroskopisi
 • Karpal Tünel Ve Sinir Basısı Onarımı
 • Kalça Protezi
 • Bebek Kalça Ultrasonu
 • Mikrovasküler Oklüzyon
 • Stereotaktik Radyocerrahi
 • Artroskopi
 • Romatoid Faktörü Testi
 • Artroskopik Cerrahi
 • Yüzeyel Elektromiyografi
 • Ayak Ve Ayak Bileği Cerrahisi
 • Inflamasyonlarda Debridman
 • Eklem Protezleri
 • Brakiterapi
 • Yeni Doğan Kalça Ultrasonu
 • Diz Protezleri
 • Ampütasyon
 • Diz Altı Ampütasyonu
 • Latarjet Ameliyatı
 • Radyoterapi
 • Spinal Ve Epidural Anestezi
 • Ana(Antinükleer Antikor)
 • Kemik Iliği Biyopsisi
 • Ayak Ve Ayak Bileği Laparoskopik Artrodezi
 • Et(Hormon Replasman Tedavisi)
 • Laparoskopi
 • Anti-Ccp(Sitrülin Antikoru)
 • Elle Fizik Tedavi
 • Laminektomi
 • Elde Eklem Replasmanı
 • Dual X-Ray Absorbsiyometri (Dxa)
 • Şiroterapi(Sinir Dondurma)
 • Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi
 • Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon
 • Kemik Uzatma Cerrahisi
 • Herniorafi
 • Morton Nöroma Çıkarılması
 • Total Kalça Replasmanı
 • Myelografi
 • Biseps Tenodezi
 • Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
 • Ayak Amputasyonu
 • El Cerrahisi
 • Eklem Cerrahisi
 • Kifoplasti
 • Artroskopik Tenisçi Dirseği Cerrahisi
 • Dirsek Cerrahisi
 • Hormanal Terapi
 • Omuz Artroskopisi
 • Da Vinci Robotik Cerrahi
 • Kinesiotape(Kinezyoteyp)
 • Artroskopik Slap Onarımı
 • Artroskopik Akromioplasti
 • Lumbar Punktur
 • Kapalı Eklem Aspirasyonu
 • Hemaferez
 • Östrojen Replasman Tedavisi
 • Diskografi
 • Hrt(Hormon Replasman Tedavisi)
 • Rotator Kılıf (Cuff) Onarımı
 • Eklem Aspirasyonu
 • Diyabetik Ayak Tedavileri
 • Laminotomi
 • Diz Ampütasyonu
 • Eklemiçi Ve Yumuşak Doku Enjeksiyonları(Kortizon Enjeksiyonu)
 • Laparoskopik Fıtık Tedavisi
 • Kırık Cerrahisi
 • Kapalı Manipülasyon
 • Açık Redüksiyon Internal Fiksasyon(Orif)
 • Tekal Ponksiyon(Lomber Ponksiyon)
 • Fıtık Ameliyatı
 • Ön Çapraz Bağ Bağların Ameliyatı
 • Kortizon Enjeksiyonu
 • Pediatrik Ortopedi Cerrahisi
 • Kemik İliği Transplantasyonu(Periferik Hematopoiet
 • Total Diz Ameliyatı
 • Apse Insizyonu Ve Drenajı
 • Mikrocerrahi
 • Alt Ekstremitelerde Venografi
 • Tümör Nekrozu Faktörü (Tnf)
 • Venografi
 • Vertebroplasti
 • Lomber Spinal Füzyon
 • Bel Cerrahisi(Minimal Invaziv Lomber Spinal Füzyon)
 • Minimal Invaziv Cerrahi
 • Ccp(Siklik Sitrülinlenmiş Peptit Antikoru)
 • Artrosentez (Eklem İçi Sıvı Aspirasyonu)
 • Ayak Bileği Artroskopisi
 • Total Uyluk Protezi Ameliyatı
 • Hormonal Replasman Terapisi
 • Jackson Pratt Dren
 • Omuz Ameliyatı
 • Menisküs Alımı
 • Kemik Yoğunluğu Ölçümü(Kemik Taraması)
 • Menisektomi
 • Lomber Füzyon
 • Artroskopik Kalsifik Tendinit Cerrahisi
 • Preoperatif Değerlendirme
 • Eklem Enjeksiyonu
 • Artroplasti
 • Kırık Ve Burkulmalarda Sabitleme Ve Alçıya Alma
 • Spinal Füzyon
 • Halluks Valgus Onarımı
 • Ama(Anti-Mitokondrial Antikor)
 • Total Diz Replasmanı
 • Eklem Enjeksiyonu(Kortizon Enjeksiyonu)
 • Batık Tırnak Tedavisi
 • Spinal Anestezi
 • Fizik Tedavi Ve Artrit Için Mesleki Terapi
 • Lokal Anestezi
 • Artritte Steroid Tedavisi
 • Robotik Cerrahi
 • Esd (Sedimantasyon)
 • Tendon Onarımı
 • Diz Artroskopisi
 • Laserasyon Onarımı
 • Halluks Amputasyonu
 • Dexa(Kemik Yoğunluğu Ölçümü)
 • Manipülasyon
 • Ayak Ve Ayak Bileği Artrodezi
 • Fiberoptik Eklem Muayenesi
 • Diz Artroplastisi
 • Artroskopik Bankart Onarımı
 • Spinal Artrodez
daha fazla

Hasta seçenekleri

Görüş sayıları: 9

 • 9
 • 0
 • 0