Adresler

Hakkımda

Tedavi edilen hastalıklar

 • Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu
 • Kistik Fibrozis
 • Bağırsak Enfeksiyonu
 • İsilik
 • Kulak Enfeksiyonları
 • İnek Sütü Alerjisi
 • Sistinüri
 • Sepsis
 • Kansızlık (Anemi)
 • Menenjit
 • Boğaz Ağrısı
 • Üsye
 • Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon
 • Sarılık
 • Prematüre Doğum
 • Kulak İltihabı
 • Kulak Ağrısı
 • Orta Kulak İltihabı
 • İdrar Torbası Sarkması
 • Uyku Apnesi
 • Katılma Nöbeti
 • Kabakulak
 • Çocuk Böbrek Hastalıkları
 • Karın Ağrısı
 • Su Çiçeği
 • Bağışıklık Sistemi Problemleri
 • Soğuk Algınlığı
 • Solunum Yolu Enfeksiyonu
 • Rotavirüs İshali
 • Pnömoni
 • Balgam
 • Mide Ağrısı
 • Hepatit B
 • Gaz Sancısı
 • Bronşektazi
 • Demir Eksikliği
 • Alkaptonüri
 • Bronşit
 • Akut Böbrek İltihabı
 • Erken Ergenlik Problemi
 • Boğaz İltihabı
 • Öksürük
 • Kızamık
 • Grip
 • Gribal Enfeksiyon
 • Bulaşıcı Hastalıklar
 • İdrar Torbası İltihabı
 • Tonsillit
 • Prematüre Bebek
 • Zatürree
 • Alerjik Bronşit
 • Hepatit A
 • Faranjit
 • Ateş
 • Çocuk Hastalıkları
 • Boğaz Enfeksiyonu
 • Enfeksiyonlu Yara
 • İdrar Yolları İltihabı
 • Çiçek Hastalığı
 • Havale
 • Viral Enfeksiyon
 • Akut Bronşit
 • Kan Hastalıkları
 • İdrar Kaçırma
 • Bebeklerde Gaz Sancısı (Colic)
 • Büyüme ve Gelişme Problemleri
 • Bayılma
 • Yenidoğan Sarılığı
 • Yeme Bozuklukları
 • Bağırsak İltihabı
 • Dizanteri
 • Üşütme
 • Charge Sendromu
 • Adipsi (Susama Yokluğu)
 • Kızamıkçık
 • Alerjik Astım
 • İdrarda Kristal Atılımı
 • İshal
 • Kusma
 • Krup
 • Amipli Dizanteri
 • Bademcik İltihabı
 • Nezle
 • Hızlanmış Ergenlik
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu
 • Büyümüş Lenf Bezleri
 • Çocuklarda Yüksek Ateş
 • Çocuk Kan Hastalıkları
 • İnmemiş Testis
 • Kabızlık
 • Büyüme Ağrısı
 • Ürtiker
 • Bademcik Hastalıkları
 • Bağırsak Gazı
 • Kronik Bronşit
 • Böbrek Taşı
 • Çocuklarda Gelişme Bozuklukları
 • Allerjik Rinit
 • Sık Tekrarlayan Enfeksiyon
daha fazla

Sunulan tıbbi hizmetler

 • Fototerapi
 • Büyüme Hormonu Testi
 • Yenidoğan Işitme Taraması
 • Çocuk Immünizasyonu(Aşılanması)
 • Periton Diyalizi
 • Yenidoğan Takibi
 • Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü
 • Tüberkülin Deri Testi(Tdt)
 • Apgar Skoru
 • Enjeksiyon Im
 • Esd (Sedimantasyon)
 • X-Ray
 • Çocuk Gelişim Testi
 • Enjeksiyon Iv
 • Tam Kan Sayımı-Hemogram
 • Hemaferez
daha fazla

Hasta seçenekleri

Görüş sayıları: 4

 • 4
 • 0
 • 0