Ertuğrul Şener

1 görüş

Ortopedi Ve Travmatoloji

Ankara, Cinnah Caddesi Hava Sok. 2/5 Çankaya

Randevu Hattı: 0 850 333 0344

İletişim

Hakkımda

1982 yılında 19 Mayıs Universitesi Samsun Tıp Fakültesinden mezun olmuştur.1991 yılına kadar Gazi Universitesi Tıp Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.1994 yılında Scottish Rite Orthopaedics Hastanesinde eğitim aldı.2001 yılında Doçentlik ünvanını aldı.

Sunulan tıbbi hizmetler

 • Laminotomi
 • Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması
 • Mikrocerrahi
 • Total Diz Ameliyatı
 • Menisküs Alımı
 • Lumbar Punktur
 • Halluks Valgus Onarımı
 • Minimal Invaziv Cerrahi
 • Venografi
 • Apse Insizyonu Ve Drenajı
 • Hrt(Hormon Replasman Tedavisi)
 • Kifoplasti
 • Dirsek Artroskopisi
 • Pediatrik Ortopedi Cerrahisi
 • Tümör Nekrozu Faktörü (Tnf)
 • Biseps Tenodezi
 • Ağrı Pompası
 • Artroskopik Slap Onarımı
 • Eklemiçi Ve Yumuşak Doku Enjeksiyonları(Kortizon Enjeksiyonu)
 • Kemik Iliği Biyopsisi
 • Fana(Antinükleer Antikor)
 • Artroplasti
 • Hemaferez
 • Robot Destekli Cerrahi
 • Ayak Parmağı Ampütasyonu
 • Sinir İletim Çalışmaları
 • Artroskopik Cerrahi
 • Kalça Protezi
 • Kinesiotape(Kinezyoteyp)
 • Kortizon Enjeksiyonu
 • Elde Eklem Replasmanı
 • Artroskopik Akromioplasti
 • Hormonal Replasman Terapisi
 • Vertebroplasti
 • Diz Artroskopisi
 • Kemik Yoğunluğu Ölçümü(Kemik Taraması)
 • Kırık Ve Burkulmalarda Sabitleme Ve Alçıya Alma
 • Omuz Ameliyatı
 • Laparoskopik Fıtık Tedavisi
 • Manipülasyon
 • Ayak Ve Ayak Bileği Artrodezi
 • Preoperatif Değerlendirme
 • Diz Altı Ampütasyonu
 • Artrosentez (Eklem İçi Sıvı Aspirasyonu)
 • Alt Ekstremitelerde Venografi
 • Lomber Spinal Füzyon
 • Spinal Artrodez
 • Romatoid Faktörü Testi
 • Eklem Enjeksiyonu(Kortizon Enjeksiyonu)
 • Laserasyon Onarımı
 • Esd (Sedimantasyon)
 • Ön Çapraz Bağ Bağların Ameliyatı
 • El Cerrahisi
 • Kapalı Manipülasyon
 • Kırık Cerrahisi
 • Artroskopik Tenisçi Dirseği Cerrahisi
 • Eklem Cerrahisi
 • Ayak Bileği Artroskopisi
 • Bel Cerrahisi(Minimal Invaziv Lomber Spinal Füzyon)
 • Total Uyluk Protezi Ameliyatı
 • Rotator Kılıf (Cuff) Onarımı
 • Açık Redüksiyon Internal Fiksasyon(Orif)
 • Ccp(Siklik Sitrülinlenmiş Peptit Antikoru)
 • Fıtık Ameliyatı
 • Dirsek Cerrahisi
 • Bebek Kalça Ultrasonu
 • Karpal Tünel Ve Sinir Basısı Onarımı
 • Diz Ampütasyonu
 • Ayak Amputasyonu
 • Laminektomi
 • Artroskopik Kalsifik Tendinit Cerrahisi
 • Ayak Ve Ayak Bileği Laparoskopik Artrodezi
 • Fizik Tedavi Ve Artrit Için Mesleki Terapi
 • Stereotaktik Radyocerrahi
 • Laparoskopi
 • Anti-Ccp(Sitrülin Antikoru)
 • Şiroterapi(Sinir Dondurma)
 • Ayak Ve Ayak Bileği Cerrahisi
 • Artroskopik Bankart Onarımı
 • Mikrovasküler Oklüzyon
 • Diz Artroplastisi
 • Artritte Steroid Tedavisi
 • Menisektomi
 • Ama(Anti-Mitokondrial Antikor)
 • Ampütasyon
 • Kemik İliği Transplantasyonu(Periferik Hematopoiet
 • Dexa(Kemik Yoğunluğu Ölçümü)
 • Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
 • Total Diz Replasmanı
 • Tekal Ponksiyon(Lomber Ponksiyon)
 • Dual X-Ray Absorbsiyometri (Dxa)
 • Jackson Pratt Dren
 • Et(Hormon Replasman Tedavisi)
 • Tendon Onarımı
 • Eklem Enjeksiyonu
 • Robotik Cerrahi
 • Batık Tırnak Tedavisi
 • Lp(Lomber Ponksiyon)
 • Spinal Füzyon
 • Lokal Anestezi
 • Radyoterapi
 • Fiberoptik Eklem Muayenesi
 • Latarjet Ameliyatı
 • Diz Protezleri
 • Kapalı Eklem Aspirasyonu
 • Ana(Antinükleer Antikor)
 • Hormanal Terapi
 • Mikrodiskektomi
 • Inflamasyonlarda Debridman
 • Spinal Anestezi
 • Diskogram
 • Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon
 • Omuz Artroskopisi
 • Diyabetik Ayak Tedavileri
 • Eklem Aspirasyonu
 • Lomber Füzyon
 • Laminoplasti
 • Spinal Ve Epidural Anestezi
 • Da Vinci Robotik Cerrahi
 • Morton Nöroma Çıkarılması
 • Total Kalça Replasmanı
 • Yeni Doğan Kalça Ultrasonu
 • Halluks Amputasyonu
 • Artroskopi
 • Brakiterapi
 • Eklem Protezleri
 • Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi
 • Diskografi
 • Myelografi
 • Herniorafi
 • Kemik Uzatma Cerrahisi
 • Östrojen Replasman Tedavisi
 • Yüzeyel Elektromiyografi
 • Elle Fizik Tedavi

Tedavi edilen hastalıklar

 • Kalça Kemiği Problemleri
 • Ekstremite Uzatma
 • Boyun Fıtığı
 • Çocukluk Çağı Kırıkları
 • Ayak Ağrıları
 • Omurga Enfeksiyonları
 • Rotasyon Anomaliler
 • Bel Kireçlenmesi
 • Kemik Veremi
 • Dirsek Çıkıkları
 • Kist
 • Tırnak İltihabı
 • Femur Epifiz Kayması
 • Kemik Yumuşaması
 • Polio Sekeli
 • Patella Kırığı
 • Huzursuz Bacak Sendromu
 • Patella Dislokasyonu
 • Aşil Tendon Rüptürü
 • Osteoporoz
 • Tortikollis
 • Bankart Lezyonu
 • Sinir Sıkışması
 • Omurilik Problemleri
 • Diz Kireçlenmesi
 • Kemik Kanseri
 • Skolyoz
 • Omurga Kırığı
 • Suprakondiler Humerus Fraktürü
 • Travma Sonrası Kireçlenme
 • Ayak Bunyonu
 • Femur Kırığı
 • Başparmak Çıkıntısı (Halluks Valgus)
 • Çarpık Ayak
 • Kronik Sinovit
 • Kamburluk
 • Kalça Kırığı
 • Raşitizm
 • AVN
 • Dirsek İnstabilitesi
 • Sert Dirsek (Dirsek Hareket Kısıtlılığı)
 • Topuk Dikeni
 • Morton Nöroma
 • Ayak Burkulması
 • Bel Fıtığı
 • Kalça Kireçlenmesi (Koksartroz)
 • Tırnak Batması
 • Kemik Erimesi (Osteoporoz)
 • Dirsek Kırığı
 • SLAP Yırtığı
 • Kalsifik Tendinit
 • El Ve El Bileği Hastalıkları
 • Kemik Kisti
 • Çocuk Kalça Çıkığı
 • Spor Yaralanmaları
 • Çocuk Felci
 • Beyzbol Parmağı
 • ACL Yırtığı
 • Düz Taban (Pes Planus)
 • Boyun Ağrısı
 • Pes Ekinovarus
 • Ortopedik Tümörler
 • Ön Çapraz Bağ Kopması
 • Kırıklar
 • Çatlak
 • Kalça Çıkığı
 • Lif Kopması
 • Omurga Hastalıkları
 • Osteoartroz
 • Eklem Kireçlenmesi
 • Fıtık
 • Çocuk Ortopedisi Hastalıkları
 • Osteogenezis İmperfekta (Cam Kemik Hastalığı)
 • Tetik Parmak
 • Artroz
 • Ayak Deformiteleri
 • Bel Ağrısı
 • Kifoz
 • Coxartroz
 • Kemik Metastazı
 • Osteomiyelit
 • Gonartroz
 • Kondromalazi
 • Yan Çapraz Bağ Kopması
 • Omuz İnstabilitesi
 • Eklem Yaralanmaları
 • Kemik İltihabı
 • Tortikolis (Boyunda Eğrilik)
 • Menisküs
 • Skafoid Kırıkları
 • Omuz Ağrısı
 • Ekstremite Eşitsizlik
 • Omuz Çıkığı
 • Nekroz
 • Eklem Ağrıları
 • Menisküs Yırtığı
 • Femur Başı Kırığı
 • Albers-Schönberg Hastalığı
 • Diz Çıkığı
 • Omurga Tümörleri
 • Brakial Pleksus
 • Bel Kayması
 • Akondroplazi
 • Lateral Epikondilit
 • Travma Sonrası Oluşan Deformiteler
 • Diz Kapağı Problemleri
 • Çocuklarda İç Ve Dışa Basma
 • Eklem Faresi
 • Kas Hastalıkları (Nöromüskuler Hastalıklar)
 • Kubital Tünel
 • Ön Çapraz Bağ Yırtığı
 • Çekiç Parmak Sorunu
 • Lomber Disk Hernisi
 • Aşil Tendon Problemleri
 • Kemik Erimesi
 • Donmuş Omuz (Adheziv Kapsülit)
 • Doğuştan Ortopedik Sorunlar
 • Kas Ağrıları
 • Artrit
 • Humerus Kırığı
 • Rotator Kılıf Yırtığı
 • Donmuş Omuz
 • Tenisçi Dirseği
 • Romatoid Artrit
 • Tendon Kopması
 • Gluteal Abse
 • Omuz Sıkışması Sendromu
 • Çocuk Dirsek Çevresi Kırıkları
 • Ayak Bileği Yaralanmaları
 • Romatoit Artrit
 • Kemik Büyümesi
 • Sinir Kökenli Kas Ve Kemik Hastalıkları
 • Tendon Yaralanması
 • Kemik Tümörü
 • Osteonekroz
 • Osteoartrit
 • Dirsek Ağrısı
 • Siyatik (Sinir Romatizması)
 • Karpal Tünel
 • Ayak Ve Ayak Bileği Hastalıkları
 • Boyun Tutulması
 • Mantar Hastalıkları
 • Lumbago
 • Koksa Vara
 • Sinir Kesisi
 • Bacak Kısalığı
 • Çıkıklar
 • Kas - İskelet Sistemi Tümörleri
 • Tendon Kesiği
 • Tibia Kırığı
 • Ewing Sarkom
 • Ortopedik Hastalıklar
 • Kifoskolyoz
 • Adenit
 • Diz Ağrısı
 • Diz Bağ Yaralanmaları
 • İrin (iltihap)
 • Sırt Ağrısı
 • Ankilozan Spondilit
 • Doğuştan Anomaliler
 • Ur (tümör)
 • Saç Mantarı
 • Tırnak Mantarı
 • Tırnak Mantarı
 • Kas Kısalığı

Mezun olunan okullar

 • Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp, 1976 - 1982

Deneyimler

 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Prof Dr - Halen devam etmekte, 10.1986-1.2014
 • Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Öğretim Üyesi,

Hasta görüşleri

1
 • 1
 • 0
 • 0
 • Diz ağrısı ile gittim. İlgi, muayene ve daha sonra yaptığı artroskopi ameliyatından, ameliyat sonrası ilgisinden çok memnun kaldım. Çok teşekkür ediyorum.

  Bahadır Yıldız

  Puan çok memnunum

  27 Oca 2014 17:45:00


Yükleme sürüyor. Lütfen bekleyin...

Hata

Bağlantı hatası oluştu.<br/> Lütfen şebeke bağlantınızı kontrol edin ve yeniden deneyin.

OK OK