Eniyihekim.com

Uzm.Dr. Erkan Baysal

Hasta Değerlendirmeleri + Bu Doktora Yorum Yazın
İş bu sayfada yer alan yorumlar, ilgili doktorun doğrudan veya dolaylı emri, talebi ve/veya ricası olmaksızın, ilgili hasta tarafından bağımsız olarak yazılmaktadır. Bu web sitesinin temel amacı sağlık alanında kamuoyunun daha iyi bilgilenmesini sağlamaktır. Eniyihekim.com bir başvuru hizmeti değildir ve herhangi bir Sağlık Hizmeti Sağlayıcısını tavsiye etmemektedir veya desteklememektedir.
Doktor hakkında toplam 2 yorum bulunmaktadır.
  • Süleyman Önder tarafından:
    İlgili ve donanımlı bir hekim.Böyle hekimlere kentimizin ihtiyacı var.Onlara gerekli ilgi,saygı ve sevgiyi gösterelim.
  • f g tarafından:
    ya bu dr diyarbakıra bi nimet vallahi allah senden razı olsun dr by tuttuğun herşey altın olsun inş
Doktor hakkında toplam 2 yorum bulunmaktadır.
2 kişi Uzm.Dr. Erkan Baysal için değerlendirme yapmış
kardiyolog,elektrofizyolog
  • Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma - kardiyoloji
  • İlaç Tedavisi (Yıllık 2500 operasyon)
  • Anjiyografi (Yıllık 600 operasyon)
Çalıştığı Kurumlar
Diyarbakır Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır (Eğitim Ve Araştırma Hastanesi)
Doktor, 2011– devam (3 yıl)
Adres : Elazığ Yolu Üzeri Üçkuyular Mevkii TOKİ Karşısı
Tel : 412 258 0052
Fax : 258 0051
Yatak Sayısı : 978 Açılış Yılı : 2010 Çalışan Sayısı : Belirtilmemiş
Park Yeri : Belirtilmemiş Kurum Tipi : Eğitim Ve Araştırma Hastanesi  
Anlaşmalı Kurumlar :
Eğitimi
İhtisası
Doktorun uzmanlığıyla alakalı prosedürler
Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı Ablasyon Ambulatuvar Kardiyak Izleme Anjiyografi Anjiyogram Anjiyoplasti Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma Aort Kapak Replasmanı Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi Aritmide Ablasyon Tedavisi Arteriografi Aterektomi Balon Valvüloplasti Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt) Biventriküler Pacemarker Cox-Maze Prosedürü Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde) Efor Treadmil Testi Eforlu Ekg Ekg Eko(Ekokardiyografi) Ekogram(Ultrason) Elektrofizyolojik Test Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Enjeksiyon Im Enjeksiyon Iv Esd (Sedimantasyon) Farmakolojik Stres Testi Geçici Kalp Pili Hdl Kolesterol Testi Hemaferez Holter Izlemi Homogreft Kapak Homosistein Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd) Kalıcı Kalp Pili Kalp Bypass Ameliyatı Kalp Kapağı Replasmanı Kalp Kapakçığı Tamiri Kalp Nakli Kalp Pili Takılması Kalp Transplantasyonu Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü Kan Elektrolit Testi Kardiyak Anjiyografi Kardiyak Kateterizasyon Kardiyak Stent Kardiyoversiyon Karotis Ameliyatı Karotis Endarterektomi Karotis Ultrasonu Kolesterol Testi Komissürotomi Korda Ve Papiler Kas Onarımı Koroner Anjiyogram Koroner Anjiyoplasti Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi Ldl Kolesterol Testi Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg)) Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg)) Mekanik Protez Kapak Mikrovasküler Kırpma Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi) Miyokardiyal Biyopsi Nebulizatör Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon Nükleer Stres Testi Pacemarker Implantasyonu Periferal Vasküler Bypass Perikardiyosentez Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti Perkütan Komissürotomi Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti) Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka) Platelet Sitaferezi(Hemaferezis) Plazmaferez(Hemaferezis) Radyal Anjiyografi Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad) Stent(Koroner Anjiyoplasti) Stres Ekokardiyografi Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi) Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr) Triküspid Kapak Replasmanı Venografi Venöz Dupleks Ultrasonografisi Yüzeyel Ekokardiyografi
Doktorun uzmanlığıyla ilgili hastalıklar
Aldığı Eğitimler
elektrofizyoloji, ankara yüksek ihtisas eğitim ve araştırma hastanes, 2010
Akedemik Kariyer
Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Baş Asistan 2010 - Halen
Yabancı Dilleri
İngilizce Kürtçe

Branştaki diğer uzmanlar

Bu Doktoru İnceleyenlerin
Araştırdığı Diğer Hekimler
Dr. MELİKE DOĞAN GÜNEŞ
Kardiyoloji,Mardin
Dr. ERKAN BAYSAK
Psikiyatri,Ankara
Uzm.Dr. GÖKTÜRK İPEK
Kardiyoloji,Mardin
Uzm.Dr. SERHAT ÜNAL
Kadın Hastalıkları ve Doğum,Mardin
Uzm.Dr. ÇETİN YÜCESOY
İç Hastalıkları,Mardin
Doc.Dr. ÖNDER ÖZTÜRK
Kardiyoloji,Diyarbakır
Uzm.Dr. ERDEM TÜMER GÜLER
Kardiyoloji,Ankara
Uzm.Dr. SERTAN KARABİBEROĞLU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,Mardin
Uzm.Dr. SEBAHATTİN ÖZGÜR
Anesteziyoloji ve Reanimasyon,Kırklareli
Doktorun Profilini Ziyaret
Eden Kişi Sayısı
2525
Doktoru Favori Listesine
Alan Kişi Sayısı
1
Doktor Baysal’ı Arkadaşına Öner
Yükleniyor...

En son görüntülediğiniz...
* : yıldız değerlendirme tamamen Eniyihekim.com kullanıcılarının subjektif memnuniyet seviyelerinin bir göstergesidir. Hekimin tıbbi açıdan başarısının veya yetkinliğinin bir göstergesi olamaz. Bu sayfayı okuyarak kabul ettiğiniz kullanıcı sözleşmesine ulaşmak için tıklayın.
Geçtiğimiz ay,
2 milyon
hastanın doktor tercihi
yapmasına destek olduk!
Bu kurum özel bir sağlık kurumudur ve devlet sigortası kapsamında değildir!
Bu formu kullanarak alacağınız randevu sonrasında tedavi memnuniyetiniz Eniyihekim.com tarafından takip edilecektir!