Adresler

Hakkımda

Hakkımda

Opr.Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı Medical Park Sultangazi Hastanesi'nde görev yapmaktadır.

Tedavi edilen hastalıklar

 • Eklem Yaralanmaları
 • Donmuş Omuz
 • Kalsifik Tendinit
 • Omuz İnstabilitesi
 • Kemik Kanseri
 • kemik tümörleri
 • Travma Sonrası Kireçlenme
 • Diz Bağ Yaralanmaları
 • Kemik Metastazı
 • Rotator Kılıf Yırtığı
 • SLAP Yırtığı
 • Çocuk Dirsek Çevresi Kırıkları
 • Çocuk Kalça Çıkığı
 • Koksa Vara
 • Ekstremite Eşitsizlik
 • doğum kusurları
 • Omuz Çıkığı
 • Dirsek Çıkıkları
 • Çocuk Ortopedisi Hastalıkları
 • Morton Nöroma
 • El Ve El Bileği Hastalıkları
 • Tırnak Batmaları
 • Kas Ağrıları
 • Kemik Büyümesi
 • Humerus Kırığı
 • Tibia Kırığı
 • Eklem Faresi
 • Dirsek Kırığı
 • Eklem Ağrısı
 • Kondromalazi
 • Ewing sarkomu
 • tendon zedelenmesi
 • Suprakondiler Humerus Fraktürü
 • Omuz Ağrısı
 • ayak hastalıkları
 • Femur Kırığı
 • Kifoskolyoz
 • Kamburluk
 • Kronik Sinovit
 • Pes Ekinovarus
 • Ekstremite Uzatma
 • sinir-kas hastalıkları
 • Skafoid Kırıkları
 • Dirsek İnstabilitesi
 • Omuz Sıkışması Sendromu
 • Tenisçi Dirseği
 • Kubital Tünel
 • Doğuştan Ortopedik Sorunlar
 • Ortopedik Tümörler
 • Omurga Tümörleri
 • Omurga Enfeksiyonları
 • Bankart Lezyonu
 • Donmuş Omuz (Adheziv Kapsülit)
 • Tırnak Mantarı
 • omurga kireçlenmesi
 • Osteonekroz
 • Albers-Schönberg Hastalığı
 • Dirsek Ağrısı
 • Sert Dirsek (Dirsek Hareket Kısıtlılığı)
 • çıkık
 • Bel Kireçlenmesi
 • Kifoz
 • Travma Sonrası Oluşan Deformiteler
 • Aşil Tendon Rüptürü
 • deformasyonlar
 • Tortikollis
 • Tortikollis
 • Rotasyon Anomaliler
 • düz ayak
 • Çocuklarda İç Ve Dışa Basma
 • Ayak Bileği Yaralanmaları
 • Femur Epifiz Kayması
 • Çekiç Parmak Sorunu
 • kırık
 • Ayak Bunyonu
 • Sinir Kökenli Kas Ve Kemik Hastalıkları
 • omurga hastalığı
 • Osteogenezis İmperfekta (Cam Kemik Hastalığı)
 • Spor Yaralanmaları
 • Kas - İskelet Sistemi Tümörleri
 • Tendon Yaralanması
 • Omurga Kırığı
 • Sırt Ağrısı
 • Siyatik hastalığı
 • Tırnak İltihabı
 • Ur (tümör)
 • Raşitizm
 • Osteoporoz
 • ayak mantarı
 • Lumbago
 • Nekroz
 • Bel fıtığı
 • Ön Çapraz Bağ Kopması
 • Boyun Ağrısı
 • Brakial Pleksus
 • Eklem Kireçlenmesi
 • Boyun Fıtığı
 • Spondilolistezis
 • Ön Çapraz Bağ Yırtığı
 • Bacak Kısalığı
 • Bel Fıtığı
 • Kist
 • Kırık
 • Eklem Burkulması
 • Sırt Ağrısı
 • Beyzbol Parmağı
 • Boyun Tutulması
 • Ayak Ağrıları
 • Artroz
 • Akondroplazi
 • AS - ankilozan spondilit
 • Artrit
 • Çatlak
 • çıkık
 • Kemik İltihabı
 • Kemik Veremi
 • Kemik Yumuşaması
 • Osteoporoz
 • Osteoporoz
 • Çocuk Felci
 • Fıtık
 • İrin (iltihap)
 • Femur Başı Kırığı
 • Menisküs Yırtığı
 • Gluteal Abse
 • Çarpık Ayak
 • Coxartroz
 • Romatoid Artrit
 • Yan Çapraz Bağ Kopması
 • Kemik Kisti
 • Aşil tendonu ağrısı
 • Tendon Hastalıkları
 • Sinir Kesisi
 • Diz Kireçlenmesi
 • Polio Sekeli
 • kalça kireçlenmesi
 • Karpal Tünel Sendromu
 • halluks valgus
 • Tetik Parmak
 • Patella Kırığı
 • Lif Kopması
 • Omurilik Problemleri
 • Kalça Çıkığı
 • Topuk Dikeni
 • Lateral Epikondilit
 • Kalça Kireçlenmesi (Koksartroz)
 • Patella Dislokasyonu
 • Diz Kapağı Problemleri
 • Huzursuz Bacak Sendromu
 • AVN
 • Ortopedik Hastalıklar
 • Kalça Kırığı
 • Diz Ağrısı
 • Romatoid Artrit
 • ACL Yırtığı
 • Kalça Kireçlenmesi
 • Menisküs
 • Gonartroz
 • Skolyoz
 • Kemik İltihabı
 • Kalça Kemiği Problemleri
 • Kas Kısalığı
 • Sinir Sıkışması
 • Adenit
daha fazla

Sunulan tıbbi hizmetler

 • Robot Destekli Cerrahi
 • Robotik Cerrahi
 • Romatoid Faktörü Testi
 • Radyoterapi
 • Preoperatif Değerlendirme
 • Ön Çapraz Bağ Bağların Ameliyatı
 • Östrojen Replasman Tedavisi
 • Rotator Kılıf (Cuff) Onarımı
 • Sinir İletim Çalışmaları
 • Stereotaktik Radyocerrahi
 • Şiroterapi(Sinir Dondurma)
 • Spinal Ve Epidural Anestezi
 • Spinal Füzyon
 • Spinal Anestezi
 • Spinal Artrodez
 • Omuz Ameliyatı
 • Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon
 • Lomber Spinal Füzyon
 • Lp(Lomber Ponksiyon)
 • Lumbar Punktur
 • Lomber Füzyon
 • Lokal Anestezi
 • Laparoskopik Fıtık Tedavisi
 • Laserasyon Onarımı
 • Manipülasyon
 • Menisektomi
 • Morton Nöroma Çıkarılması
 • Myelografi
 • Minimal Invaziv Cerrahi
 • Mikrovasküler Oklüzyon
 • Menisküs Alımı
 • Mikrodiskektomi
 • Tekal Ponksiyon(Lomber Ponksiyon)
 • Tendon Onarımı
 • Artroskopik Bankart Onarımı
 • Dirsek Artroskopisi
 • Artroskopik Slap Onarımı
 • Ayak Bileği Artroskopisi
 • Omuz Artroskopisi
 • Kırık Cerrahisi
 • Diz Artroskopisi
 • Artroskopik Kalsifik Tendinit Cerrahisi
 • Artroskopik Tenisçi Dirseği Cerrahisi
 • Latarjet Ameliyatı
 • Bebek Kalça Ultrasonu
 • Biseps Tenodezi
 • Dirsek Cerrahisi
 • Artroskopik Akromioplasti
 • Yeni Doğan Kalça Ultrasonu
 • Kemik Uzatma Cerrahisi
 • Ayak Ve Ayak Bileği Cerrahisi
 • Tümör Nekrozu Faktörü (Tnf)
 • Venografi
 • Vertebroplasti
 • Total Uyluk Protezi Ameliyatı
 • Total Kalça Replasmanı
 • Total Diz Ameliyatı
 • Total Diz Replasmanı
 • Yüzeyel Elektromiyografi
 • Eklem Cerrahisi
 • Mikrocerrahi
 • Pediatrik Ortopedi Cerrahisi
 • Eklem Protezleri
 • Diyabetik Ayak Tedavileri
 • Diz Protezleri
 • Kalça Protezi
 • Laparoskopi
 • Laminotomi
 • Da Vinci Robotik Cerrahi
 • Dexa(Kemik Yoğunluğu Ölçümü)
 • Diskografi
 • Ccp(Siklik Sitrülinlenmiş Peptit Antikoru)
 • Brakiterapi
 • Batık Tırnak Tedavisi
 • Bel Cerrahisi(Minimal Invaziv Lomber Spinal Füzyon)
 • Diskogram
 • Diz Altı Ampütasyonu
 • Eklem Enjeksiyonu
 • Eklem Enjeksiyonu(Kortizon Enjeksiyonu)
 • Eklem Aspirasyonu
 • Dual X-Ray Absorbsiyometri (Dxa)
 • Diz Ampütasyonu
 • Diz Artroplastisi
 • Ayak Ve Ayak Bileği Laparoskopik Artrodezi
 • Ayak Ve Ayak Bileği Artrodezi
 • Ana(Antinükleer Antikor)
 • Anti-Ccp(Sitrülin Antikoru)
 • Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi
 • Ampütasyon
 • Ama(Anti-Mitokondrial Antikor)
 • Ağrı Pompası
 • Alt Ekstremitelerde Venografi
 • Apse Insizyonu Ve Drenajı
 • Artritte Steroid Tedavisi
 • Ayak Amputasyonu
 • Ayak Parmağı Ampütasyonu
 • Artroskopik Cerrahi
 • Artroskopi
 • Artroplasti
 • Artrosentez (Eklem İçi Sıvı Aspirasyonu)
 • Eklemiçi Ve Yumuşak Doku Enjeksiyonları(Kortizon Enjeksiyonu)
 • El Cerrahisi
 • Kapalı Manipülasyon
 • Karpal Tünel Ve Sinir Basısı Onarımı
 • Kemik Iliği Biyopsisi
 • Kapalı Eklem Aspirasyonu
 • Jackson Pratt Dren
 • Hrt(Hormon Replasman Tedavisi)
 • Inflamasyonlarda Debridman
 • Kemik İliği Transplantasyonu(Periferik Hematopoiet
 • Kemik Yoğunluğu Ölçümü(Kemik Taraması)
 • Laminektomi
 • Laminoplasti
 • Kortizon Enjeksiyonu
 • Kinesiotape(Kinezyoteyp)
 • Kırık Ve Burkulmalarda Sabitleme Ve Alçıya Alma
 • Kifoplasti
 • Hormonal Replasman Terapisi
 • Hormanal Terapi
 • Et(Hormon Replasman Tedavisi)
 • Fana(Antinükleer Antikor)
 • Esd (Sedimantasyon)
 • Elle Fizik Tedavi
 • Elde Eklem Replasmanı
 • Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
 • Fıtık Ameliyatı
 • Fiberoptik Eklem Muayenesi
 • Hemaferez
 • Herniorafi
 • Halluks Valgus Onarımı
 • Halluks Amputasyonu
 • Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması
 • Fizik Tedavi Ve Artrit Için Mesleki Terapi
 • Açık Redüksiyon Internal Fiksasyon(Orif)
daha fazla

Hasta seçenekleri