Eniyihekim.com

Yrd.Doc.Dr. Cemil Zencir

Hasta Değerlendirmeleri + Bu Doktora Yorum Yazın
İş bu sayfada yer alan yorumlar, ilgili doktorun doğrudan veya dolaylı emri, talebi ve/veya ricası olmaksızın, ilgili hasta tarafından bağımsız olarak yazılmaktadır. Bu web sitesinin temel amacı sağlık alanında kamuoyunun daha iyi bilgilenmesini sağlamaktır. Eniyihekim.com bir başvuru hizmeti değildir ve herhangi bir Sağlık Hizmeti Sağlayıcısını tavsiye etmemektedir veya desteklememektedir.
Doktor hakkında toplam 2 yorum bulunmaktadır.
  • Serap P tarafından:
    Adnan Menderes Üniversitesi acil servise anne mi bayılma ve kendinden geçme şikayeti ile götürdük. Kalp hızı çok düştüğü için geçici olarak kalp pili taktılar. Takiplerde iyileşmeyince anneme kalıcı kalp pili taktı. Annem onun sayesinde kurtuldu. Şimdi gayet iyi. Çok teşekkürler Aydın' ın en iyi kalp doktoru
  • hakkı karlı tarafından:
    Hastaya yaklaşımı çok iyi. Yoğunluktan dolayı yeteri kadar zaman ayırmıyor
Doktor hakkında toplam 2 yorum bulunmaktadır.
2 kişi Yrd.Doc.Dr. Cemil Zencir için değerlendirme yapmış
  • Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi - KARDİYOLOJİ UZMANLIĞI
  • Anjiyografi (Yıllık operasyon)
Çalıştığı Kurumlar
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın (Tıp Fakültesi)
Yard. Doç. Dr, 2013– devam (1 yıl)
Adres : AYTEPE MEVKİİ AYDIN
Tel : 256 4441256
Fax : 2144086
Yatak Sayısı : 246 Açılış Yılı : Belirtilmemiş Çalışan Sayısı : Belirtilmemiş
Park Yeri : Belirtilmemiş Kurum Tipi : Tıp Fakültesi  
Eğitimi
KARDİYOLOJİ UZMANLIĞI 2005 - 2009
Mesleki Deneyim
Necip Fazıl Şehir Hastanesi (Uzman Doktor)
Eylül 2012 - Nisan 2013
Kahramanmaraş Devlet Hastanesi (Uzman Doktor)
Eylül 2010 - Eylül 2012
Bilimsel Makaleler
An assessment of the elastic properties of the aor
In this study, we determined that aortic stiffness was lower and aortic distensibility was higher in nonobese women with polycystic ovary syndrome (PC
Catheter ablation of accessory pathway tachycardia
Ebstein's anomaly (EA) is a malformation of the tricuspid valve characterized by a downward displacement of the septal and often the posterior tricusp
İhtisası
Doktorun uzmanlığıyla alakalı prosedürler
Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı Ablasyon Ambulatuvar Kardiyak Izleme Anjiyografi Anjiyogram Anjiyoplasti Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma Aort Kapak Replasmanı Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi Aritmide Ablasyon Tedavisi Arteriografi Aterektomi Balon Valvüloplasti Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt) Biventriküler Pacemarker Cox-Maze Prosedürü Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde) Efor Treadmil Testi Eforlu Ekg Ekg Eko(Ekokardiyografi) Ekogram(Ultrason) Elektrofizyolojik Test Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Enjeksiyon Im Enjeksiyon Iv Esd (Sedimantasyon) Farmakolojik Stres Testi Geçici Kalp Pili Hdl Kolesterol Testi Hemaferez Holter Izlemi Homogreft Kapak Homosistein Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd) Kalıcı Kalp Pili Kalp Bypass Ameliyatı Kalp Kapağı Replasmanı Kalp Kapakçığı Tamiri Kalp Nakli Kalp Pili Takılması Kalp Transplantasyonu Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü Kan Elektrolit Testi Kardiyak Anjiyografi Kardiyak Kateterizasyon Kardiyak Stent Kardiyoversiyon Karotis Ameliyatı Karotis Endarterektomi Karotis Ultrasonu Kolesterol Testi Komissürotomi Korda Ve Papiler Kas Onarımı Koroner Anjiyogram Koroner Anjiyoplasti Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi Ldl Kolesterol Testi Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg)) Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg)) Mekanik Protez Kapak Mikrovasküler Kırpma Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi) Miyokardiyal Biyopsi Nebulizatör Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon Nükleer Stres Testi Pacemarker Implantasyonu Periferal Vasküler Bypass Perikardiyosentez Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti Perkütan Komissürotomi Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti) Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka) Platelet Sitaferezi(Hemaferezis) Plazmaferez(Hemaferezis) Radyal Anjiyografi Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad) Stent(Koroner Anjiyoplasti) Stres Ekokardiyografi Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi) Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr) Triküspid Kapak Replasmanı Venografi Venöz Dupleks Ultrasonografisi Yüzeyel Ekokardiyografi
Doktorun uzmanlığıyla ilgili hastalıklar
Uyguladığı Teşhis/Tanı Yöntemleri
Anjiyografi
EKG
Efor Testi
Ekokardiyografi
Holter Monitörizasyon
Koroner Anjiyografi
Aldığı Eğitimler
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, 2007
Akedemik Kariyer
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi 2005 - 2009
Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ÜYE
Yabancı Dilleri
İngilizce
Ödülleri/Başarıları
PÜTF BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ 2005
Bu Doktoru İnceleyenlerin
Araştırdığı Diğer Hekimler
Uzm.Dr. KAYIHAN KARAMAN
Kardiyoloji,Kahramanmaraş
Uzm.Dr. EGEMEN DUYGU
Kardiyoloji,Kahramanmaraş
Doc.Dr. CEMAL TUNCER
Kardiyoloji,Kahramanmaraş
Uzm.Dr. EKREM KARAKAYA
Kardiyoloji,Kayseri
Uzm.Dr. OSMAN MURAT KÖLEOĞLU
Kardiyoloji,Kahramanmaraş
Prof. Dr. RAMAZAN TOPSAKAL
Kardiyoloji,Kayseri
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ERYOL
Kardiyoloji,Kayseri
Ass.Dr. DENİZ ELÇİK
Kardiyoloji,Kayseri
Uzm.Dr. ÜNAL ÖZTÜRK
Kardiyoloji,Kahramanmaraş
Ass.Dr. MURAT AKKOYUN
Kardiyoloji,Kahramanmaraş
Doktorun Profilini Ziyaret
Eden Kişi Sayısı
2105
Doktoru Favori Listesine
Alan Kişi Sayısı
1
Doktor Zencir’ı Arkadaşına Öner
Yükleniyor...

* : yıldız değerlendirme tamamen Eniyihekim.com kullanıcılarının subjektif memnuniyet seviyelerinin bir göstergesidir. Hekimin tıbbi açıdan başarısının veya yetkinliğinin bir göstergesi olamaz. Bu sayfayı okuyarak kabul ettiğiniz kullanıcı sözleşmesine ulaşmak için tıklayın.
Geçtiğimiz ay,
2 milyon
hastanın doktor tercihi
yapmasına destek olduk!
Bu kurum özel bir sağlık kurumudur ve devlet sigortası kapsamında değildir!
Bu formu kullanarak alacağınız randevu sonrasında tedavi memnuniyetiniz Eniyihekim.com tarafından takip edilecektir!