Ali Övet

2 görüş

Kardiyoloji

Çiftlikköy, Sahil Mahallesi, İzmit - Yalova Karayolu Üzeri, No:81

Randevu Hattı: 0 850 333 3439

İletişim

Hakkımda

Dr. Ali Övet, Aktif Fizik Hastanesi'nde Kardiyoloji uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Sunulan tıbbi hizmetler

 • Mikrovasküler Kırpma
 • Mekanik Protez Kapak
 • Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))
 • Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))
 • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)
 • Miyokardiyal Biyopsi
 • Nükleer Stres Testi
 • Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon
 • Nebulizatör
 • Ldl Kolesterol Testi
 • Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi
 • Karotis Ultrasonu
 • Karotis Endarterektomi
 • Karotis Ameliyatı
 • Kardiyoversiyon
 • Kolesterol Testi
 • Komissürotomi
 • Koroner Anjiyoplasti
 • Koroner Anjiyogram
 • Korda Ve Papiler Kas Onarımı
 • Pacemarker Implantasyonu
 • Periferal Vasküler Bypass
 • Yüzeyel Ekokardiyografi
 • Venöz Dupleks Ultrasonografisi
 • Venografi
 • Triküspid Kapak Replasmanı
 • Geçici Kalp Pili
 • Kalıcı Kalp Pili
 • Stres Ekokardiyografi
 • Radyal Anjiyografi
 • Ablasyon
 • Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)
 • Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)
 • Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)
 • Perkütan Komissürotomi
 • Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti
 • Perikardiyosentez
 • Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)
 • Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)
 • Stent(Koroner Anjiyoplasti)
 • Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)
 • Plazmaferez(Hemaferezis)
 • Kardiyak Stent
 • Kardiyak Kateterizasyon
 • Cox-Maze Prosedürü
 • Biventriküler Pacemarker
 • Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
 • Balon Valvüloplasti
 • Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)
 • Efor Treadmil Testi
 • Eko(Ekokardiyografi)
 • Ekg
 • Eforlu Ekg
 • Aterektomi
 • Arteriografi
 • Anjiyogram
 • Anjiyografi
 • Ambulatuvar Kardiyak Izleme
 • Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı
 • Anjiyoplasti
 • Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma
 • Aritmide Ablasyon Tedavisi
 • Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi
 • Aort Kapak Replasmanı
 • Ekogram(Ultrason)
 • Elektrofizyolojik Test
 • Kalp Nakli
 • Kalp Kapakçığı Tamiri
 • Kalp Kapağı Replasmanı
 • Kalp Bypass Ameliyatı
 • Kalp Pili Takılması
 • Kalp Transplantasyonu
 • Kardiyak Anjiyografi
 • Kan Elektrolit Testi
 • Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü
 • Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)
 • Homosistein
 • Esd (Sedimantasyon)
 • Enjeksiyon Iv
 • Enjeksiyon Im
 • Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
 • Farmakolojik Stres Testi
 • Hdl Kolesterol Testi
 • Homogreft Kapak
 • Holter Izlemi
 • Hemaferez
 • Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Tedavi edilen hastalıklar

 • Aort Anevrizması
 • Anevrizmalar
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
 • Bayılma
 • Mitral Kapak Sorunu
 • Göğüs Ağrısı
 • Aort Yetmezliği
 • Kalp Hastalıkları
 • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
 • Kalp Ritim Bozukluğu
 • Kalp Kapağı Problemleri
 • Atrial Fibrilasyon
 • İskemik Kalp Hastalığı
 • Şişkinlik
 • Aort Kapağı Hastalıkları
 • Kalp Sıkışması
 • Kalp Hastalıkları
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Kalp Çarpıntısı
 • Reyno Sendromu
 • Ventriküler Septal Defekt (VSD)
 • Aort Koarktasyonu
 • Mitral Darlığı
 • Panik Atak
 • Koroner Arter Hastalığı
 • damar hastalıkları
 • Kalp Romatizması
 • Kalp Yetmezliği
 • Hiperlipidemi
 • Hiperlipidemi
 • Kalp Hastalıkları
 • Kalp Ağrısı
 • Bayılma
 • kalp çarpıntısı
 • Damar Sertliği
 • Kalbin Hızlı Atması
 • Nefes Darlığı
 • Sağ Kalp Yetmezliği
 • Derin Ven Trombozu (DVT)
 • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
 • Mitral Yetmezlik
 • Damar Hastalıkları
 • Buerger
 • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
 • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
 • Taşikardi
 • aritmiler
 • Baş Dönmeleri

Hasta görüşleri

2
 • 2
 • 0
 • 0
 • Sayın doktorum gelçekten siz bir baba gibisiniz güler yüzlü olmanız herkeze yetiyor her doktor siz gibi olsa siz benim kayın validemi ayakta tuttunuz size teşekkür ederim amkara eyitim ve araştırma hastanesinden yazıyorum bende yolavanın damadıyım muhamber çelebinin damadıyım allah sizi başımızdan eksik etmesin allaha emanet olun ali abi saygılarımla

  Ferdi

  Puan çok memnunum

  19 Ara 2013 00:00:00

 • Doktorla tanışmamız tamamen tesadüf oldu.Teşis ve tedavi bize iyi netice verince biz doktorla irtibatımızı kesmedik.Bizi İTÜ Cerrah paşanın çok değerli hocaları tedavi ediyordu netice itibariyle Ali beyle tanıştıktan sonra cerrah paşayı sık ziyaret etmiyoruz aynı tedaviyi bize burdaki doktorumuz uyguluyor. bu anlamda çok memnunuz yalnız doktorumdan şunu rica ediyorum biraz daha güler yüzlü olabilme şansı varmı.Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum kendisine çok teşekkür ediyorum....

  Nermin Birben

  Puan çok memnunum

  25 Mar 2011 10:44:15


Yükleme sürüyor. Lütfen bekleyin...

Hata

Bağlantı hatası oluştu.<br/> Lütfen şebeke bağlantınızı kontrol edin ve yeniden deneyin.

OK OK