Adresler

Hakkımda

Hakkımda

1973 Çankırı/Çerkeş doğumluyum, ilkokul ve ortaokulu Çerkeş’te bitirdikten sonra 1987 yılında babamın görevi nedeni ile Bursa’ya taşındık. Liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde, üniversiteyi ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (UÜTF) bitirdim. 1997 Nisan TUS sınavı ile UÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim dalında asistan olarak başladım. 2002 yılında uzman olup aynı yıl Uyku Bozuklukları eğitimi için İsveç’e gittim. 2009 yılında doçent ve 2014 yılında profesör oldum. Halen aynı ana bilim dalında profesör kadrosunda görev yapmaktayım. Evliyim ve 2 erkek çocuğum var.

Hastalara ve şu anda sağlıklı gözüken herkese en önemli tavsiyem sigara bırakmaları ve çünkü şu anda takip ettiğim hastalarımın hemen tamamı sigara alışkanlıkları nedeni ile hastam olmuş durumdalar

Tedavi edilen hastalıklar

 • Akciğer Kanseri
 • Emboli
 • Verem (tüberküloz)
 • Pnömoni
 • Nefes Darlığı
 • Göğüs Ağrısı
 • Astım Bronşit
 • nikotin bağımlılığı
 • Alerji
 • Amfizem
 • Aktinomikoz
 • Göğüs Kanseri
 • Alerjik Bronşit
 • solunum yolu enfeksiyonları
 • akciğer hastalıkları
 • Öksürük
 • Alerjik Astım
 • Akciğer Tüberkülozu
 • Akciğer Kanseri
 • Saman Nezlesi (Alerjik Rinit)
 • KOAH - Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
 • Akciğer Hastalıkları
 • Akciğerlerde Su Toplaması
 • Pnömoni
 • Göğüs Hastalıkları
 • Lipomlar
 • vaskülit
 • Göğüs Kanseri
 • Akciğerde Kitle
 • Tekrarlayan Hışıltı Atakları
 • Kalp Ağrısı
 • Bronşit
 • Bronşit
 • Pnömotoraks
 • Bronşit
 • Grip
 • Balgam
 • Solunum Hastalıkları
 • Bronşektazi
 • Soğuk Algınlığı
 • Astım
daha fazla

Mezun olunan okullar

 • Bursa Erkek Lisesi (1990)
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (1996)
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD (2002) Uzman
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD (2009) Doçent
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD (2014) Profesör
daha fazla

Sunulan tıbbi hizmetler

 • Bronkoskopi
 • Polisomnografi
 • Uyku Testi
 • Uyku Laboratuvarı (CPAP)
 • Bronş Lavajı
 • Nebulizatör
 • Göğüs X-Ray
 • Solunum Fonksiyon Testleri
 • Arter Kan Gazı Alma
 • Rijit Bronkoskopi
 • Plevral Sıvı Aspirasyonu
 • Transözofageal Ekokardiyografi (Töe)
 • X-Ray
 • MRI
 • Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS)
 • Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi
 • Perkütan Iğne Aspirasyonu
 • Tüberkülin Deri Testi(Tdt)
 • Cea(Karsinoembriyonik Antijen)
 • Tam Kan Sayımı-Hemogram
 • Transtorasik İğne Aspirasyonu
 • Kistik Fibrozis Testi(Ter Testi)
 • Torasentez
 • Venöz Dupleks Ultrasonografisi
 • Servikal Mediastinoskopi
 • Termoplasti
 • Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
 • Normal randevu
daha fazla

Hasta seçenekleri

Görüş sayıları: 7

 • 7
 • 0
 • 0