Adresler

Hakkımda

Tedavi edilen hastalıklar

 • Beyin Damar Hastalıkları
 • Migren
 • Anksiyete Bozukluğu
 • Parasomniler
 • Beyin Anevrizması
 • Bayılmalar
 • Damar Tıkanıklığı
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)
 • Panik Atak
 • Kalsifik Tendinit
 • Nöropati
 • Sinir Hastalığı
 • Sinirsel Ağrılar
 • Trigeminus Nevralji
 • Uykusuzluk
 • Nevralji
 • Gevşek Penis
 • Dirençli Epilepsi
 • Baş Dönmeleri
 • Küme Başağrısı
 • Kulak Çınlaması
 • Yüz Felci
 • Botulinum toksini
 • Beyin Kireçlenmesi
 • Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Multipl Skleroz
 • Sinirsel Hazımsızlık
 • Sara (Epilepsi)
 • Parkinson Hastalığı
 • Glomus Carotium
 • Hareket Bozuklukları
 • Skleroz
 • Ateşli Havale
 • Bel Ağrısı
 • Beyinde Damar Tıkanıklığı
 • Bayılma
 • SVO
 • Psödotümör Serebri
 • Alzheimer
 • Majör Depresif Bozukluk
 • Depresyon
 • Hipofiz Adenomu
 • Beyin Tümörü
 • Mide Bulantısı
 • Auralı Göz Migreni
 • Epilepsi
 • Manik Depresif Bozukluk
 • Karotis
 • Sol Hemipleji
 • MS
 • Distoni
 • Sinir Bozukluğu
 • Sırt Ağrısı
 • Kaşıntı
 • Demans
 • Sigara Bağımlılığı
 • Unutkanlık
 • Menenjit
 • Karpal Tünel
 • Polinöropati
 • Davranış Bozukluğu
 • Ataksi
 • Huzursuz Bacak Sendromu
 • Fibromyalji
 • Beyin Hastalıkları
 • Ensefalit (Beyin İltihabı)
 • Boyun Fıtığı
 • Beyin Enfarktüsü
 • Uyku Bozukluğu
 • İnme
 • Psikolojik Bozukluk
 • Myastenia Gravis
 • Gullian Barre Sendromu
 • Felç
 • Anensefali
 • Çocuklarda Baş Ağrısı
 • Stres
 • Baş Ağrıları
 • Parkinsonizm
 • Hormonal Bozukluklar
 • Emboli
 • R51 Baş Ağrısı
 • Bel Fıtığı
 • Sinir Sıkışması
 • El Ve Ayak Uyuşması
 • Niemann-Pick Hastalığı
 • Göz Hastalıkları
 • Aşırı Terleme
 • Beyin Kanaması
 • Vertigo
 • Boyun Ağrısı
 • Sara
 • Nörolojik Hastalıklar
 • İskemik Atak
 • Senkop (bayılma)
 • Kısmi Felç
daha fazla

Sunulan tıbbi hizmetler

 • Nöralterapi
 • Karotis Ultrasonografisi
 • Beyin Pili Programlanması
 • EMG
 • Epilepsi Tedavisi
 • Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
 • Derin Beyin Stimülasyonu
 • MRI Değerlendirme
 • Poligrafi
 • Esd (Sedimantasyon)
 • Elektromiyografi
 • Manyetik Alan Tedavisi (Magnetoterapi)
 • Epidural Steroid Enjeksiyonu
 • Fonksiyonel Hemisferektomi
 • Baklofen Pompası Tedavisi
 • Otizm Görüntüleme Ve Tanısı
 • Karotis Ultrasonu
 • Aktimetre
 • Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
 • Fitoterapi
 • Epilepsi Testi
 • Akupunktur Tedavisi
 • Eeg(Elektroensefalografi)
 • Homeopati
 • Botoks
 • Ekstratemporal Kortikal Rezeksiyon
daha fazla

Hasta seçenekleri