Eniyihekim.com

Doç.Dr. İsa Coşkun

Hasta Değerlendirmeleri + Bu Doktora Yorum Yazın
İş bu sayfada yer alan yorumlar, ilgili doktorun doğrudan veya dolaylı emri, talebi ve/veya ricası olmaksızın, ilgili hasta tarafından bağımsız olarak yazılmaktadır. Bu web sitesinin temel amacı sağlık alanında kamuoyunun daha iyi bilgilenmesini sağlamaktır. Eniyihekim.com bir başvuru hizmeti değildir ve herhangi bir Sağlık Hizmeti Sağlayıcısını tavsiye etmemektedir veya desteklememektedir.
Doktor hakkında toplam 1 yorum bulunmaktadır.
Doktor hakkında toplam 1 yorum bulunmaktadır.
1 kişi Doç.Dr. İsa Coşkun için değerlendirme yapmış
  • İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık
  • Cerrahi Müdahale/Ameliyat (Yıllık operasyon)
Çalıştığı Kurumlar
Özel Adana Ortadoğu Hastanesi, Adana (Özel Hastane)
Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Sorumlusu, 2014– devam (0 yıl)
Adres : ZİYAPAŞA MAH. 51.SOK.NO:1 SEYHAN
Yatak Sayısı : 105 Açılış Yılı : Belirtilmemiş Çalışan Sayısı : Belirtilmemiş
Park Yeri : Belirtilmemiş Kurum Tipi : Özel Hastane  
Eğitimi
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık 1998 - 2005
Mesleki Deneyim
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Doçent Doktor)
Aralık 2013 - Ocak 2014
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Doçent Doktor)
Aralık 2013 - Haziran 2014
Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Uzman Doktor)
Kasım 2005 - Aralık 2013
Ege Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi (Uzmanlık Eğitimi)
Nisan 1998 - Haziran 2005
Bilimsel Makaleler
Kalp Cerrahisi
Evaluation of Coronary Artery–Saphenous Vein Composite Grafts: The Aortic No-Touch Technique (Tex Heart Inst J 2014;41(1):26-32)
Kalp Cerrahisi
Pre- and perioperative risk factors predicting neurologic outcomes after coronary artery bypass surgery in patients with pre-existing neurologic events. (J Stroke Cerebrovasc Dis. 2013 Nov;22(8):1340-9)
Damar Cerrahisi
Positive clinical outcomes of the saphenous vein interposition technique for ruptured popliteal artery aneurysm. (Surg Today. 2014 Mar 29.)
Kalp Cerrahisi
Hemodynamic effects of left upper extremity arteriovenous fistula on ipsilateral internal mammary coronary artery bypass graft. (Thorac Cardiovasc Surg. 2013 Dec;61(8):663-7.)
İhtisası
Doktorun uzmanlığıyla alakalı prosedürler
Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı Alt Ekstremitelerde Venografi Ambulatuvar Kardiyak Izleme Anjiyografi Anjiyogram Anjiyoplasti Anterior Mediastinotomi Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma Aort Kapak Replasmanı Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi Aritmide Ablasyon Tedavisi Arteriografi Arteriyel Switch Ameliyatı Aterektomi Atriyal Septal Defekt Onarımı Balon Valvüloplasti Bebek Kalp Ameliyatları Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt) Biventriküler Pacemarker Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti) Cox-Maze Prosedürü Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi Çocuk Kalp Ameliyatları Da Vinci Robotik Cerrahi Damar Ameliyatları Damar Cerrahisi Ameliyatları David Ameliyatı (Prosedürü) Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde) Disseksiyon Ameliyatları Efor Treadmil Testi Eforlu Ekg Ekg Eko(Ekokardiyografi) Ekogram(Ultrason) Elektrofizyolojik Test Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Endarterektomi Endovasküler Cerrahi Enjeksiyon Im Enjeksiyon Iv Esd (Sedimantasyon) EVAR (Endovasküler Tedavi) Femoropopliteal Bypass Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması Filebografi Hemaferez Holter Izlemi Homogreft Kapak Homosistein Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd) Jackson Pratt Dren Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu Kalp Bypass Ameliyatı Kalp Kapağı Replasmanı Kalp Kapakçığı Değişimi Kalp Kapakçığı Tamiri Kalp Transplantasyonu Kalp Tümörü Ameliyatları Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü Kan Elektrolit Testi Kardiyak Anjiyografi Kardiyak Kateterizasyon Kardiyak Stent Kardiyoversiyon Karotis Ameliyatı Karotis Endarterektomi Karotis Ultrasonu Kateter Yerleştirme Kolesterol Testi Koltuk Altı Kalp Ameliyatları Komissürotomi Konjenital Kalp Cerrahisi Korda Ve Papiler Kas Onarımı Koroner Anjiyogram Koroner Anjiyoplasti Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi Koroner By-Pass Ameliyatı Laparoskopi Laserasyon Onarımı Mekanik Protez Kapak Mikrovasküler Kırpma Mikrovasküler Oklüzyon Minimal Invaziv Cerrahi Mitral Kapak Tamiri Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi) Miyokardiyal Biyopsi Nebulizatör Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon Norwood Ameliyatı Nükleer Stres Testi Pacemarker Implantasyonu Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar Periferal Vasküler Bypass Perikardiyosentez Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti Perkütan Komissürotomi Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti) Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka) Platelet Sitaferezi(Hemaferezis) Plazmaferez(Hemaferezis) Preoperatif Değerlendirme Robot Destekli Cerrahi Robot Destekli Kardiyak Prosedürler Robotik Cerrahi Ross - Konno Ameliyatı Ross Ameliyatı Skleroterapi Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad) Stent(Koroner Anjiyoplasti) TEVAR (Endovasküler Tedavi) Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi) Torakotomi Transjugüler Şant (Tips) Transkateter Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr) Triküspid Kapak Replasmanı Variköz Ven Skleroterapisi Vasküler Cerrahi Venografi Venöz Dupleks Ultrasonografisi Yacoub Ameliyatı (Prosedürü) Yenidoğan Kalp Ameliyatları Yüzeyel Ekokardiyografi
Doktorun uzmanlığıyla ilgili hastalıklar
Akedemik Kariyer
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 2006 - Halen
Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar
Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi De (Üye)
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (Üye)
Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği (Üye)
Yabancı Dilleri
İngilizce

Branştaki diğer uzmanlar

Bu Doktoru İnceleyenlerin
Araştırdığı Diğer Hekimler
Uzm.Dr. ZEKİ ALTUN
Kardiyoloji,Karaman
Doc.Dr. MUSTAFA ÇALIŞKAN
Kardiyoloji,Konya
Uzm.Dr. ŞEREF ULUCAN
Kardiyoloji,Konya
Opr.Dr. HAYAT GÖKMENGİL MART
Kalp ve Damar Cerrahisi,Karaman
Uzm.Dr. BURCU GÜNEŞ DOGUT
İç Hastalıkları,Karaman
Uzm.Dr. MUSTAFA AKGÜZEL
İç Hastalıkları,Karaman
Uzm.Dr. ERHAN BAŞER
Tıbbi Mikrobiyoloji,Karabük
Uzm.Dr. METE KORAY VURAL
Tıbbi Mikrobiyoloji,Kars
Doktorun Profilini Ziyaret
Eden Kişi Sayısı
1579
Doktoru Favori Listesine
Alan Kişi Sayısı
0
Doktor Coşkun’ı Arkadaşına Öner
Yükleniyor...

En son görüntülediğiniz...
* : yıldız değerlendirme tamamen Eniyihekim.com kullanıcılarının subjektif memnuniyet seviyelerinin bir göstergesidir. Hekimin tıbbi açıdan başarısının veya yetkinliğinin bir göstergesi olamaz. Bu sayfayı okuyarak kabul ettiğiniz kullanıcı sözleşmesine ulaşmak için tıklayın.
Geçtiğimiz ay,
2 milyon
hastanın doktor tercihi
yapmasına destek olduk!
Bu kurum özel bir sağlık kurumudur ve devlet sigortası kapsamında değildir!
Bu formu kullanarak alacağınız randevu sonrasında tedavi memnuniyetiniz Eniyihekim.com tarafından takip edilecektir!